Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

 • 22.05.2017, Потенциални грешки при внедряване на ERP система и как да се избегнат 2

  № 2 - Неизпълнение на ангажимент, неучастие на ръководния екип в цялостния план Липсата на ангажираност от страна на висшето ръководство се цитира по-често от всеки друг фактор като основна причина за неуспешни ERP реализации. ERP системите докосват всяко ниво на организацията и всяка среда в организацията. Почти всеки план за внедряване ще доведе до неодобрение, натиск и активно подкопаване на процеса на внедряване в някакъв момент от плана. Повод и за заплахи за отделните кариери неизбежно ще се прояви по време на проекта. Без ангажимент от висшето ръководство тези фактори са почти невъзможни за преодоляване. Тези проблеми не могат да бъдат решени от мениджъри на отдели или от екипи на трети страни. Участието на управленския екип, от самото начало до изпълнението и след това, трябва да бъде явно, активно и постоянно. Присъствието на "ръководна сила" потвърждава надеждността на избраната система и внедрител, както и самия план за внедряване. Участието на изпълнителния директор не трябва просто да бъде козметично. Конкретните етапи на проекта трябва да бъдат предварително съгласувани с докладите за напредъка и подписването на приключването, извършено от ръководния екип. Това не означава, че няма да са необходими корекции в средата на плана; Напротив, те са почти неизбежни. Ефективното и бързото извършване на тези корекции вероятно ще изисква изпълнителна подкрепа. № 3 - Неприемане на собствеността върху изпълнението Независимо от офертите, предлагащи реализации "до последната стъпка", такива интеграции не съществуват. Вашата система, вашата компания и вашите проблеми, са тези, които трябва да бъдат решени. Това трябва да е вашият процес на внедряване. Колкото повече включвате вашите собствени служители, толкова по-добре. Хората разбират системите, в чието изграждане участват. Те знаят как работят нещата, защото са били там, когато системата е проектирана и построена. Когато настъпи денят за "go-live", вашите служители ще знаят точно какво ще се случи и как ще работят процесите. Екипите за изпълнение от трети страни или тези на внедрителя могат да бъдат изключително полезни. Но без вашите вложения, когато сте изправени пред избор, те ще направят най-подходящия избор според собствените си нужди.   Следва:

 • 8.05.2017, Потенциални грешки при внедряване на ERP система и как да се избегнат

  По материали от erpnews По някаква причина повечето компании имат болезнено очакване за лошо замислени, лошо изпълнени или по друг начин катастрофални ERP проекти.  Един отрицателен ефект от тези обществени неуспехи е страхът и нежеланието на ръководните кадри и управлението на фирмите като цяло да се включат във всичко, свързано с ERP. Това е жалко, защото ERP, внимателно подбрана и правилно изпълнена, доставя голяма полза за почти всяко предприятие. Ясното мнозинство от критични въпроси, свързани с трудните ERP реализации, се корени в много ранните етапи на проекта. ERP е малко като космическа мисия. Ако не получите правилно стартиране, останалото няма смисъл. За да преодолеят страха и недоразуменията за подбора и изпълнението на ERP, специалистите в областта са събрали информация за пет често срещани и често катастрофални грешки, които са общи за много ERP неуспехи.  № 1 - закупуване и избор на ERP система, базирана на име или цена Има толкова много системи, предлагани от толкова много доставчици, предлагащи толкова много разнообразие по отношение на функции и функционалности, че ограничаването на селекцията до продавачите с признати имена е в крайна сметка безотговорно. Предизвикателствата, с които клиентите се надяват да се справят чрез ERP, са еднакво разнообразни и процесът на подбор трябва да се ръководи от спецификата, свързана със решаването на тези проблеми. Единственият приемлив метод за избягване на това е прилагането на "подробен анализ на оценката и подбора", за да се определят специфичните нужди, които трябва да бъдат разгледани, и характеристиките, необходими за посрещане на тези нужди. Ако търсите иновативни решения, предлагани от компании с най-съвременни идеи, вие по-вероятно ще намерите вашето решение между по-малки и по-нови компании. Големите доставчици с изградени имена са по-загрижени за запазването на пазарните си позиции и цените на акциите, отколкото за иновативните нови решения. Що се отнася до цената, компанията трябва да е наясно че една ERP система изисква не малка инвестиция. Защо се получава така? ERP се използва за да се управлява цялото предприятие. Дискусията за ценообразуването трябва да се осъществи по отношение на стойността, а не толкова, кой от продавачите предлага най-ниската цена на пазара. Следва:

 • 24.04.2017, Претегляне на разходите за изпълнение на ERP срещу разходите за неефективност 2

  2. Имате ясна визия за това какво може и трябва да направи вашата ERP система при внедряването във вашата организация. За да завършите # 1, ще трябва да имате ясна представа за това, къде се намира вашата организация и какво очаквате да извлечете като ползи от вашата ERP система. Може би сте като повечето клиенти, които  нямат никакво съмнение, че една нова ERP система е подходяща само защото настоящата система е толкова остаряла, че нямате друг избор. Това обаче не е достатъчно добра причина. Трябва да определите какво точно искате да получите от системата си - увеличаване на продажбите, намаляване на времето за цикъл на процеса, по-ниски разходи за труд и / или каквито и да е конкретни ползи, които очаквате да постигнете. Само когато сте направили това, можете да определите количествено разходите за неефективност. 3. Определете как вашата организация ще постигне тези предимства. Числата в такъв случай са безсмислени без ясни и осезаеми стъпки как да ги постигнем. За да реализирате напълно тези потенциални бизнес ползи, екипът ви ще трябва да очертае стъпките и отговорниците за стъпките,нужни за реализиране на тези предимства. Например, кои специфични софтуерни модули и промени в бизнес процесите ще бъдат необходими, за да се постигне очакваната полза от увеличаването на инвентаризацията? Как точно ще се променят процесите, за да се намали времето нужно за процеса? Отговорът на множество въпроси като тези ще гарантира, че реализирате очакваните ползи за бизнеса, вместо да създавате бизнес кейсове, от които никой няма полза. Това също така ще осигури и силна основа за управление на организационната промяна надолу по веригата, обучението и комуникацията на служителите. За съжаление, никога не е подходящо време да се започне инициатива за специализирания софтуер, но това е нещо, което повечето организации трябва да развият, за да увеличат приходите си и да подобрят обслужването на своите клиенти.

 • 10.04.2017, Претегляне на разходите за изпълнение на ERP срещу разходите за неефективност

  По материали на Eric Kimberling/Panorama Consulting Новият софтуер струва пари, консумира време и създава риск за организацията, която го прилага. За съжаление - или за щастие, в зависимост от начина, по който го гледате - тези разходи са много осезаеми, което може да изплаши изпълнителния екип и да ги накара да забавят инвестирането в реализациите на ERP. Предимствата на тези разходи за внедряване са малко неясни, неточни и могат да бъдат по-трудни за количествено определяне. Това прави задачата за увереност в инвестирането в нова ERP система донякъде предизвикателна. " Това е явление, което наблюдаваме за много от нашите клиенти. Недостатъкът на твърде дългото чакане, за да се съчетаят разходите и ползите от новата ERP система, е, че сте по-склонни да изчакате, докато е твърде късно - или най-малкото чакайте, докато нямате друг избор, освен да замените системата си....И така, какво можете да направите, за да вървите напред и точно да прецените разходите за внедряване, в сравнение с цената на неефективността, ако не ги приложите?.."  1. Количество на разходите за неефективност. "... Вашите текущи процеси вероятно са счупени, неефективни и / или се нуждаят или е дошъл момента за подобрение. Тези разходи са много реални и много осезаеми, въпреки че  може да не изглеждат толкова конкретни, колкото познатите договорени покупки във вашия бюджет за внедряване. Вашите служители, клиенти и ръководители изпитват всички тези разходи, така че е ваша задача да ги изчислите количествено. Тези разходи ще станат още по-реални, след като определите колко време се губи за текущите дейности и колко време може да се спести с автоматизирането на някои от тези процеси (като всички трябва да са част от инициативата за управление на бизнес процесите). Прилагайте тези изчисления за намаляване на разходите за труд и други ползи от процеса и ще можете да нарисувате картина на измеримите разходи, които ще бъдат спестени чрез въвеждането на нова система." Следва.....

 • 30.03.2017, 3 Основни предимства на интегрирането на ERP и CRM

  Ако искате да рационализирате бизнес процесите и да увеличите производителността, обмислете интегрирането на софтуерните системи за планиране на корпоративни ресурси (ERP) и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Това ще помогне да се премахнат дупките в данните в организацията си и да се оптимизират операциите, за да се подобри ефективността. Нека да разгледаме три ползи от сливането на  ERP и CRM софтуера. Колко добре познавате клиентите си? Едно от най-големите предимства на ERP и CRM интеграцията е, че ви дава пълна представа за вашия клиент. От перспективата на продажбите и support, до финансирането и счетоводството, тези системи заедно осигуряват пълна видимост на потребностите на клиентите ви, навиците за пазаруване, история на поръчките, предпочитания, отчетност и т.н. Това познание дава по-добра представа за клиентската база, може да ви помогне да изградите трайни взаимоотношения с клиентите и да определите къде има потенциал за бъдещ растеж. Това дори може да спомогне за предвиждане нуждите на клиентите. По-добър достъп до критична информация. Решението CRM § ERP дава възможност на служителите ви да имат достъп до важна информация в реално време. Без него вашите служители са по-малко ефективни. Например, когато даден клиент се свърже с вашия клиентски център с прост въпрос относно състоянието на дадена поръчка, вашият служител не трябва да влиза в различни системи, за да получи достъп до тази информация или да се допита до други служители. Едно напълно интегрирано ERP и CRM решение дава възможност на служителите ви да имат достъп до информацията, от която се нуждаят, точно когато имат нужда от нея. С натискането на бутон те могат да извличат информация за инвентара, пратки, клиентски финансови данни, история на поръчките, връщания, плащания, ценообразуване и т.н. Рационализиране на бизнес процесите. В миналото, без интегрирано решение, много бизнес процеси се управляваха ръчно и отнемаха много време. Ключова полза за сливането на вашия ERP софтуер и CRM е повишената производителност чрез рационализиране на процесите и автоматизиране на работния поток. Освен това интегрираното решение намалява размера на дублирането на задачите при въвеждане на данни. Source: WorkWise ERP Blog