Новини и събития

Фирма Antipodes непрекъснато развива своите продукти и услуги. На тази страница можете да прочетете информация за нови версии и функционалности на нашите решения, нови успешно - реализирани проекти, различни дейности в подкрепа на обществени каузи, както и вътрешно - фирмения живот на компанията.

22 May, 2017

Потенциални грешки при внедряване на ERP система и как да се избегнат 2

№ 2 - Неизпълнение на ангажимент, неучастие на ръководния екип в цялостния план

Липсата на ангажираност от страна на висшето ръководство се цитира по-често от всеки друг фактор като основна причина за неуспешни ERP реализации.

ERP системите докосват всяко ниво на организацията и всяка среда в организацията. Почти всеки план за внедряване ще доведе до неодобрение, натиск и активно подкопаване на процеса на внедряване в някакъв момент от плана. Повод и за заплахи за отделните кариери неизбежно ще се прояви по време на проекта. Без ангажимент от висшето ръководство тези фактори са почти невъзможни за преодоляване.

Тези проблеми не могат да бъдат решени от мениджъри на отдели или от екипи на трети страни. Участието на управленския екип, от самото начало до изпълнението и след това, трябва да бъде явно, активно и постоянно. Присъствието на "ръководна сила" потвърждава надеждността на избраната система и внедрител, както и самия план за внедряване.

Участието на изпълнителния директор не трябва просто да бъде козметично. Конкретните етапи на проекта трябва да бъдат предварително съгласувани с докладите за напредъка и подписването на приключването, извършено от ръководния екип.

Това не означава, че няма да са необходими корекции в средата на плана; Напротив, те са почти неизбежни. Ефективното и бързото извършване на тези корекции вероятно ще изисква изпълнителна подкрепа.

№ 3 - Неприемане на собствеността върху изпълнението

Независимо от офертите, предлагащи реализации "до последната стъпка", такива интеграции не съществуват. Вашата система, вашата компания и вашите проблеми, са тези, които трябва да бъдат решени. Това трябва да е вашият процес на внедряване.

Колкото повече включвате вашите собствени служители, толкова по-добре. Хората разбират системите, в чието изграждане участват. Те знаят как работят нещата, защото са били там, когато системата е проектирана и построена. Когато настъпи денят за "go-live", вашите служители ще знаят точно какво ще се случи и как ще работят процесите.

Екипите за изпълнение от трети страни или тези на внедрителя могат да бъдат изключително полезни. Но без вашите вложения, когато сте изправени пред избор, те ще направят най-подходящия избор според собствените си нужди.

 

Следва:

08 May, 2017

Потенциални грешки при внедряване на ERP система и как да се избегнат

По материали от erpnews

По някаква причина повечето компании имат болезнено очакване за лошо замислени, лошо изпълнени или по друг начин катастрофални ERP проекти. 

Един отрицателен ефект от тези обществени неуспехи е страхът и нежеланието на ръководните кадри и управлението на фирмите като цяло да се включат във всичко, свързано с ERP. Това е жалко, защото ERP, внимателно подбрана и правилно изпълнена, доставя голяма полза за почти всяко предприятие.

Ясното мнозинство от критични въпроси, свързани с трудните ERP реализации, се корени в много ранните етапи на проекта. ERP е малко като космическа мисия. Ако не получите правилно стартиране, останалото няма смисъл.

За да преодолеят страха и недоразуменията за подбора и изпълнението на ERP, специалистите в областта са събрали информация за пет често срещани и често катастрофални грешки, които са общи за много ERP неуспехи. 

№ 1 - закупуване и избор на ERP система, базирана на име или цена

Има толкова много системи, предлагани от толкова много доставчици, предлагащи толкова много разнообразие по отношение на функции и функционалности, че ограничаването на селекцията до продавачите с признати имена е в крайна сметка безотговорно. Предизвикателствата, с които клиентите се надяват да се справят чрез ERP, са еднакво разнообразни и процесът на подбор трябва да се ръководи от спецификата, свързана със решаването на тези проблеми.

Единственият приемлив метод за избягване на това е прилагането на "подробен анализ на оценката и подбора", за да се определят специфичните нужди, които трябва да бъдат разгледани, и характеристиките, необходими за посрещане на тези нужди.

Ако търсите иновативни решения, предлагани от компании с най-съвременни идеи, вие по-вероятно ще намерите вашето решение между по-малки и по-нови компании. Големите доставчици с изградени имена са по-загрижени за запазването на пазарните си позиции и цените на акциите, отколкото за иновативните нови решения.

Що се отнася до цената, компанията трябва да е наясно че една ERP система изисква не малка инвестиция. Защо се получава така? ERP се използва за да се управлява цялото предприятие. Дискусията за ценообразуването трябва да се осъществи по отношение на стойността, а не толкова, кой от продавачите предлага най-ниската цена на пазара.

Следва:

24 April, 2017

Претегляне на разходите за изпълнение на ERP срещу разходите за неефективност 2

2. Имате ясна визия за това какво може и трябва да направи вашата ERP система при внедряването във вашата организация. За да завършите # 1, ще трябва да имате ясна представа за това, къде се намира вашата организация и какво очаквате да извлечете като ползи от вашата ERP система. Може би сте като повечето клиенти, които  нямат никакво съмнение, че една нова ERP система е подходяща само защото настоящата система е толкова остаряла, че нямате друг избор. Това обаче не е достатъчно добра причина. Трябва да определите какво точно искате да получите от системата си - увеличаване на продажбите, намаляване на времето за цикъл на процеса, по-ниски разходи за труд и / или каквито и да е конкретни ползи, които очаквате да постигнете. Само когато сте направили това, можете да определите количествено разходите за неефективност.

3. Определете как вашата организация ще постигне тези предимства. Числата в такъв случай са безсмислени без ясни и осезаеми стъпки как да ги постигнем. За да реализирате напълно тези потенциални бизнес ползи, екипът ви ще трябва да очертае стъпките и отговорниците за стъпките,нужни за реализиране на тези предимства. Например, кои специфични софтуерни модули и промени в бизнес процесите ще бъдат необходими, за да се постигне очакваната полза от увеличаването на инвентаризацията? Как точно ще се променят процесите, за да се намали времето нужно за процеса? Отговорът на множество въпроси като тези ще гарантира, че реализирате очакваните ползи за бизнеса, вместо да създавате бизнес кейсове, от които никой няма полза. Това също така ще осигури и силна основа за управление на организационната промяна надолу по веригата, обучението и комуникацията на служителите.

За съжаление, никога не е подходящо време да се започне инициатива за специализирания софтуер, но това е нещо, което повечето организации трябва да развият, за да увеличат приходите си и да подобрят обслужването на своите клиенти.

10 April, 2017

Претегляне на разходите за изпълнение на ERP срещу разходите за неефективност

По материали на Eric Kimberling/Panorama Consulting

Новият софтуер струва пари, консумира време и създава риск за организацията, която го прилага. За съжаление - или за щастие, в зависимост от начина, по който го гледате - тези разходи са много осезаеми, което може да изплаши изпълнителния екип и да ги накара да забавят инвестирането в реализациите на ERP.

Предимствата на тези разходи за внедряване са малко неясни, неточни и могат да бъдат по-трудни за количествено определяне. Това прави задачата за увереност в инвестирането в нова ERP система донякъде предизвикателна.

" Това е явление, което наблюдаваме за много от нашите клиенти. Недостатъкът на твърде дългото чакане, за да се съчетаят разходите и ползите от новата ERP система, е, че сте по-склонни да изчакате, докато е твърде късно - или най-малкото чакайте, докато нямате друг избор, освен да замените системата си....И така, какво можете да направите, за да вървите напред и точно да прецените разходите за внедряване, в сравнение с цената на неефективността, ако не ги приложите?.." 

1. Количество на разходите за неефективност. "... Вашите текущи процеси вероятно са счупени, неефективни и / или се нуждаят или е дошъл момента за подобрение. Тези разходи са много реални и много осезаеми, въпреки че  може да не изглеждат толкова конкретни, колкото познатите договорени покупки във вашия бюджет за внедряване. Вашите служители, клиенти и ръководители изпитват всички тези разходи, така че е ваша задача да ги изчислите количествено. Тези разходи ще станат още по-реални, след като определите колко време се губи за текущите дейности и колко време може да се спести с автоматизирането на някои от тези процеси (като всички трябва да са част от инициативата за управление на бизнес процесите). Прилагайте тези изчисления за намаляване на разходите за труд и други ползи от процеса и ще можете да нарисувате картина на измеримите разходи, които ще бъдат спестени чрез въвеждането на нова система."

Следва.....

30 March, 2017

3 Основни предимства на интегрирането на ERP и CRM

Ако искате да рационализирате бизнес процесите и да увеличите производителността, обмислете интегрирането на софтуерните системи за планиране на корпоративни ресурси (ERP) и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Това ще помогне да се премахнат дупките в данните в организацията си и да се оптимизират операциите, за да се подобри ефективността.

Нека да разгледаме три ползи от сливането на  ERP и CRM софтуера.

Колко добре познавате клиентите си? Едно от най-големите предимства на ERP и CRM интеграцията е, че ви дава пълна представа за вашия клиент. От перспективата на продажбите и support, до финансирането и счетоводството, тези системи заедно осигуряват пълна видимост на потребностите на клиентите ви, навиците за пазаруване, история на поръчките, предпочитания, отчетност и т.н. Това познание дава по-добра представа за клиентската база, може да ви помогне да изградите трайни взаимоотношения с клиентите и да определите къде има потенциал за бъдещ растеж. Това дори може да спомогне за предвиждане нуждите на клиентите.

По-добър достъп до критична информация. Решението CRM § ERP дава възможност на служителите ви да имат достъп до важна информация в реално време. Без него вашите служители са по-малко ефективни. Например, когато даден клиент се свърже с вашия клиентски център с прост въпрос относно състоянието на дадена поръчка, вашият служител не трябва да влиза в различни системи, за да получи достъп до тази информация или да се допита до други служители. Едно напълно интегрирано ERP и CRM решение дава възможност на служителите ви да имат достъп до информацията, от която се нуждаят, точно когато имат нужда от нея. С натискането на бутон те могат да извличат информация за инвентара, пратки, клиентски финансови данни, история на поръчките, връщания, плащания, ценообразуване и т.н.

Рационализиране на бизнес процесите. В миналото, без интегрирано решение, много бизнес процеси се управляваха ръчно и отнемаха много време. Ключова полза за сливането на вашия ERP софтуер и CRM е повишената производителност чрез рационализиране на процесите и автоматизиране на работния поток. Освен това интегрираното решение намалява размера на дублирането на задачите при въвеждане на данни.

Source: WorkWise ERP Blog

20 March, 2017

Затрудненията на компаниите при използването на облачни ERP системи 2

Следва...

Обучение на потребителите - как работи?

Осигуряването на ефективно и добре ръководено обучение е от решаващо значение. След като имате правилното решение за Cloud ERP, служителите трябва да знаят как да го използват. Не достатъчното инвестиране в обучението на потребителите може да има опасни последици. Компаниите могат да сметнат обучението на потребителите като загуба на време и пари, но в дългосрочен план, ако не са разгледани правилно, липсата на опит от страна на потребителите може да доведе до загуба на още повече време. Обучението на потребителите ще подобри доверието на служителите, както и повишаване на нивото им на опит. Това също така ще предотврати нежелани и неочаквани грешки, извършени от потребителите.

Изборът на подходящата Cloud ERP?

Има много опции, които трябва да имате предвид, преди да се възприеме Cloud ERP. Компаниите трябва да преразгледат най-подходящите за тях системи. Изборът на решение, което е рентабилно и подходящо, трябва да е в началото на списъка. За да се намалят разходите, компаниите могат също така да обмислят използването на хибридна ERP, която интегрира ERP и ERP приложения в Cloud. Избирането на пакета, който е подходящ за конкретната фирма, също ще спести време и пари, тъй като доставчиците могат да предложат персонализирани ERP решения според размера на бизнеса. В крайна сметка, сред всички тези опции избора на правилното решение ще бъде от полза за компанията и ще спести много време.

06 March, 2017

Затрудненията на компаниите при използването на облачни ERP системи

Персонализирането на облачните ERP системи е един от най-популярните проблемите на съвременните фирми и това е важен аспект на Cloud ERP, тъй като влияе на цялостната производителност и ефективност. Персонализирането също увеличава гъвкавостта, която дава конкурентно предимство. Основният проблем е, че повечето доставчици предлагат стандартен работен процес, за да достигнат до по-голям брой потенциални клиенти. Но като се има предвид, че всяка компания е уникална - различните предприятия имат свой собствен начин за осъществяване на бизнес процесите по начин, по който се увеличава неговата ефективност. Предприятията трябва също да коригират ERP системите в съответствие с техните уникални бизнес изисквания.

Въпросите на сигурността са много важни за почти всяка компания и това е основна грижа. В облачните ERP системи, данните се съхраняват в центъра за данни на доставчика, което означава че сигурността им е в негови ръце. Това може да бъде положителен или отрицателен аспект в зависимост от доставчика. Ако една компания не може да се справи със своята сигурност и/или липсва такъв съпорт- тя може да се довери на възможностите на доставчика да защити нейните данни. Някои компании могат да се чувстват неудобно с предаване на сигурността на компанията в ръцете на някой друг. Но, разбира се, това е въпрос на доверие към достачвчика.

Наличността е друга пречка по пътя към облачната ERP. Проблемите, свързани с Availability се дължат на естеството на модел на софтуера. За да бъде в състояние да се използва облачна ERP, се изисква интернет връзка и достатъчно честотна лента, за да се достъпи до ERP, която е под облака. Има много фактори, които ще повлияят на стабилността на работа със системата в облака. Всеки потребител трябва да може да качват и сваля данни. Пречка, за да се направи една от тези задачи би довело да загуба за компанията, което ще се отрази на ефективността на бизнеса. Следва...

 

22 February, 2017

Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 6

Гъвкавост и сложност

Хибридната среда осигурява много по-голяма степен на гъвкавост за компании, когато имат нужда да увеличат бизнеса си или се да се ориентират към нови области. Тази гъвкавост от гледна точка на цена е важна относно изискванията за интеграция и управление, и менажирането на тази интеграция чрез различни ъпдейти на решенията.

Подчертава се значението на балансирането на бързината и гъвкавостта, която хибридната ERP система осигурява със сложността. В чиста on-premise среда, решенията се разглеждат цялостно заедно в настоящето състояние . От другата страна, ако се използва предварително конфигурирано решение базирано на облака, бизнес процесите на конкретната компания могат да се приемат за стандартни, за да се опрости използвания подход.

С хибридните ERP системи предоставят други решения - балансът е в това, да се използва облака, за да се предефинират настоящите процеси, за да се даде възможност за бързи иновации при запазване на знанието и данните, които зависят от in-house системите.

Специалистите виждат по-широко използване на облака за опростяване на ERP поддръжката и управление като цяло, като се позовават на четири принципа на трансформация: опростяване, стандартизиране, централизиране и автоматизиране. Всичко се опростява в управлението на системите, една от основните причини за приемането на облака е да се избегне инфраструктура и времето и усилията за on-premise надстройки.

Докато добрият избор за много компании може да бъде чисто облачно решение, консенсусът в индустрията е, че това няма да стане в по-голям мащаб в скоро време. Като това, което се случва в момента е с фирми, които внедрявар ERP система за първи път. 

ERP доставчици възприемат облачните решения като първоначален вариант, но се очаква да развиват и поддържат своите on-premise решения за неопределено време. 

Едва ли има клиент на ЕРП услуги, който не разбира необходимостта от приемането на облака. Съществува една нова визия в почти всички организации, която малко или много идва от настоящата бизнес среда. Дигиталната трансформация, проблемите във всяка индустрия, недостига на таланти в световен мащаб, увеличението на роботизацията, радикалните промени в много от традиционните професии (поради наличието на нови софтуери с възможност за автоматизация), и все по-големите очаквания на клиентите произвеждат нестабилност на бизнес модела. А има и една нова визия за ИТ инфраструктурата в подкрепа на новата организация. Могат да се постигнат иновации, необходими за отговор на променящите се очаквания на клиентите, само ако организациите се възползват от облака.

Хибридните системи са в състояние да реагират по-добре на новите пазарни условия. Компаниите трябва разграничат върху какво да се съсредоточат в бъдеще. Относно какво имат нужда от повече информация. Какви умения съответстват на даден продукт, какво може да се постигне в настоящата бизнес среда.

По материали от http://www.erpnews.com

08 February, 2017

Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 5

Процесът на планиране

Специалистите разработчици насърчават своите клиенти да започнят планиране на своята хибридна ERP система чрез оценка на това, което е налично и след това с оценка на инфраструктурата, за да се научи какво е необходимо. Как тази оценка ще се обвърже с техните нови бизнес изисквания? Какви бизнес функции има смисъл да се преместят в облака и в какви срокове?

Компании, които виждат много проблеми в своята индустрия ще се ориентират към различни решения за това какво да преместят в облака отколкото други, работещи в стабилна индустрия, от което се открояват два основни модела: пълна трансформация или обновяване.

Ако трансформацията на бизнеса е непосредствено решение, тогава организациите ще се стремят да направят фундаментални промени в тяхната ИТ инфраструктура, която включва преместване на ERP в облака. Но ако са в среда, в която е ясно, че има проблеми, които биха се появили в бъдеще, тогава е възможно да се направи нововъведения  "at the edge" - от започване на преобразуването чрез приемането на облачните приложения за планиране и бюджетиране или поръчки. След това е стратегически въпрос за това с какво ще се продължи. Но е важно да се има предвид, че за всяка компания този момент носи различен смисъл - много организации преминаващи към облака по втория начин ще управляват множество паралелни имплементации, за да ускорят необходимите трансформации.

Разработчиците разграничават три различни изисквания, които са от съществено значение за оценяването на съображенията към хибридните ERP системи и създаването на план за действие. Най-важното е активното участие на хората, които управляват бизнеса. Следващи са потребителите, които активно са запознати с профилите на своите клиенти/доставици и решенията, които компанията предлага. На трето място е състоянието на предварително конфигурирания подход, базиран на облака по отношение на функционалност и интеграционни сценарии. Да се проучват предварително най-добрите практики за облачни интеграции и решения.

19 January, 2017

Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 4

Дори и със силни APIs, интеграцията представя поредното предизвикателство в това актуализациите от всеки доставчик в облачните услуги да работят по свой собствен график. Специалистите добавят, че преди 15 години въпросите са се организирали около това дали компаниите искат напълно интегрирано решение или най-доброто до момента.

Интеграцията дава възможност за по-лесен достъп до данни от множество източници, а това означава, че компаниите трябва да преосмислят начина, по който се докладва и анализира в рамките на една хибридна ERP система. Днес разработчиците се фокусират върху това, да се гарантира на потребителите да имат един източник, който черпи данни от множество различни системи. Тъй като SaaS системите обикновено са по-лесни за използване от традиционните ERP потребителски интерфейси, крайните потребители могат да работят по-бързо, защото не е нужно да въвеждат много данни или прекарват много време, търсейки правилните полета.

Новите технологии, които подхранват цифровото преобразуване, като машинно обучение, интернет на нещата, и облачните анализи се развиват бързо, и това трябва да се вземе в предвид при планиране на хибридна ERP. Облачните услуги улесняват работата на IT, за могат да правят повече анализи и да анализират нови инструменти като IoT.

Специалистите споделят, че облакът променя естеството на необходимите ресурси за подкрепа на бизнеса. Същите тези ресурси могат да използват новите платформи като например услугите PaaS, за да се интегрират приложения и създаването на еднакви работни потоци в множество системи - както On premise така и в облака - като в същото време поддържат сигурността и производителността.

Едно от предимствата на оптимизирането употребата на SaaS доставчици е, че не е нужно да се свързват допълнителни системи, закупуването на нов хардуер, управлението на капацитета, промени в структурата на базата данни и ъпгрейди. Оперативно се прекарват значително по-малко време, фокусирано върху инфраструктурата. Извлича се повече стойност чрез извършвана на конфигурации, а не чрез допълнителен потребителски код или потребителски изходи, което позволява повече време за дейности с добавена стойност.

Следва...

programming-language-at-workplace_1134-65

05 January, 2017

Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 3

Сега, след като компаниите могат да разберат хибридните ERP системи, те по-добре могат да определят своите приоритети за избор и прилагане на решения в рамките на хибридната среда. Още някои фактори, които мотивират клиентите към хибридно решение са:

  • Консервативна отношение към чисто облачна среда;
  • Желанието за контрол, съхранение и изолиране на данни;
  • Зависимости на компаниите от локалната мрежа за непрекъсваемост на бизнес процесите (скорост и свързаност);
  • Възможността за персонализиране на конфигурацията на инфраструктурата от услуги за да отговарят на специфични бизнес нужди като мащабируемост;
  • Инвестиции на компанията в центрове за данни и ресурси;
  • Избор за отделяне на оператора на услуга от доставчика на услуги, за да се избегне блокиране от един единствен доставчик.

"Истински хибридната система, е прагматична и съчетава най-доброто от облака и локалната среда" Следването на прагматизмът е необходимо за стартирате на бизнес процеси и съхраняване на данни в рамките на облака и собствените центрове за данни на компанията. Например, клиентите с големи нужди от анализи може и не трябва да разчитат само на данни, които се намират в техните собствени центрове за данни, облакът сега е богат и необходим източник на информация за да се получат най-добрите анализи; фирмите трябва да използват всички налични източници на данни." Стои и въпроса за това какъв тип облак да се използва за извършване на определена дейност. 

Интеграцията в рамките на хибридната система ERP и с решения извън основната ERP е друг важен фактор. Бизнесът трябва да обмислят бизнес интеграции, как те ще се свържат с техните съществуващи системи; мащаб и- може ли системата те отговори на мащаба на техните нужди и др. Почти всички доставчици на традиционни и облачни ERP системи  и доставчици на решения в облака предлагат API библиотеки, за да свържат своите предложения към друг софтуер. Ако API е достъпно от доставчика на дадено решение, тогава то може да се намери и в open API repository. 

Управление на APIs от няколко разработчика е голяма промяна за фирми, които са използвали една единствена платформа. От гледна точка на системите за администриране и от техническа гледна точка, потребилетят в крайна сметка се занимава повече с това да се увери, че структурите на API работят правилно, че данните, предоставени във всяка нова версия работят по начини, които са в съответствие с миналите събития...

Следва:

26 December, 2016

Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 2

Организациите са изкачили кривата по обучение за хибридни ERP, което позволява по-добро планиране. Хибридният подход все още не е лесен, но големите организации са все още обмислят колко от техните приложения да да се преместят в облака, дали облакът е удобен и как да се управлява баланса между облака и on-premise. Ако една организация разбира добре стойностното предложение на всяка месечна облачна услуга, тя ще бъде в по-добра позиция, за да приведе успешно своите нужди в правилните решения.

Състоянието на приемане на голяма част от новите технологии, които са на разположение днес е подобно на това, което TV е била през 1960. По телевизията през 1960 г., е имало някой, който да чете книга пред микрофона - процесът на комуникация не се е променил са да се възползват от новата технология ", казва Guay. Новите възможности, които често се предлагат в облака могат да улеснят процеса и намаляр усилията при цифровата трансформация, интернет на нещата (ИН), embedded analytics и др. Например, новите технологии и базираното на облака machine learning са по-способни да анализират големи обеми от данни и да правят препоръки към потребителите на локалните системи. Mike Guay,Gartner.

Едно от предизвикателствата при  доставчици на SaaS е, че те непрекъснато актуализират софтуера си. Всеки клиент трябва непрекъснато да подобрява процеса на усвояване на тези промени и да бъде в състояние да се възползва от всяка нова стойност, която се генерира. 

ERP доставчици съобщават, че тенденцията за нови внедрявания е към облака. Около 70 процента от новите Microsoft Dynamics CRM и ERP корпоративни клиенти избират опцията облак. Връзката с облака осигурява агрегиране на данни, финансово отчитане, интелигентност, архивиране и възстановяване след бедствие, и др. Въпросът на всички клиенти е, колко от тяхната натовареност да се постави в облака? Всяка молба на потребителите е почти винаги, базирана на облака, и че HR applications също бързо се придвижват към облака. Финансовите приложения са следващите в опашката, които да отидат в облака в голям мащаб.

Следва:

12 December, 2016

Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите

Трудно е да се намери фирма, която не разполага с някаква форма на хибридна (облак и по-помещение) ERP система. За повечето, това се е случило случайно. Някой в ​​организацията е прескочил IT и е купил облачна услуга за запълване на необходимите пропуски по-бързо, отколкото те биха могли с настоящата си система. 

Cloud приложенията могат да бъдат сравнително лесни и евтини решения, но въвеждат нови усложнения, когато трябва да бъдат интегрирани с ERP системите и базите данни в дадената комапния. Подсигуряването на едновременната работа на облака и системите е само една част от хибридното предизвикателство. Осъществяване на правилните решения за това, какво ще бъде в облака и какво остава in-house. За да посрещне тези предизвикателства, организациите са в преход от ad hoc подходи към изграждане на хибридни ERP системи към по-стратегически процеси на планиране. Тези процеси включват най-добрите практики за проучване, свързване, разгръщане и тестване на решения.

Растежът на облака в предприятието

Много компании са закупили облачни приложения без ИТ, което веднага е довело до проблеми, свързани с обема на транзакциите и интеграция обратно с основната ERP система.Това поверява на IT ролята на неочаквана подкрепа, тъй като те трябва да се преборят с това, да се свържат облачните решения с основните системи сигурно и надеждно. И докато доставчиците на облачни решения се грижат за нови ъпдейти, IT отделите трябва гарантират, че тези актуализирани решения ще работят правилно и с двете on-premise и други приложения в облака. Колкото по-чести актуализациите, толкова по-често е необходимо тестване.

Мениджърите в подобни фирми също са били изненадани от неочакваните разходи. Тъй като търговските екипи стават все по-зависими от облачни CRM системи, искат по-актуална информация относно транзакции и вземания в облачния CRM. Това изисква по-често интеграция с клиентски файлове и може би системи за вземания в системата за ERP. Това създава допълнителна дейност в рамките на CRM системата в облака, което води и до повишаване на разходите.

Следва:

06 November, 2016

ERP Клиентите на кръстопът

По материали от http://www.information-management.com/

Когато става думи за ИТ директорите от някои от водещите световни марки, които работят с ERP, те са на кръстопът с техните софтуерни стратегии. Фундаменталният въпрос се свежда до това: Трябва да има надграждане на използваното или, че е време да се помисли за други варианти?

Това не е прост въпрос, защото предизвикателствата, пред които тези ИТ директорите са изправени днес са безпрецедентни. В миналото техните фирми са били повлечени в наплив да бъдат актуални, но  днес те знаят, че трябва да се инвестира в цифрови преобразувания и анализ, за ​​да се подобри преживяването на клиента и да се работи по интелигентно, за да се конкурират. В същото време, 89% от ИТ бюджетите са изяждат от текущите операции.

Как се стига до тук? През 1990-те и началото на 2000 г., когато повечето ERP клиенти са започнали пътуването си, те са работели чрез непрекъснато обновяване на своя ERP софтуер. Без значение с кой вариант са започнали, те често харчат милиони долари, за да получат своите ERP системи. По този път, големите доставчици на софтуер за набюдавали своите клиенти и създават реални подобрения, които доставят истинска стойност.

Но с течение на времето, тъй като софтуерът става по-зрял, реалните подобрения, които доставят истинска стойност се забавят, поради което качеството на customer support намалява. Някои ERP доставчици вдигат таксите за поддръжка и много клиенти стават недоволни. По време на този период от време, по-голямата част от ERP потребителите са създали персонализации и интеграции, които да им дадат конкурентно предимство.

Въз основа на актуалните данни и казуси, 65 процента от проблемите на клиентите са свързани с customized код.Тези гигантски софтуерни доставчици не поддържат custom код, и някои ИТ директорите казват, че самото съществуване на такъв код просто дава на ERP доставчика възможност за извинение, за да се избегне предоставянето на support.

Софтуерът не се износва, но кое го прави неработещ? След като по-голямата част от грешките са открити в новите версии на софтуера, в 2 или 3 години след неговото внедряване, какво го кара да се счупи? Две неща:

1) Смяна в кода

2) Промяна в данните

След това софтуерът се сблъсква с условия, които никога не е виждал преди и може да реагира отрицателно.

Следва...

work-731198_960_720

 

16 October, 2016

ERP може да помогне за трансформация на финансите 3

Друг важен аспект е, че ERP системите ще бъдат по-бързи в бъдеще, тъй като редизайна на основата на структурата на данните на софтуера и използването на технологии, като in-memory processing ще премахнат почти всички препятствия. По-бързите системи ще позволяват по-кратки цикли, които насърчават корпоративната гъвкавост, защото достъпът до актуална информация ще е по-бърз.

Друга важна промяна, която вече е в ход, е способността да се правят анализи в реално време, или почти в реално време на данни, съхранявани в системата ERP. Категорията Business Intelligence (BI) софтуер  е разработена преди две десетилетия, за да се даде възможност на компаниите да получат полезна информация от наскоро реализиран ERP софтуер. Докато BI адресира този недостатък, той също добавя към цената и сложността на ИТ операциите на фирмата.

Друг фокус на новите ERP системи ще бъде колаборацията. In-context сътрудничеството предоставя важен набор от способности, които могат да подобрят ефективността. Вместо да следват общия модел, възможностите за социално сътрудничество в ERP и други бизнес приложения разбират, че индивидите принадлежат към различни групи.

Например, хората в една компания обикновено имат обща роля и една или повече определени задачи. Някои връзки са постоянни, докато други започват и завършват с един проект. Въпросите, които възникват могат да бъдат отворени за всички, или ограничени до специфични групи, подгрупи на групи или частен диалог. Заявки и коментари могат да бъдат общи, специфични или някъде по средата.

Някои разговори, особено във финансовите или данъчните служби, трябва да бъдат строго контролирани. Софтуер, който разбира контекста на извършената работа и автоматизира процеса на управление на кой, какво и кога ще подкрепи по-ефективното сътрудничество, по-бързото приключване на задачите, по-голяма осведоменост за ситуацията в рамките на организацията и в резултат по-добро вземане на решения. През последните три години, ERP доставчиците са за въвеждане на повече възможности в in-context съвместната работа в техния софтуер.

Mobile активирането вече е важна способност на някои ERP системи. ERP доставчиците се фокусират върху тези елементи, при които мобилността е важна, както и оптимизирането на user experience за изпълнение на задачата и платформата. За разлика от CRM, продажбите и системите за автоматизация, където продажбите и информационното обслужване трябва да бъдат достъпни по всяко време и навсякъде, значение на мобилността в ERP зависи от това кой го използва и защо.

Някои задачи, като например въвеждане на данни не са много подходящи за мобилни устройства, докато рутинни задачи и одобрения са. Те трябва да са прости за конфигуриране и разработка, както и използване.

 

09 October, 2016

ERP може да помогне за трансформация на финансите 2

Това ще даде възможност натоварванията да бъдат разпределени по-равномерно по месеци и тримесечия, а не да се налага да се изчака до края на периода. По този начин, много фирми ще бъдат в състояние да ускорят своето развитие.

Непрекъснато счетоводство може да допринесе за осигуряване на стратегически фокус на организацията върху финансите - промяна, която организациите ще приветстват. В проведено изследване на финансите, девет от 10 участници, казват, че е важно или много важно за финансовите отдели да поемат стратегическа роля в управлението на тяхната компания.

В много отношения, днешните ERP системи са точно това, което хората не искат повече. Те са изключително времеемки и скъпи за създаване, поддръжка и модифицира. В проведено ERP изследване само 21 на сто от по-големите компании казват, че въвеждането на нови функционалности в ERP системите е лесно или много лесно, докато една трета го характеризират като трудно. Заради тази и други причини, сегашното поколение на ERP софтуер действа като бариера за иновации и усъвършенстване.

ERP системите са предизвикателство поради сложността на бизнес организациите. Това няма да се промени. Преминали са десетилетия в изследвания на всички видове предприятия от различни гледни точки - от стратегически бизнес модели на високо ниво до финансовите отчети и изпълнението на конкретни производствени и финансови процеси.

За непосветените, всичко в бизнеса изглежда просто, докато не се вгледаме в детайлите. След това, дори когато се отстранят несъществени елементи, все още изглежда сложно. ERP системите са сложни, тъй като съответните работни изисквания са сложни. Например, във всяка организация има конкуриращи се искания и приоритети по време на работа, когато една ERP система е създадена.

Въпреки, че някои аспекти на ERP винаги ще бъдат сложни и ще изискват специфичен опит и услуги за проектиране и поддържане, техниките за масова персонализация могат да направят това по-лесно за изпълнение и да го променят, като по този начин елиминират значителна част от стойността на собствеността. 

За няколко десетилетия, ERP доставчиците предлагат пакети, насочени към конкретни отрасли, като например космическите изследвания и фармацевтични продукти. Тези, насочени към средни компании, които имат по-строги бюджети, отколкото големите, предлагат out-of-the-box  конфигурации, насочени към още по-специфични видове бизнес, като например центрове за обработка на стомана, магазини за производство и др..

За повечето предприятия днешните, базирани на облака ERP системи са едно решение на проблема за скъпи актуализации и преконфигуриране. Този вариант обаче все още не е достатъчно привлекателен, ако дадена организация е в бизнес, който има много специфични изисквания за персонализиране, което повечето генерични ERP системи не могат да поддържат добре (например, процесно-производствени индустрии, като например специални химикали за производство).

Едно положително развитие в категорията ERP е нарастващото внимание на продавачите към потребителския опит в проектирането на екрани и работни потоци. Трудните за навигация интерфейси, които са били нормални до сега са резултат от неопитност в проектирането и ограничените изчислителни ресурси. Следващото поколение на ERP системи се проектира с десетилетия опит и много по-мощни компютърни платформи и инструменти, различни от сегашните. 

Днес е още по-важно да се създават функционални потребителски интерфейси. До голяма степен, защото хората, сега работят с няколко вида интерфейс на таблети и мобилни компютърни платформи, и използват по-широка гама от методи и жестове за да си взаимодействат с техните устройства.

Следващото поколение на ERP софтуер трябва да включва всички тези възможности и да гарантира, че екраните и техните потоци са оптимизирани за устройствата. Очертаващото се поколение финансови мениджъри и ERP потребители няма да се примирят с неудобствата, с които техните предшественици са работили.

02 October, 2016

ERP може да помогне за трансформация на финансите

По материали от http://www.information-management.com/blogs/

Финанси и счетоводство са отдели, особено устойчиви на промените, най-вече защото почти няма корпорации, които да използват пишещи машини и подобни устройства, от което става ясно, че трансформиращите промени могат да бъдат осъществени.

Независимо от това, тъй като потребителите на бизнес компютърни системи бизнес са затрупани с "по-добри от всякога" промоции от разработчици, журналисти и анализатори на индустрията, повечето от тях се преситени и не достатъчно доверчиви. В случая с ERP системите, които помагат на много организации да работят, бизнесът е на крачка пред фундаментална промяна в тази критична категория бизнес софтуер.

ERP системите са подложение на трансформация, активирани от нарастващото наличие на технологии, с които могат да бъдат отстранени недостатъците на установените системи и все по-нарастващият апетит към базирани на облака ERP системи. ERP системи се развиват, за да предложат по-добро потребителско изживяване, по-голяма гъвкавост и бързина, както и оптимизирано мобилно преживяване и по-ниска обща цена на притежание.

Трансформацията вече е започнало за някои доставчици. Скоростта на промените ще се увеличи през следващите две години, след като новите релийзи стават достъпни. Изследванията показват, че средно фирмите заменят своите ERP системи средно веднъж на 6,4 години, най-вече заради цената и сложността на изпълнение на софтуера.

Новото поколение на ERP системи ще бъде в състояние да спомогне за по-ефективен подход за управление на функции, от които ще се възползват финансово-счетоводните отдели. С премахването на пакетна обработка на данни и чрез подкрепа на аналитичността, както и транзакционните операции в единна система, следващото поколение на ERP системи ще позволи на дружествата да предоставят на изпълнителните директори и мениджъри незабавна информация, предупреждения и указания за бъдещо развитие.

25 September, 2016

Big Data тенденции за 2017 - част 4

Apache Spark

Apache Spark осветява Big Data. Популярният проект Spark Apache помага на Spark Streaming да се справи с обработката почти в реално време най-вече чрез in-memory, micro-batching подход. Той се променя от това да бъде компонент на екосистемата Hadoop до голяма платформа от данни, която е избор на редица предприятия.

Сега, най-голямият Big Data проект с отворен код, Spark се използва за да осигурява драстично увеличена скорост на обработка на данни в сравнение с Hadoop, и като резултат, е много по-естествен, математически, и удобен за програмисти. Той осигурява ефективна рамка с общо предназначение за паралелно изпълнение.

Spark Streaming, която е основната част на Spark, се използва за изпращане на големи парчета от данни с помощта на ядрото чрез разбиване на големите данни на по-малки пакети и след това да ги трансформира, като по този начин ускорява създаването на RDD. Това е много полезно в днешния свят, където анализa на данниte често изисква ресурсите от машини да работят заедно.

Въпреки това, важно е да се отбележи, че Spark има за цел да увеличи, не да замества стека Hadoop. За да се получи още по-голяма стойност от големите данни, компаниите трябва да обмислят използването на Hadoop и Spark заедно за по-добри анализи и възможности за съхранение.

Все по-сложните и големи изисквания на големите данни означават очакванията за иновации да станат високи. Ако все още не са, предприятията ще започнат да виждат, че успехът на клиентите е работа на данните. Фирмите, които не извличат полза от анализите на данни, ще започнат да излизат от бизнеса, а успешни предприятия ще осъзнаят, че ключът към растежа е прецизиране на данните и прогнозен анализ.

18 September, 2016

Big Data тенденции за 2017

Tова позволява на лидерите на приложения към иновации чрез по-голяма осведоменост и висока гъвкавост на бизнеса, което обаче води до катаклизъм в установените архитектури, технологии и умения, задвижвани от използване на in-memory компютърни технологии като главни фактори.

Много фирми вече са се насочили към хибридни транзакции / аналитична обработка (HTAP); например, търговците на дребно са в състояние бързо да идентифицират продуктите, набиращи популярност като бестселъри в рамките на последния час и веднага да създадат персонализирани оферти за тези позиции.

Но има много истерия около HTAP, и фирмите, които го употребяват са преувеличили с неговата употреба. И докато анализите се извършват по-бързо с HTAP, всички транзакции, трябва да се намират в рамките на една и съща база данни. Проблемът е, че повечето усилия за анализи днес са около поставянето на много различни транзакции от различни системи заедно.

Всичко е в облака

Хибридните и публични облачни услуги продължават да растат по популярност, с инвеститори, които преследват своите дялове. Ключът към успеха на Big Data е в управлението на (Hadoop) платформата на гъвкава инфраструктура.

Ще бъдем свидетели на сближаването на съхранението на данни и анализтеи, което ще доведе до нови интелигентни системи за съхранение, които ще бъдат оптимизирани за съхранение, управление и сортиране на масивни петабайти от данни. Занапред, можем да очакваме да видим базираната на облака Big Data екосистема да продължи инерцията си в цялостния пазар в нови стадии и с по-голям обхват.

Компаниите искат платформа, която им позволява да мащабират, нещо, което не може да бъде постигнато чрез големи инвестиции в един център за данни, който е замразен във времето. Например, Проекта за човешкия геном започна като проект в гигабайт мащаб, но бързо се качи в терабайт и петабайт мащаб. Някои от водещите предприятия вече са започнали да разделят своите работни потоци в bi-modal структура и извършват част от дейностите си в облака. 

Голямо внимание се отделя на APIs за отключване на данни и възможности за различна употреба и има все повече компании, които искат да развиват своите APIs в облака и в центровете за данни. On-premises APIs предлагат по-безболезнени начини за отключване на Legacy системи и свързването им с приложения в облака, което е от решаващо значение за бизнесите, които искат да направят cloud-first стратегията в реалност.

Много компании ще използват своите APIs в облака, което ще осигури еластичност за по-добро справяне с пиковите моменти и осигуряването на по-качествени връзки, които ще спомогнат да приспобяват и иновират по-добре от своите конкуренти. Следва

11 September, 2016

Big Data тенденции за 2017

Deep Learning

Deep Learning е набор от техники за машинно обучение, базирани на невронни мрежи, което все още се развива, но показва голям потенциал за решаване на бизнес проблеми. То дава възможност на компютрите да разпознават предмети, представляващи интерес в големи количества от неструктурирани и двоични данни, както и да се извеждат взаимоотношения без да се налага конкретни модели или програмните инструкции да бъдат зададени предварително.

Тези алгоритми са до голяма степен мотивирани от областта на изкуствения интелект, който има главна цел да подражава на способността на човешкия мозък да наблюдава, анализира, да учи и да взима решения, особено за изключително сложни проблеми. Една от основните концепции заложени в Deep Learning  е разпределеното представяне на данните, в които голям брой възможни конфигурации на абстрактните характеристики на входните данни са осъществими, което дава възможност за компактно представяне на всяка проба и по-обхватна генерализация.

Deep Learning е преди всичко полезнн за изучаване на големи количества от немаркирани данни, което го прави привлекателно за извличане на смислени презентации и модели от Big Data. Например, може да се използва, за да се разграничат много различни видове данни, като форми, цветове и обекти във видео - или дори присъствието на котка в рамките на изображения, като невронната мрежа, построена от Google е направила през 2012 година.

В резултат на това предприятието най-вероятно ще отдели по-голямо внимание върху полу-контролирани или неконтролирани алгоритми за обучение, които да се справят с голям приток на данни.

In-Memory Analytics

За разлика от конвенционалния business intelligence (BI) софтуер, който работи със заявки, съхранявани на сървър твърди дискове, информацията се зарежда в RAM, която може значително да ускори аналитичното представяне чрез намаляване или дори премахване на дисковите I / O bottlenecks. С големите данни, наличието на терабайт системи и масивни паралелни обработки е това, което прави In-Memory по-интересно.

На този етап, анализът на големите данните е наистина откритие. Работещи повторения, за да се видят корелациите между точките от данни не се случват без милисекунди на латентност, умножени по милиони / милиарди повторения. Работа in memory е три пъти по-бързо, отколкото на диска.

През 2014 г. Gartner въвежда термина HTAP - Hybrid-на транзакция / аналитична обработка на информацията, за да се опише една нова технология, която позволява транзакции и анализиране да пребивават в една й съща база данни в паметта. ....

04 September, 2016

Топ 5 тенденции в Big Data за 2017

Миналата година големия пазар на данни беше центриран върху технологиите около екосистемата Hadoop. От тогава всички усилия са насочени към "въвеждането на големите данни в работа", чрез use cases, които показват за генериране на ROI от увеличението на приходите и производителността с по-малък риск. Сега, big data продължава своя поход. През следващата година можем да очакваме повече основни компании, които да възприемат големите данни и интернет на нещата, заедно с традиционно консервативните и скептични организации, които започват да приемат предизвикателството.

Смесването на данните ще бъде по-важно в сравнение с преди няколко години, когато стартира подготовката за работа с Hadoop. Комбинацията от социални данни, мобилни приложения, CRM записи и истории на покупките чрез съвременни платформи за анализ позволяват на маркетолозите поглед в бъдещето, като привежда в действие скрити модели и ценна информация за настоящи и бъдещи модели на поведение при покупка в нова светлина.

Разпространението на аналитичните данни, заедно с широкото приемане на облака и Hadoop, създават промяна в цялата индустрия, от която предприятията ще трябва или да се възползват или да игнорират при опасност. Реалността е, че инструментите са все още развиващи се, и обещанието на (Hadoop) платформата не е на ниво, на което бизнеса би могъл да разчита.

Докато всички се движат напред, има пет основни тенденции, които влияят върху света на Big Data:

Интернет на нещата (ИН)

Бизнесът търси все по-голяма полза от всички данни; големите индустриални компании, които произвеждат, движат, продават и поддържат физически продукти, добавят сензори, прикрепени към техните "неща" в Интернет. Организациите ще трябва да адаптират своите технологии, за да са в крак с данните от интернет на нещата. Това представлява безброй нови предизвикателства и възможности в областта на управлението на данни, стандарти, безопасност, сигурност и на веригата за доставки и много други.

IoT и големиte данни са двете страни на една и съща монета; милиарди, свързани в интернет "неща" ще генерират огромни количества данни. Въпреки, че това само по себе си няма да доведе до друга индустриална революция, нито ще трансформира ежедневните задачи, Данните от външната страна на устройствaта е начинът, по който предприятията могат да се разграничат. Прихващането и анализирането на този тип данни в контекст може отключи нови възможности за бизнеса.

Изследванията показват, че прогнозираната поддръжка може да доведе до икономии в размер до 12 процента в сравнение с планирани ремонти, което води до намаляване с 30% на разходите за поддръжка и 70 процента намаление на престой на оборудването в аварии. За завод или транспортна фирма, постигането на тези резултати от data-driven решения може да доведе до значителни оперативни подобрения и възможности за спестяване.

 

28 August, 2016

Накъде вървят ERP Системите - част 3

Digital Manufacturing’s Requirements

Тъй като производителите правят равносметка на текущата си инфраструктура и започват (или ускоряват) разгръщане на своите дигитални стратегии, има смисъл да се извърши одит на сегашните възможности на ERP. Това ще помогне да се разбере дали legacy ERP системата е "достатъчно модерна" или й липсват ключови елементи, които могат да попречат на нормалната работа в бъдеще. Ето някои специфични възможности, които вероятно ще бъдат от съществено значение за производителите до 2020:

Огромното съхранение на данни. Тъй като производителите разгръщат своите "Internet of Things" стратегии и започват събирането и обобщаването на огромни количества неструктурирани и структурирани данни, съхранението им става все по-критично. Повечето компании в такива случаи считат гъвкавостта на облачните решения от съществено значение.
Cloud Deployment. Разгръщането на облака предлага много ползи за производителите на цифрови, включително модерни функциионалности, абонаментен модел, което означава по-предсказуема, управляеми месечна такса, а не еднократна масивна инвестиция.
Data science. IoT стратегиите, елементи на Digital производството, изискват усъвършенствани Business Intelligence, Big Data и Data Science, за да се превърне огромния обем от данни в смислени идеи и резултати. Науката предоставя усъвършенствани алгоритми, които позволяват машинно обучение, прогнозни анализи и автоматизирани отговори на предварително определени изходни събития.
Talent науката. Привличането и задържането на квалифицирани работници е по-голямо предизвикателство - и по-критично - днес, отколкото когато и да било. Производителите се нуждаят от напреднали таланти за своите научни решения, които да спомогнат за обучения, сертифициране и управление на очакванията в променящата се работна сила.
Глобалната мрежа за доставки. Връзките с партньори по веригата за доставки са критични. Ресурсите и доставки не само трябва да бъдат проследени с точност в реално време, но производителите трябва да могат да се обръщат към напредналите SCM решения, които да спомогнат за предвиждане и планиране на капацитетите и подходящите нива на запаси.
Ангажиране на клиентите. Днешните клиенти са изключително взискателни - дали в Consumer industry или в B2B. Клиентите очакват бързина, стойност и силно персонализирани продукти. С подходящите инструменти за управление на клиентите, производителите могат да се обърнат взаимодействията с клиентите в диференциращ фактор, с изграждане на лоялност и увеличаване на продажбите.
Управление на жизнения цикъл на продукта. Производителите трябва да ускорят иновациите и да управляват жизнения цикъл на продукта, за да отговорят по-добре на очакванията на клиентите. Напредналите PLM решения помагат да се управлява процеса с по-голяма лекота и стойност.
Поддръжка на активи. Фабриката на бъдещето трябва да работи без неочаквани закъснения и прекъсвания. Поддръжката на активите на предприятието е от решаващо значение за поддържане на оборудването и  безпроблемната му работа с висока ефективност. Правилната профилактика може също да помогне за удължаване на жизнения цикъл на оборудването, което помага на производителя да получи по-голяма стойност от активите си.
Производителите трябва да имат предвид своя списък от must-have функционалности, за да бъдат готови да се изправят срещу предстоящите предизвикателства. Тъй като все повече и повече производители приемат цифрови производствени стратегии, конкурентната среда ще става все по-стресираща. Производителите ще трябва да се обърнат към своите ERP решения, за да се увеличи максимално ефективността. Производителите, които поддържат остарелите системи и се опитват да продължат с остарели ERP функционалности, вероятно ще станат жертва на жестоката конкуренция. Само съвременните ERP решения - с пълната гама от разширени функции и гъвкава архитектура ще устои на изпитанието на цифрово производство. 

erp systems

по материали от http://www.erpnews.com

21 August, 2016

Еволюцията на ERP решенията

Продължение от 15.08.2016

Еволюцията на ERP решения се движи по криволичещ път. Когато терминът е въведен през 1980 г., решенията са били предимно бизнес платформи, които управляват паричните потоци и помагат на организациите да следят разходите и активите си. Достъп в реално време до финансовото състояние на компания сега може да изглежда елементарно, но това е голямо постижение за организациите, които преди това са се позовали на електронни таблици и дневници, докато всеки отдел остави свой собствен набор от доклади. Ветераните в производството могат да запомнят тези дни с нотка носталгия, но производителите, които все още използват тези остарели системи ще имат твърде големи трудности с променящите се стандарти за изпълнение.

От началото на 2000 г., масивните ERP системи с твърда архитектура и кодове започнаха да дават път на решения, създадени да управляват множество специализирани функции от управление на склад, до логистични процеси и продажби. Интеграцията е предизвикателството. Модификациите са примамливи и все още е трудно да се управляват. Тези решения, за съжаление, също се считат за "отминали разцвета си" и се нуждаят от ъпгрейди.

Днес, съвременните ERP решения преосмислят концепцията за ERP. Те отиват една стъпка напред в много измерения, осигурявайки гъвкавост, интеграция на инструменти, функционалности, пригодени за вертикални индустрии, плюс интуитивност, което елиминира необходимостта от непрекъсната нужда на ИТ отдела и всеки път да се изисква специализиран доклад. Някои ERP решения са написани на отворен код и архитектура, което прави по-лесно от всякога да се интегрират инструменти на трети страни и да се адаптират характеристики, както новите решения и приложения стават достъпни. ERP системата е еластична, разширява се с организацията, където и когато е необходимо. Този тип ERP със сигурност е добре подготвена, за да се справи с предизвикателствата на цифровата производство. Следва...

14 August, 2016

Накъде вървят ERP Системите - към изчезване или преоткриване /1

Повищаващата се роля на ERP решенията се превърна в център на дебати в много организации, които се опитват да предскажат дали ERP ще продължи да се развива или ще се превърне в жертва на цифрово преобразуване. Това не е прост въпрос, а още един, който трябва да бъде разгледан от разработчиците и производителите, тъй като те се подготвят за следващата вълна от технологични иновации, която се разгръща.

Бързите промени оказват голям натиск върху производителите през последното десетилетие. Навлизането на иновативни технологии изчерпва много организации, финансово и психически. Постоянното състояние на повишена тревога е оправдано. Сега повече от всякога, производителите трябва да бъдат бдителни, подготвени за трансформация, активно оценяващи новите информационни технологии, и да се стремят да изпреварят своите конкуренти. Разнообразието от нови технологии е огромно, от конфигурационни инструменти, мобилни приложения, социални мрежи до 3D печат и Интернет на нещата. Разбира се, ERP решенията са сред микса от решения, състезаващи се за ИТ бюджет.

Modern vs. Obsolete

За да отговори на въпросите за ERP технологиите и способността им да управляват новите технологии на производство, първо трябва да се дефинира днешното модерно ERP решение и как то се различава от традиционните "вчерашни" ERP решения. Многото отличителни черти ще помогнат да се обясни защо общите ERP решения са опасни. Едно модерно решение, създадено да развива и интегрирано в облака, е доста по-различно от монолитните универсални решения, които производителите за внедрявали през 90-те.

 

 

07 August, 2016

Ерата на Новите ERP Системи / 2

Ограниченията пред ERP приложенията да отговарят на нарастващите изисквания на бизнеса, за да са конкурентни в реално време, все по-дългите срокове за изменения, неспособността да се управляват от нови източници на генериране на данни, са подтикнали бизнес мениджърите самостоятелно да тестват облачно базираните приложения, достъпни за множество свързани устройства. И да поставят под въпрос жизнеспособността на скъпите и тромави ERP системи.

ИТ мениджърите в момента се сблъскват с отговорите на два основни въпроса. Как могат да се наберат предишни инвестиции в ERP системи, които същевременно да отговарят на изискванията на бизнес мениджърите, които трябва да се справятт с яростната атака на цифровата трансформация? Как може бързо се интегрират съществуващите ERP системи с по-нови, по-отворени, гъвкави цифрови приложения? Основната цел на тези инициативи е да се трансформира и да възстанови бизнеса и да се адаптирана за промяна

Процесът на трансформация води до изграждане на ERP системи от следващо поколение и архитектура обикновено включва следното:

• Максимизиране на основните ERP функции и ъпгрейдване в съответствие с новите изисквания за данни
• Включване на нови подобрения на технологиите, като например отворени API, хибридни облачни решения, in-memory изчисления, анализи в реално време, IoT интерфейси
• Привеждане в действие на нови модели на ангажираност с потребителите, като управлявани услуги, изграждане на консорциуми, споделяне на риска
• Взаимосвързаност и интеграция с множество и разрастващи се източници на данни и потоци от данни чрез отворени интерфейси, обобщаване на резултатите и интелигентност.
• Преминаване към нова архитектура, която е отворена за интеграция, agile, и е в режим на непрекъснато обновяване и подобряване
• Oбновяване на потребителски опит и навигация, което спомага да се получи по-ясна видимост върху данните и actionable intelligence, водещи до вземане на интелигентни решения
• Коригиране на бизнес процесите, докато се добавя допълнитела информация, анализи в реално време, подпомагане подобряването на процеса на вземане на решения, бързина, скорост.

Най-значимият аспект на съвременните ERP решения е опростяване на всяко ниво. Това включва системна архитектура, програмна структура, модели на данни, потребителски интерфейс, интуитивност, резултати от данни, информационни табла с данни, интерпретации на данни и др.

Други характеристики на съвременните ERP приложения включват вградени модулни решения, хибриден подход за разработванее, богата оперативна съвместимост чрез открити APIs, backward и forward съвместимост на платформата, подход с отворен код, гъвкава архитектура за бъдещо разширение.

Друг въпрос, който възниква за крайните потребители, е как да мигрират в следващото поколение ERP решения. Продавачи предлагат всички възможни пътища за миграция. Крайните потребители могат да изберат on premise или хибридни миграционни възможности. За хибридна ИТ миграция са избрани оптимални комбинация от private и public облачни внедрявания.

Изминали са десетилетия, откакто първите бази данни са използвани от предприятия, ИТ индустрията сега се реновира и поема по нов път на печеливши за всички отношения с тяхната еко-система на крайни клиенти.

work-731198_960_720

31 July, 2016

Поколението на модерната ERP започва


Бизнес и корпоративните приложения разчитат на базите данни за съхраняване на информация и обработване на резултати. Но архитектурата на базите данни, използвани през последните десет години е била използвана с някои ограничения.

Повечето бази данни са създадени за използване с конкретни приложения и за конкретни цели. С други думи, приложенията и базите данни са конфигурирани да съвпадат едни с други, за да генерират конкретни резултати за крайните потребители. Промяната на изискванията трябва да бъде конфигурирана да съответства на целите на базата данни. В настоящия ера на цифровото преобразуване и гъвкавостта на бизнеса, най-големите препятствия остават управлявлението на сложни бази данни и огромният растеж на дублирането на данни.

Въпреки това, до скоро предприятията не са имали друг избор, освен да бродят из големи, сложни и ограничени структури бази данни, заключени с legacy приложения, които генерират предварително определени доклади и табла. Промяната на изискванията на таблото за управление означава пресъздаване на базата данни, което е дълъг и тежък процес.

Докато основната сърцевина на ERP все още остава, останалите процеси не могат да бъдат игнорирани. Свързаната екосистема от инструменти и интерфейси, ангажирани с основните движещи процеси в ERP, са в процес на трансформиранe. Създаването и възпроизвеждането на бази данни, които да отговорят на новите изисквания, значителните времеви срокове, свързани с процеса, ограничените ползи и печалби в края на него, е довело до появата на следващото поколение ERP.

Докато дублирането и сложността на базите данни са разклонения на традиционните насочени към IT инвестиции, предизвикателствата на потока от данни идват от друг източник. Специално генерираните данни, данните от приложения за социални медии, данни за потребителите, генерирани от мобилните и други свързани устройства, които генерират експоненциални обеми от данни, които са с по-неструктуриран формат. За всеки бизнес, външната неструктурирани данни трябва да бъдат свързани с вътрешни структурирани бази данни, за да бъдат приведени в контекст и да генерират правилни заключения. Много от dataware houses с отворен код са ограничени в способността им да се интегрират с вътрешни, структурирани бази данни Следва...

23 July, 2016

Лесни стъпки за измерване и oсигуряване на ERP успеха / 2

След това те трябва да се оцени краткия списък на базата на гъвкавостта и адаптивността на функционалността, която поддържа тези няколко различни бизнес процеси. Референтни проверки и посещения на място могат да последват, но те трябва да се съсредоточи само върху тези ключови процеси.

Много от доставчиците на ERP не са склонни на такъв тип работа, защото искат да демонстрират своите обширни списъци на ключови показатели за изпълнение (КПИ), гъвкавостта на техните анализи, както и стотиците елементи в техните менюта. Нито един от които не е от значение за ERP успех, ако диференцирания главен бизнес процес не е толкова добре структуриран. Основните процеси трябва да бъдат оптимизирани за текущите бизнес условия, и те също трябва да се развиват като бизнес промени. Причината за ограничаване на процесите, които се преразглеждат по време на цикъла на покупка е, че тя дава възможност на хората да оценят възможните решения обективно и по разумен брой фактори. Никой не може да запази хилядите точки от данни в типичен RFP или ERP демонстрация, и повечето подробности няма да има значение, след като компанията започва да използва новата система. Но диференциращите се бизнес процесите (междъ три и пет) ще продължат да има значение.

Процеса на изпълнение е следващото препятствие

Много доставчици на ERP и консултанти по изпълнение предлагат или налагат използването на industry templates по време на проекта. Причината, е, че това помага на компаниите да възприемат специфични за индустрията най-добри практики, но причината за това често е, че това е всъщност единственият начин по който могат да го направят.

Това е напълно приемливо, дори желателно-за повечето бизнес процеси, но не и за диференциращите се процеси, идентифицирани преди процеса на продажби дори да започне. Няма никакъв смисъл тези процеси да работят по същия начин като при конкурентите, защото след това те престават да се диференцират. Следва

16 July, 2016

Лесни стъпки за измерване и oсигуряване на ERP успеха

Много компании започват търсене на ERP система, без да знаят какво искат да постигнат

Често хората говорят за висок процент на неуспехи при проекти по внедряване на ERP софтуер. Неуспехи във внедряването на CRM, MES, SCM и QMS, но най-смущаващи са тези, които включват ERP внедряване. Изследвания на Panorama Consulting показват, че през 2015 г., около 46% от анкетираните фирми са заявили, че са получили 50% или по-малко от очакваните ползи от техните ERP системи.

ERP системите са толкова широко разпространени в организациите и толкова фундаментални със своите ъзможности да функционират и да се конкурират, че гарантирането на успеха на проекта трябва да е гарантирано.

Започнете с подробен research

Основната причина за неуспехите при ERP внедрявания е, че много компании не знаят как да изберат правилната система ERP за техния бизнес или как да измерят нейния успех.

Много компании започват ERP търсене, без да знаят какво искат да постигнат. Те изхабяват много време и ресурси в приготвянето на дълъг списък с желаните функции. Списъкът обикновено включва микс от базови фунционалности -  такива, каквито всяка ERP система на пазара може да предложи - и технологични описания, които отразяват или не най-добрите практики в индустрията.

Тези компании ще бъдат по-добре обслужени, ако идентифицират между три до пет ключови процеси, които ги отличават от техните конкуренти. Идентификацията на бизнес процесите трябва да включва показателя на компанията, който тя използва за измерване, и неговата цел.

Например, ако компанията се гордее с бързи доставки в рамките на четири часа, критериите за решение трябва да са леснотата за да се осъществи процес на пращане. Трябва да се търси обратна връзка в реално време, която дава представа за реалното изпълнение на целта.

Следва:

calculator-178127_960_720

09 July, 2016

Как ERP може да помогне на start ups да подобрят ръстa на приходите си / 2

Подобряване на пазарните анализи

Ефективния  растеж на предприятието обикновено се управлява от четири главни компоненти, включително ясно разбиране на желаните точки от данни, способност за ефективно намиране и насочване на възможностите за растеж, желанието за своевременно взимане на бизнес решения, както и стремеж към непрекъснато подобряване. Общата ефективност на тази последователност от етапи на решения до голяма степен е направлявана от наличните данни, подкрепяни и управлявани от различните филтриращи механизми, през които потребителите преминават.

В миналото полезността на бизнес данните е строго ограничена от това колко време може да бъде осигурено от предприятието, за да проследява и събира данни. Днес, обаче автоматизираните ERP системи, движени до голяма степен от мобилно-адаптирани приложения и принадлежащите услуги преминават през определен пазарен сегмент, и събират данни, където и когато се появи нова информация в рамките на клиентската база на компанията. Тези характеристики в крайна сметка се превръщат в доклади за бизнес анализ, които могат да бъдат използвани за тергетиране, насочвани, препродажби и освен всичко за по-висока конкурентноспособност.

Подготовка за бъдещи нужди

Предложението за ръст на приходите може да изглежда малко по-встрани от утъпкания път, тъй като използването на нова система в нова компания може доведе до различни резултати за мнозина. 

Ето защо, всеки добре финансиран start up трябва да включва в плана си правилно разглеждане и закупуване на подходяща ERP система като критична точка в планирането на капитала по време дискутирането на постъпленията на компанията. Има две основни причини за това предложение:

Още от ден едно на използването на ERP системата за означава, че компанията ще расте с по-добре проявена бизнес култура, преодолявайки множество скъпи и отнемащи време промени и предизвикателства, с които обикновено се сблъскват по-зрелите компании.
Използването на ERP платформа ще създаде конкурентни предимства на компанията в ранните етапи в сравнение с конкурентите.
Всяка стойност се натрупва при начисляването на ръст на приходите в съвкупността. Днес, ERP платформите базирани на облакса са все по разумни от към цени, така че почти всеки добре финансиран стартъп би могъл да се възползва от ERP подкрепа от самото начало.

По материали от erpfocus.com

 

02 July, 2016

Как ERP може да помогне на start ups да подобрят ръстa на приходите си

Днешният глобален бизнес климат може да насърчи супер големи експанзии за секунди. Въпреки това, бързото разрастване прави стартиращите предприятия особено податливи на въпросите за управление на приходите, тъй като, добре финансирани или не, в началните етапи фирмите са склонни да се изправят пред неочаквани предизвикателства. Те могат да варират от внезапна нужда да се усъвършенстват оперативните процеси, до неочаквани разследвания, рисърч на продажби или маркетингови програми. 

Докато тези проблеми набъбват в ежедневната оперативна база, всеки нежелан проблем създава и допълнителни разходи, за които рядко се бюджетира допълнително. Това може да доведе до значителни парични несъответствия между нечии очаквания и нетните приходи, срещу заплахата от практическа невъзможност на дружеството да плати дребни сметки или по-лошо; понякога наричано " initiation of a business death spiral" или краят на проекта. 

ERP системите за стартиращи компании предлагат множество начини за избягване на тази заплаха чрез прилагане на ясно разграничими процеси за растеж на приходите. Това е особено вярно, ако те използват една от днешните ценово разумни системи, базирани на облака. Ето няколко начина с които работата би могла да се подпомогне:

Автоматизиране на order-to-cash процеси

Типичните утвърдени счетоводни системи изискват от потребителите да изпълняват ордери, поръчки, обработка и изпълнение на продажби и ръчно фактуриране; След това активно да наблюдават и отчитат получените приходи, за да затвори една сделка.

Като общо правило за употреба всеки модел е податлив на човешка грешка; по-важното е, че тя създава каскади от пречки в процеса по цялата верига на сделката, и те създават условия за отложени плащания и delayed cash recognition. От друга страна, съвременните интегрирани ERP системи позволяват на потребителите да автоматизират до 85% от цялата quote-to-close верига, а също и интегриране на продажбите, финансите и други модули, което води до по-бързо и по-точно отчитане на приходите.

Следва...

ERP Start Ups

25 June, 2016

Подобряване на ERP user experience / 2

 Насърчаване на постоянното подобрение от ERP платформата

Успешният enterprise UX experience се задвижва от изпълнението на една система, която насърчава ефективната използваемост всеки ден. Въпреки това, както и в реалния живот, понякога не всичко се получава по план, както и периодично се появяват грешки. Следователно, независимо дали се разрешава инцидент след възникване на проблем, или се оптимизира активен процес и неговата използваемост, постоянното усъвършенстване трябва да се прилага в целият процес на работа.

Примери за този подход включват:

 • Измерване на всичко през цялото време
 • Поправяне на грешки при тяхното появяване, а не по-късно
 • Събиране, следене и споделяне на всички уроци и подобрения, които са довели до подобрение на ERP системата в предприятието
 • Ангажиране на партньори по веригата за доставки за разработване на по-добро сътрудничество

Дори да изглежда, че подробностите по дизайна на интерфейса престоявят предимно върху локализирана платформа на предприятието, има възможност за разшириряване на стойноста чрез ангажиране на участници по цялата веригата на доставки в началото на процеса. Потенциалът на този вид интеграция ще ускорят end-to-end процесите на обработка, като по този начин създават по-голяма ефективност в цялата система.

Ангажиране на потребителите да помогнат за "трениране" на ERP и CRM потребителите

Това донякъде езотерична стойност ще позволи на CRM операциите достъп до реалния свят, което води до преодоляване на системните ограничения по-рано. Например, за да привлекат клиенти към тази CRM "система за обучение", фирмата може да предложи една или повече продуктови отстъпки или безплатни премии в замяна на завършване на оперативни проучвания. Въпреки, че това предложение е само един прост подход към проблема, и други стойности могат да бъдат доставени за насърчаване на клиентската база, за да предоставят обратна информация за CRM процесите.

ERP UX

18 June, 2016

Подобряване на ERP user experience / 1

 

От гледна точка на перспективи за развитие, съображенията, свързани с фразата "потребителски опит" (UX) обикновено се отнасят до различни степени на производството на код, интеграция полезност, автоматизирано изпълнение, както и нивата на полезно действие по отношение на вътрешните процеси / външното отчитане. Въпреки това, от оперативна гледна точка UX се прилага по различен начин.

На ниво потребител, операторите са склонни към субективни преценки, дължащи се главно на характеристики, свързани с изглед, усещане и лекота при използване при определяне на действителната стойност на ERP платформа. Следователно, тези "по-меки" характеристики са трудни за измерване емпирично, и в крайна сметка, обикновено се коригират или чрез предлагането на успешен UX experience, или в някои случаи чрез липсата на такива черти изобщо.

Като се има предвид, че ние обикновено се фокусираме върху това, което действително ще помогне, а не обратното, експертите за извели няколко характеристики, които могат да подобрят UX опита, без необходимостта от твърде много допълнителни усилия.

 Насърчаване на култура на “постоянно образоване"

Въздействието на ефективен процес за подбор на ERP UX до голяма степен съществува въз основа на разбирането на ръководството за процеси, функции и най-добри практики, които в последствие оказват максимална производителност на периодичното обучение. ERP платформите са сложни, изискват постоянна преквалификация и внимание заради оперативните подробности. Разработването и управлението на постоянна култура на образоване гарантира трайни резултати.

Постоянно обучение в реално време

Висшето ръководство може да насърчи повтарящи се образователни програми за цялата корпорация. Линейните мениджъри могат да изпълняват редовни опреснителни програми за обучение. Линейните мениджъри и централни оператори на модули, като например на финансови, материални запаси, или CRM работници, могат да свикват редовни неформални, събития, ориентирани към по-добри начини за работа.

Насърчете индивидуалното развитие

По същия начин, по който постоянното образование осигурява положително въздействие върху процеса на ERP UX, способността да се насърчи и делегира индивидуалната работа в целия процес на изпълнение произвежда еднакво ценна производителност във времето. Днешните ERP платформи са построени, за да могат всички работници да се възползват от възможностите й, за да вземат участие, и да допринесат за цялостното развитие на предприятието.

ERP UX

11 June, 2016

Как да се справим с ERP Потребителите и техните изисквания

Разбира се,  за да бъдат ERP потребителите доволни изисква определени усилия, но разбирането на обратната връзка с потребителите и въздействието върху нея не е особено трудно. Ето някои от класическите проблеми, с които бихме могли да се сблъскаме.

Промяната в система се отразява на работата ми

Това оплакване обикновено се чува около средата на обученителния цикъл преди старта, и обикновено се случва по времето, когато новата информация става непреодолима за ERP потребителите. Оплакването в повечето случаи е напълно оправдано, тъй като всеки, който участва активно в процеса реално работи на две места едновременно. Първата работа е свързана с изпълнение на "стария начин" за правене на нещата, защото предприятието все още трябва да работи на дневна база; докато втората задача се отнася до приемане, разбиране и усвояване на тонове нова оперативна информация и всичко това по едно и също време

В този случай, най-добрият начин да се процедира за всички участници е да се вземе почивка за една седмица или две, след това се върнат към pre-launch training. Обикновено тази пауза дава нa всеки малко глътка въздух и предлага възможност да се изяснят въпроси, преди началото на финалния процес за изпълнение.

Процеса на изпълнение е твърде сложен

По своя характер ERP системите са сложни. В този случай, има два начина за справяне с проблема с усложненията. От една страна, насърчаване на ранно възприемане на дълбочината и всеобхватния характер на тези системи може да направи процеса значително по-кратък, а от друга страна, понякога е по-добре просто да се научат ERP потребителите да се справят с по-сложни и трудоемки задачи.

Въпреки това, ако времето е кратко и се изисква ERP системата да заразботи и  изпълнява задачи по-рано, от решаващо значение е мениджърът да може просто да ускори работната сила.

ERP внедряванията са твърде интензивни във времето

За да се оптимизира правилно внедряването на ERP  системата и да се изпълняват всички задачи, трябва да бъде изразходвано значително време. Дори ако всичко работи точно както се очаква, повече време, допълнително време ще бъде изразходвано за тестове и доработки. Отново, оптимизирането на работната сила за справяне с такъв вид проблеми е предизвикателство пред всякакъв вид управленски мениджмънт. Но ако работната сила на предприятието е била обучена правилно, свършване на работата ефективно обикновено е въпрос на индивидуално внимание, отколкото прекомерното натоварване на екипите.

Следва

04 June, 2016

Намаляване или премахне разходите за изпълнение ERP проект 2

Да получите това, от което се нуждаете

ERP системите са структурирани по няколко начина. Често те се предлагат на модули. Понякога ще ви бъде предложен пакет от най-често използваните модули. Това може да бъде един чудесен начин за пестене на пари, но ако се възползвате от ограничените версии на някои модули те може да не разполагат с инструментите, които са ви необходими.

Изпозлване на облака

В съвременните инфраструктури, понякога не се налага купуването на ERP изобщо. Cloud-базираните ERP системи се нуждаят само от месечна такса ползване, която предлага потенциални спестявания от сървъри и друга инфраструктура. Също така, има малко или никакви първоначални разходи, което спомага за намаляване на общите разходи за изпълнение ERP.

Внимателно обмисляне на нужното време за работа

Има много работа в създаването и къстамизирането на ERP. Някои експерти съветват по-добре да се направят по тежки и трудоемки първоначални усилия, за да се свърши работата и да се започне използването на системата бързо. Други са склонни да разпределят работата в течение на времето, дори в години. По този начин е възможно да се завърши с изпълнението на ERP системата без външна помощ, но предимствата няма да могат да бъдат видими за известно време. Трябва да се преосмисли кой подход е подходящ за бизнеса - или кой може да намали разходите за изпълнение на ERP с правилната настройка.

Executive support

Executive support-a е едно от изискванията по принцип, но този съпорт спестява пари също. Когато някои (други) отдел е в застой или се опитва да увеличи обхвата на проекта, той може да им помогне да се върнат към плана за изпълнение. Би могъл да помогне също с бюджетиране и анализ на начина, по който проектът върви към приключване.

Това са само извадка от идеи, които да запазят цената на изпълнение на ERP под контрол. Реалната възвръщаемост на инвестициите разчита на цялата стойност на собствеността на вашата система.

По материали от http://www.erpfocus.com

 

28 May, 2016

Начини за намаляване на разходите за изпълнение на ERP проект

Създаването и внедряването  на нова ERP система не е евтино, но ето няколко начина да се намалят или премахнат разходите за изпълнение на ERP проект.

Управление на бюджета 

Задавайте бюджет преди началото на всяка работа. Какво ще струва нашият софтуер? Колко ще е нужно да се похарчи за хардуер и мрежови услуги? Какви консултанти ще са необходими? По колко часа ще бъдат необходими на нашият персонал? Ще ви се наложи ли да използвате временен персонал за допълване на работата на служители си, докато те са заети с проекта? Кога ще бъдат направени тези разходи?

Ако прогнозите Ви са примерно да се добавят до $500, но имате само $ 400, сега е моментът да се изрежат някои разходи, или да се потърсят допълнителни пари. Измервайте действителните си разходи постоянно и ги сравнявайте с бюджета си често. Внимателното бюджетиране е един от най-добрите начини да се контролират разходите дългосрочно - започнете с основите.

Минимизиране на персонализирането

Вашите отдели по продажба вече искат някои персонализирания и вашите инженери настояват за интеграция? Помислете внимателно дали наистина имате нужда да харчите пари веднага. ERP-то, което вие сте избрали се използва от широк кръг от компании. Разработчиците са построили приложенията с доста гъвкавост, за да работят с много и различни процеси. Научете как да използвате out-of-the-box процесите, преди каквото и да било персонализиране. Може да откриете, че това е по-добър вариант от процеса, който използвате в момента, и който се нуждае от персонализиране, и ще намали разходите за изпълнение на ERP.

21 May, 2016

Еволюция на ERP системите 2

Какво е модерна ERP?

Това ни довежда до днес. Модерната ERP система обещава да впечатли с характеристики, функции и ползи, които да доведат до положителни впечатления на потребителите. Също както потребителския опит преминава към по-потребителски ориентирани приложения, ERP днес изглежда много по-различно от ERP (или MRP или MRP II) от недалечното минало. Една модерна ERP система не е нещо тривиално, но тя трябва да дава възможност на хората и организациите да бъдат по-ефективни

Еволюция на ERP

Еволюцията оказва промени върху дизайна (потребителския интерфейс), както и under-the-hood, back-end technology, които драстично са еволюирали в своето развитие. Така че, както всичко голямо, винаги има място за подобрение, което би развило нещата към по-добро. Еволюцията на ERP- системите е динамичен процес, при които всеки следващ етап включва възможностите на предходните системи и има по-широк обхват, като ги надгражда. Еволюцията на ERP-системите показва, че тенденция е да обхващат всички бизнес процеси, да използват интернет базирани решения, да функционират в реално време и да се прилагат като единна интегрирана система за управление на бизнеса.

 

15 May, 2016

Еволюция на ERP системите

По материали на http://www.erpnews.com

ERP системите драстично са се развили. Проследявайки най-ранните наченки на ERP може да се върнем назад повече от 50 години, или дори по-назад до момента, в който нещата започват да се произвеждат в големи мащаби като част от индустриалната революция. Но за краткост, ще се съсредоточим върху периода от 1960 до днес. Още тогава, когато един производител получи поръчка от клиент за даден продукт, той трябва да планира как да извърши това с помощта на (MRP) или методология за управление на производствените предприятия, планиране на производствените мощности и потребности от материали. Всички стойности за MRP са се изчислявали на ръка, и подобно на много работни места, компютрите скоро поемат този процес за по-ефективни и точни изчисления и процеси.

От MRP да ERP

Както MRP еволюира през 70-те и 80-те години с помощта на компютрите, които поемат все повече и повече от тежкатата работа по изчисленията, те са все още само една малка част от бизнеса и производството, които наистина се облагодетелстват от системата. След това MRP еволюира в планиране на производствените ресурси (MRP II), която включва повече данни от всички производства и сега може да отговоря на  "what-if" въпроси. Някои наричат MRP II "затворен цикъл на MRP."

Следва....

 

07 May, 2016

Интегриране на CRM системи и ERP системи

Изведете ERP информацията на фронтовата линия

Не третирайте вашата ERP система като хранилище на данни, достъпно само за определени служители. Продажби, услуги и други отдели могат да използват данните от ERP системата за да подобрят качеството на бизнеса и удовлетвореността на клиентите. Трябва да се размият границите между CRM и ERP системите чрез използване на интеграция, за да се предвижва информацията в правилната посока.

Ако служителите на вашата организация има пръст достъп, за да използват ERP информация в своята CRM система, те могат веднага да отговорят на клиентските въпроси за наличност на продукти или да извършат преглед на състоянието на кредитнито състояние за нови клиенти, без да губите време с ипзползването на електронна поща или очакване на информация от финансовия екип.

Подгответе се за бързи промени и насочете усилията си към интеграционните промени

Използването  на ERP и CRM системите ще се промени с течение на времето. Финансите, обслужването на клиенти, и други отдели използват един променящ се микс от облачни приложения и ще се нуждаят от повече или по-различна информация всеки ден. Всяка компания се нуждае от план за справяне с променящите се нужди за информация, който е достатъчно гъвкав, за да отговори на големи и малки искания на информация. Трябва да се избере подходяща платформа за интеграция, например базирана в облака, с която може да се интегрират специализирани on-premises приложения, което ще съкрати времето за поддръжка и поддръжка на интеграциятата.

Преминаването към cloud-based платформа като услуга (iPaaS)  е една от последните тенденции в процеса на интеграция. Те се превръщат в предпочитан модел на интеграция, В действителност, Gartner наскоро заявиха, че "до 2019 г., iPaaS ще бъде предпочитана платформа за интеграция за нови проекти, изпреварвайки годишния ръст на приходите от традиционните процеси на интеграция."

Определете си високи стандарти - независимо от размера на вашата компания

Има ERP и CRM възможности за различни по големина фирма, така че SMB не трябва да се задоволяват с по-малко от това, от което се нуждаят. С възхода на cloud-based ERPs и CRMs, малките и средни фирми могат да намерят система, която да се вписва в техния бюджет и да осигурява основните възможности, от които се нуждаят, без допълнителни режийни на ERP и CRM системите, предназначени за големи мултинационални организации.

Когато става въпрос за интегриране на back office и front office, SMB могат да се възползват от същите тези услуги за интеграция при iPaaS, които въвеждат усъвършенствани възможности за интеграция на организации с по-малко ИТ ресурси.

Трансформацията на ERP и CRM системи от изолирани системи за съхранение на данни до извори на информация обещава да окаже голямо влияние върху цялостното развитие на предприятията. С размиването на границите между двете системи, информация може да бъде предоставена пред тези, които се нуждаят най-много, премахвайки излишни процеси, които включват имейл, и други неефективни начини за разпространение на информация. С тези промени, стойността на ERP и CRM системите със сигурност не е достигнала пълна зрялост. Тепърва компаниите започват да осъзнават потенциалната стойност на тези системи и какво могат наистина да доставят като стойност на компаниите.

30 April, 2016

Интегриране на CRM и ERP

По материали от erpnews.com

Системите за ланиране на ресурсите в предприятието (ERP системите) и Системите за управление на връзките с клиенти (CRM системите) са сред нас толкова дълго, че тези продукти, и по-важното е, тяхното използване, са се усъвършенствали с времето. Със сигурност са достигнали своя връх по отношение на стойността, която предоставят на бизнеса, но какво още може да се постигне и дали това наистина е така?

Всичко зависи от дефиницията на потребителите за стойност. Когато става въпрос за CRM системи - те са големи хранилища за данни за клиенти, но никога не са били перфектни по отношение на споделяне на данни с други системи. Това води до твърдението на много специалисти, че сме достигнали временно състояние на "зрялост" от гледна точка на нивото на достъп до информация, което ERP и CRM системите могат да осигурят, но това започва да се променя.

ERP

В действителност, ние сме едва в началото на това, което в крайна сметка ще бъдат няколко години, може би  десетилетие, което ще преобрази начина, по който гледаме на тези системи в момента- превръщайги ги от информационни хранилища днес, до критични доставчици на информация на бързоразвиващите се предприятия. С успешна интеграция в цялото предприятие между CRM, ERP и други критични системи, информацията от CRM и ERP ще даде възможност в реално време да се дадат отговори на запитвания от клиенти и пазарните условия, както и да осигури основа за анализи и да се открият и използват възможности от по-дългосрочни тенденции.

Можем да погледнем на този нов етап като "data driven", "get the data out", или "да използваме данните, за да подобрим бизнеса си" период в развитието на ERP и CRM; една фаза, която се задвижва от необходимостта на бизнеса да се движат по-бързо. "Agility" е възможносста, към която всички фирми се стремят, и една от най-големите пречки към това е съхранението и потока на информация. Последните данни показват, че търговците прекарват такова количество от времето си в търене на информация, колкото използват и за продаване. Информацията, от която се нуждаят потребителите за да бъдат продажбите гъвкави в този случай може да бъде извлечена от кредитна проверка или състоянието на поръчка, които са лесно достъпни в ERP системата, но не и в CRM, системата, до която имат достъп. Други отдели най-вероятно са изправени пред сходни предизвикателства.

Гъвкавостта на бизнеса изисква информация и, за да се извлече потока от информация се изисква интеграция между ERP и CRM системите. Това е сериозно предизвикателство, което изглежда е все по-трудоемко всеки ден. Докато много ERP и CRM доставчици биха предпочели да предложат да бъде закупен целия софтуер в предварително интегриран пакет от тях, включително ERP, така и CRM, реалността е че преминаването към клауд инфраструктурата прави средата за интегриране по-разнородна, защото закупуването на приложения е по-лесно от всякога. Сега всички бизнес потребители, или който и да е, с кредитна карта, може да се превърне в IT купувач, и тези купувачи знаят, че закупуването на всички тези решения като предварително интегриран пакет от един доставчик често означава, че се лишават от по-добрите индивидуални решения.

Следва: Да извлечем нужната информация от ERP на фронтовата линия...

16 April, 2016

Дигитализация на индустрията и предизвикателствата пред Европа

Презентация Антиподес

DIGITAL HUBS
FILL THE SKILLS GAP
Над 500,000 незапълнени IT позиции в момента в Европа
4 INITIATIVES
Europe vs WORLD - Industry 4.0
"Задачата ни е да защитим бизнес модела си, без да изгубим от някой интернет играч. В противен случай ще се превърнем във Foxconn за компании като Apple - просто ще доставяме металните кутии за техните технологии."

Клаус Фрьолих
, борда на директорите на BMW, отговарящ за разработките на германския гигант
"IT фирмите работят върху новите автотехнологии с помощта на събраните през устройствата и интернет данни от потребителите - нещо, с което традиционните производители не разполагат. В същото време създаването на стойност ще преминава все повече от хардуера към услугите и софтуера."

Харалд Крюгер
, CEO BMW
500 нови експерти тази година, които да подсилят екипа.
В момента софтуерните инженери са около 20% от 30 000 служители, подизпълнители и доставчици, занимаващи се с развойната дейност на BMW.
Трябва да станат фифти-фифти до пет години - още 15 000-20 000 души от партньорства с доставчици и други източници"

Харалд Крюгер
, CEO BMW
BMW CEO Harald Krueger (center) was helped to his feet after collapsing
Tesla Model 3's first week:
325,000 orders

http://money.cnn.com/2016/04/07/autos/tesla-model-3-orders/
Amsterdam
Заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/01/28/informal-competitiveness-council

министрите на икономиката на държавите в ЕС;
по един предприемач от всяка страна;
Гюнтер Ойтингер - Еврокомисар с ресор "Дигитална икономика и общество"
Еднорози (Booking.com, Spotify, Uber, King и други гъзари...)

Полезни файлове:
https://www.dropbox.com/sh/k12cwdh2ymmy6x6/AADdR9bNa3ldBYoGcGUppgK9a?dl=0

“In a digital world
you are by default
competing
globally. If not
today, you will
tomorrow”

27-28 Януари, 2016
Networks of competence centres in I4MS
Увеличаване дела на дигиталните технологи => продуктови иновации, по-ефективни процеси на производство, нови бизнес модели, размиване на разликата м/у услуги и продукти
Дигитализацията обхваща не само производствените процеси, а и оптимизира цялата "value chain" - материали, логистика, дистрибуция, маркетинг, съпорт

http://mktforms.gtnexus.com/rs/979-MCL-531/images/GTNexus-Digital-Transformation-Report-US-FINAL.pdf


IoT
Cyber-physical systems
Smart sensors / MEMs
Cloud / Pay per Use услуги
Big Data
Social Media
High Performance Computing - симулации, анализи
Роботи и за SME-тата. Co-bots
CAD & Manufacturing
3D printing
Laser-based manufacturing (additive manufacturing)
Graphene-based materials
Cyber-security
5G
Dark factoriesContext
Увеличаване на дела на индустрията от 15 % на 20 % от GDP-то до 2020.

Ще са необходими 100 млрд. евро инвестиции годишно.

Потенциалният ефект е +1.25 трилиона евро на година през 2025.

От друга страна, потенциалната загуба, ако не се вземат мерки, ще бъде 600 млрд. евро през 2025 – или загуба на 10% oт Европейската индустрия.
 "The first industrial revolution was the mechanization of production using water & steam power; the second introduced mass production with the help of electricity; the third, the digital revolution, led to the automation of production; the fourth industrial revolution consists of the intelligent networking of product development and production, logistics and customers."
DIGITALIZATION
@BMW
@BMW
@BMW
WHY WE DO IT?
WHERE ARE WE?
@TESLA
LEADERSHIP IN STANDARDS
Изграждане и налагане на отворени стандарти за различните индустрии
Изграждане на обща европейска инфраструктура

AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture)
FIWARE
SHAPE is a pan-European programme supporting the adoption of High Performance computing by SMEs
PRACE project (Partnership for Advanced Computing in Europe)
Siemens showcase factory


REGULATORY CHANGES
DIMITAR GIULEV
www.giulev.com
The Regulatory Fitness Programme of the EU (REFIT)
Digital Single Market - трябваше да е в сила преди няколко години

IoT - кой е отговорен при авария?
Driverless cars - кого да пребие?
Интелектуални права - особено при М2М, кой притежава информацията?,
Open data
Security Frameworks


Education
RESKILLING

29 March, 2016

Задушава ли ERP системата вашият бизнес

Като производител, фокуса на клиента е върху на качеството, оборудването и поддръжката, доставки, печалба, и удовлетвореността на клиентите. Може би не се замисляме за капаните при планиране на ресурсите в ERP бизнес софтуера. Въпреки това, недостатъците могат да бъдат повече от неудобство за бизнеса. Какви биха могли да бъдат възможните причини

Ако решите да бъдете проактивни и да надграждате ЕРП системата, вие навлизате в един болезнен процес. Тъй като вашето ERP решение е обвързано с цялостната ви работа, ъпгрейдите изискват точност при планиране за да се минимизират прекъсванията. Трябва да се включват всички ключови заинтересовани страни във вашата организация. Ще имате нужда от планове за непредвидени и пари за ремонт неизбежните счупени персонализации. Трябва да се отдели достатъчно необходимо време извън работния процес, тъй като обикновено всички ъпгрейди и промени се правят когато няма или има ниска производителност.

No-WIn Choices

Дори да решите, че версията, която в момента работи е достатъчно добра,  трябва да се има в предвид, че в някакъв момент, доставчиците се променят и могат да решат да спрат да поддържа стари операционни системи-включително и вашата. Ще бъдете принудени да стигнете дп ъпгрейд, Необходимо е да планирате предварително всички необходими действия, да водите непрекъсната комуникация с вашият доставчик и да планирате навреме бъдещи промени.

Left Behind

Ако вашата компания работи с уникална версия или силно персонализирана ERP среда, на ERP доставчици на софтуер е трудно да осигуряват адекватна подкрепа. Бъговете е трудно да се валидират и отстраняването на проблеми е по-трудно. Липсата на сходство между peer groups също се отразява на вашия бизнес. Ако партньорската общност използва коренно различни версии на софтуера, най-добрите практики и общи процеси, княма да бъдат релевантни от една компания към друга.

Пропуснати възможности

Компанията се нуждае от единна, свързана система за използване на всички технологии - не могат да се възползват напълно от интернет на нещата Internet of Things (IoT), ако работи на out-of-date ERP софтуер. Също така би ли било чудесно, ако ИТ персонала може да се фокусира върху разработването на нови бизнес процеси за постигане на по-висока ефективност? Или да идентифицира действия въз основа на движението на данни и аномалии? Но като пример - с ERP решение в облака ще пожънете неизмерими ползи от нови възможности.
Една модерна, базирана в облака ERP система може да опрости и да автоматизира процеса на обновяване, а също така да освободи ИТ ресурси. Това спомага за адаптиране към промените, подобряване на операциите, по-ниски разходи, и иновации с темпо, определяно от нуждите на клиента.

12 March, 2016

Как ERP внедряването да се превърне в успешен процес за вашата фирма - част 2

  1. Събиране на данни - Уверете се, че са събрани всички данни, свързани  вашия бизнеса и са конвертирани. Данните могат да бъдат нови или стари, но не трябва да св забравя,че в ERP системата трябва да бъдат качени всички данни от електронни таблици.
   След конвертиране на данните ръчно, те трябва да захранят базата данни на ERP система и след това да бъдат прегледани за пълнота и точност

 4. Обучение и тестване - Екипът по проекта трябва да тества базата данни, като се пуснат реални житейски сценарии, за да се определи точността и ефективността на системата. По време на тестването на системата, трябва да се гарантира, че всички основни интерфейси са проектирани и интеграционните въпроси решени. Това гарантира, че ERP системата ще работи добре с другите системи.  Екипът по проекта трябва да проведе inhouse обучение на персонала. С това обучение, мениджъмнта трябва да се увери, че всеки потребител на ERP система знае как да я използва пълноценно.

5. Оценка

След като сме убедени, че ERP системата работи добре и че вашите служители са запознати добре и да знаят как да я използват, трябва да се разработи окончателен go-live checklist.
Трябва да се направи план за оценка, който се спира на целите и задачите, поставени от вашия екип по проекта. Би било добре да се помисли за одит след изпълнение да се определи как системата се справя
по време на ежедневното изпълнение на задачи. 

 

29 February, 2016

Как ERP вндеряването да се превърне в успешен процес за вашата фирма

 

В процеса на оптимизиране на бизнеса фирмите подобряват вече съществуващите ERP системи или започват да използват нови такива, става ясно, че повечето компании са склонни да възприемат ERP системите, без да използват правилните методи, и това в крайна сметка може да доведе до неправилното й използване. Тук ще обърнем внимание на пет стъпки, които ще спомогнат ERP технологиите да се внедрят безопасно и успешно във всяка компания.

 1. Стратегическо планиране

Това е първата стъпка в реализацията на ERP проекта. Стратегическо планиране включва следните дейности;

 • Събиране и дискутиране с екипа на проекта,
 • Оценка на текущите бизнес процеси и потока на информация
 • Цели
 • Разработване на необходимия план на проекта

Екипа на проекта трябва да разполага с необходимите професионални умения в продажбите, покупките, клиентските услуги счетоводните операции, да включва висш ръководен състав и още много други. Изборът на участниците трябва да е базиран върху уменията на служителите за да се гарантира, че всеки член на екипа се ангажира за успеха на проекта.

Екипът трябва да направи оценка на текущите бизнес процеси, за да определи коя от тях трябва да се подобри. За извършване на тази оценка, те трябва да анализират всеки бизнес документ, включително фактури, партиди, продажби и много други.

След идентифициране на бизнес процесите, които се нуждаят от подобрение или трансформация, екипът трябва да си постави реалистични цели. ERP решения са обемни и няма как задачите да бъдат изготвени в кратък срок. Следователно, трябва да се определи обхватът на това, което трябва да се приложи в рамките на определен период от време в зависимост от бизнес нуждите на компанията.

Екипът трябва също да разработи план за действие. Планът включва поставените цели, реда за обучение, сроковете и индивидуалните екипни роли.

2. Процедури

Трябва да се отдели време, за да се направи преглед на ERP софтуерни способности на екипа, за да се гарантира, че те разбират всеки аспект на софтуера. Трябва да се анализират ежедневните процеси, които изискват автоматизация. Това са области, в които трябва да се приложат ЕERP процесите.

След интензивен преглед на софтуера, трябва да се разработят стандартни оперативни процедури и да се документират. Въпреки, че това е огромна задача, това е от решаващо значение за бизнеса.

Следва: Събиране на данни и информация

31 January, 2016

Антиподес взе участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Антиподес взе участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, което се проведе на 27 и 28 януари 2016 г. в Амстердам.  Неформалната среща на министрите на Съвета по Конкурентоспособността и растежа в Амстердам предостави уникална възможност на министри и водещи предприемачи да изследват ролята, която Европейската комисия трябва да изиграе, за да се ускори "дигитализация на индустрията".

Бизнесът във всички отрасли трябва да възприеме различните дигитални разработки: като Интернет на нещата и Big Data анализ в рамките на своите бизнес операции и бизнес модели, за да се конкурират и да се развиват в дигиталната ера. Европейската комисия, работеща в тясно сътрудничество с държавите-членки разработва програма за изпълнение, с която да подкрепи цифровизацията на европейската промишленост. Заради това, активнотото участие на водещи предприемачи в областта на цифровизацията и дигитализацията е от съществено значение. Във връзка с това, Холандското председателство покани всеки министър да доведе със себе си водещи разработчици от своята страна - такива, които имат богат опит и принос в разработването на дигитални продукти, оптимизарането на бизнес процеси, създаването/трансформацията на цифрови услуги и / или нови дигитални бизнес модели. На участниците бе дадена възможността да изрязят своите позиции как да се изработи бъдещата конкурентоспособна европейска цифрова икономика. Резултатите ще повлияят директно върху дневния ред за изпълнение, който Европейската комисия възнамерява да публикува през пролетта на 2016. Участието на предприемачите се състоя кръгла маса на 27 януари, домакинствана от VNONCW (Confederation of Netherlands Industry and Employers), където бяха дискутирани ключовите възможности и пречките за развитие на европейската промишленост.Дискусията включва теми като: главните базови технологии и дигитализацията, регулиране на иновациите, определящи стандартите на индустрията. 

Според информацията, публикувана от МС

"Страната ни подкрепя виждането на Европейската комисия за прилагането на секторен подход при насърчаване развитието на ключови за ЕС сектори като бизнес услугите и строителството, както и инициативата за създаване и въвеждане на „паспорт на услуги“. България подкрепя и инициативите на Комисията за преодоляване на различното третиране на клиенти на основата на тяхната националност или географско положение, в изпълнение на целите на Стратегията за цифров единен пазар. В частта „Научни изследвания“ ще се обменят мнения във връзка с перспективите за инвестиции в научни изследвания и иновации."

http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/01/28/informal-competitiveness-council

Press release file:///D:/Downloads/press-release-rvc.pdf

 

20 January, 2016

ERP Системите през 2016

ERP системите са софтуер за планиране на ресурсите в предприятието и софтуер за управление на бизнеса, който позволява на организациите да използват система от интегрирани приложения за автоматизиране на много технологии, свързани с офис функции, човешки ресурси и услуги.
ERP Системите еволюират постоянно през последните години. Ето един бърз преглед на това какво предстои за ERP системите през 2016.
Mobile
Това може да не ви изненада. Всичко става мобилно. Всеки софтуер, уеб сайт или доставчик, по един или друг начин преминава към мобилни устройства, и всички, които не се ориентират в тази посока ще останат на заден план.
Изненадващо, много професионалисти днес и в големи и малки организации използват мобилни устройства, за да получават и въвеждат работна информация. Несъмнено ERP системите са променили мобилната среда, променяйки малки екраните в удобни за работа и стартиране на приложения мобилни устройства с Unemployment Insurance (UI). Много функции на ERP системата като табла и репорти се представят добре на мобилни устройства и ERP доставчиците приемат mobile-friendliness като задължителен елемент, отколкото като изключение.
Social media integration
От 2016 г. ERP системи се ориентират към социалните медии като начин на бъдещо общуване. Социалните медии са много полезни в ERP системите тъй като CRM мениджъритe могат да получат достъп до данните на потребителите в медиите. По този начин, всяка компания може да изработи стратегии, насочени към по- големи продажби, развиване на по-добри продукти и планиране на маркетингови кампании на базата на конкретна информация.
Cloud
Скорошно проучване на Gartner твърди, че до 2018 г. повече от 30% от service-centric фирмите ще пренасочат част от ERP приложенията си в облака. Тази прогноза се коментира от дълго време, но 2016 ще се съпътства и от хибриден модел, в който повечето приложения ще бъдат хоствани On-site и в облака, за да бъдат компаниите в крак с променящото се търсенето на пазара.

modules_fin

30 November, 2015

Топ 10 прогнози за ERP системите и индустрията през 2016 г. - 2

 • Възстановяването на ERP проекти се превръща в изключително търсена услуга. Както ERP неуспехите продължават да се увеличават, компаниите, които могат да възстановят замразени и неуспешни ERP внедрявания ще имат изключително високо търсене - може би дори повече, отколкото традиционните внедрители на проекти. Това изисква уникален набор от умения, с които могат да се установят причините за това, което е довело до неуспеха. Факт е, че ERP неуспехите няма изгледи да се забавят в скоро време, и е разбираемо защо тези умения и инструменти са толкова търсени точно сега.
 • Най-доброто от селектираните ERP се завръща. За последните няколко години, единични ERP системи с много малко интеграция с други системи на трети страни бяха напред в играта за повечето организации. Въпреки това, увеличаването на влиянието на големите внедрители и други функционално-фокусирани корпоративни системи  предоставя надеждни алтернативи за компании, които търсят решения, които не се опитват да бъдат всичко за всеки. 
 • SOA и технологичните интеграции са отново на мода. Има много инструменти, които правят този процес осъществим за много компании. Предвид възхода на големите внедрители, уменията и инструменталните средства, свързани с интеграцията стават все по-важни за по-голям брой организации и ИТ отделите.
 • Персонализирането става общоприето от преоблаващата част от специалистите. 9 от 10 ERP внедрявания изискват някакъв вид персонализация, за да се посрещнат нуждите на бизнеса, което предполага по-голям риск от проблеми. Актуалните ERP системи предлагат по-приемлива и по-малко рискова форма на изпълнение. 
 • Техническите екипи поемат контрола над ERP внедряванията. Техническата сложност обикновено увеличава зависимостта от IT и създава риск от подценяване на бизнес трансформацията при ERP внедрявания и други бизнес софтуерни инициативи. ERP внедряванията са по-успешни, когато се третират като бизнес трансформации

ERP индустрията се променя непрекъснато, така че разбирането на динамиката в развитието подпомага движението и да подготвката за успех. Посочените по-горе тенденции са 10-те най-големи неща, които трябва да имате предвид, когато се подготвяте за изпълнение на ERP проекти през новата година.

 

26 November, 2015

Топ 10 прогнози за ERP системите и индустрията през 2016 г.

Последната година в ERP индустрия е белязана от промени и много възможности за подобрение. С приключването на настоящата година и наближаването на празниците, би било добре да погледнем напред към това, което предстои на пазара през следващата година.

Може да не сме в състояние да предскажем бъдещето на 100%, но има редица съществуващи и нови тенденции в индустрията, които ще оказват влияние върху потенциалните ERP купувачи  и изпълнители през следващата година. По-долу са 10те топ  прогнози за ERP индустрия през 2016 г. според световните лидери в разработването:

 • Класификациите на ERP и Tier I вече не са актуални. Въпреки че системите от своя страна не са out of date, определянето и разликата между Tier I, II и Tier Tier III ERP системи със сигурност ще се промени. Има твърде много опции и усъвършенствани технологии на пазара, за да се смята, че най-големите 3ма провайдъри и техните продукти (SAP, Oracle и Microsoft Dynamics) са единствените пакети, които могат да посрещнат нуждите на голямите, голяма част от средните организации и тези с висок растеж. Дори най-големите и най-сложните организации имат множество възможности, с които разполагат. 
 • Увеличаване на използването на ERP системи сред малките и средни организации. До неотдавна, по-големите предприятия имаха голямо технологично предимство пред своите малки и средно големи съперници. Въпреки това, новият SaaS ERP софтуер и мобилните технологии стават все по-рентабилни и лесни за развитие, което е причина по-малките и средни компании на пазара, за да се изравнят с техните колеги от класацията Fortune 500 . Отминаха дните, когато фирмите се нуждаеха от милиони долари за въвеждане на нови технологии за предприятията, което днес прави ERP системите, CRM софтуера и другите бизнес технологии достъпни за повечето фирми
 • Cloud ERP - Жуженето зад ERP системи в облака най-накрая започва да утихва - най-вече защото повечето ERP доставчици и third-party хостинг доставчици вече предоставят много достъпни възможности за компании, които искат да мигрират към облака. Научни изследвания и данни, посочени в 2015 ERP Доклад на panorama-consulting.com показва, че тази тенденция ще продължи в обозримото бъдеще, но голямата разлика е, че тя ще се превърне в нормална и общопрриета част от повечето ERP системи. Въпросът вече не е дали тенденцията към облака ще продължи, а по-скоро за това кои организации ще се движат в тази посока и кои не.
 • Нашумелите дела за  неуспешни ERP внедрявания излагат причините за ERP неуспехите. Страните и въпросите, свързани с тези дела най-вероятно ще подчертават причините за неуспешните ERP внедрявания, и по-важното, това, което може и трябва да се направи, за да бъдат избегнати причините, довели до това.
 • Увеличаване на пропаста между успеха и провала при изпълнението на ERP. ERP неуспехите изглежда няма да отшумят в скоро време. От друга страна, все още има изобилие от примери за постигнати успехи. Разликата между тези две крайности, обаче, ще продължи да става все по-ясна. Най-успешните ще направят всички правилни неща - ефективно управление на проекти, реинженеринг на бизнес процеси  и ефективно организационно управление, а тези, които са претърпели неуспех ще продължават да пренебрегват или да не инвестират достатъчно в тези области. Различните резултати между тези две групи ще бъдат още по-екстремни.

Следва продължение 

По материали на http://panorama-consulting.com/

12 November, 2015

Erp тенденции, които ще водят пазара през 2016 - 2

4. UI / UX + Social + лесна употреба = ERP победа

ERP проектирането на потребителски интерфейси е изминало дълъг път. Днес, то се ориентира към минималния, интуитивен дизайн, който е изграден около потребителския подход на софтуера. С идването на мобилността, работата на потребителите ще трябва да се обслужва от множество устройства, с по-малки размери на екрана и сензорни екрани. Производителите също "почистват" и опростяват своите продукти, което ги прави по-лесни за изпълнение и имплементиране, намалявайки разходите и времето за изпълнение. Лесно персонализирани или "вертикални" решения, които са на разположение out-of-box, помагат за намаляване на разходите.

Освен това се наблюдава развитието на "ERP goes social" тенденция. Може да се научи и спечели много от взаимодействието на клиентите, което следва от интеграцията им със социални медии. Данните от социалните медии за клиентите ще улеснят разбирането на поведението и предпочитанията им, което ще доведе до подобряване на продуктите и развитието им.

5. Място не само за големите играчи

С доставчици, предлагащи все по-голяма персонализация, ERP вече не е само за големите предприятия. Повече cloud базирани опции, дори малки стартиращи фирми могат да обмислят варианти, различни от електронните таблици за своите операции, което ще им позволи да обмислят бъдещото разрастване на бизнеса си. 

modules_crm

04 November, 2015

Erp тенденции, които ще водят пазара през 2016

Erp тенденции, които ще водят пазара през 2016

Mobile

Използването на мобилните комуникации изпреварва използване на PC през 2014 г. и прогнозите са смартфоните да са единственият вид изчислителнo устройство, от което потребителят ще се нуждае до 2016 г., поради което ERP системата разширява своята полезност за мобилни устройства.

Много професионалисти в малки и големи предприятия получават и въвеждат информация за своята работа през мобилни устройства. Това кара повечето ERP разработчици да се ориентират към мобилната среда, стартирането на приложения, mobile friendly Uis и др.. Тъй като много от основните функции на ERP, като табла и отчети, работят добре на мобилни устройства, компаниите искат да ги направят по-лесно достъпни за хората.

Cloud

Скорошно проучване на Gartner показва, че до 2018 г. най-малко 30 на сто от service-centric компаниите, ще преместят по-голямата част от техните ERP приложения към облака. С високите първоначални разходи на ERP които са пречка за много компании, SaaS и моделите, базирани на облака, които могат да постигнат подобни функционалности, облакът излиза на преден план. Тази прогноза се обсъжда в продължение на година или повече, но през 2016 ще видим ERP решения, предлагащ по-сложни деконструирани приложения, които се изпълняват в облака, за да отговарят на търсенето на пазара.

 IoT, data, security и др.

Много организации ще сложат в плановете си одити на сигурността и управление на риска за ERP, тъй като бизнесът става все по-глобален и свързан . Освен това, интернет на нещата става все по-реален, повече данни стават достъпни от електрониката, превозните средства и други устройства, където ERP системите идват на линия.  Анализите и практичните данни, които могат да се извлекат от всички тези  данни се нуждаят от инструменти, които само едно ERP решение може да осигури.

 modules_crm

Следва

По материали от http://www.psierp.com/

21 October, 2015

Business Intelligence в ERP Системите

 

ERP софтуерa съхранява стратегически важна информация за бизнеса, но много бизнес потребители не осъзнават това

ERP внедряването е само първата стъпка от процеса - до деня, в който системата е приведена в действие,  управленския екип и всички участващи страни очакват старта на специализирания софтуер, но не се ориентират към използването му за извличане и анализ на ERP intelligence.

Въпреки това, компаниите, които все още не са преценили как да получат достъп до бизнес метриките от техните ERP системи трябва да се преориентират бързо.

Някои от решаващите ERP показатели, които трябва да се следят ежедневно от гледна точка на клиента са - общата стойност на фактурите, броят на новите поръчки от клиенти и др.

Прочетете повече http://www.business2community.com

 

 

27 September, 2015

The Founder Institute с нова програма в София

Най-голямата програма в света за обучение на предприемачи и за стартиране на нови бизнес проекти- The Founder Institute, започва проучване за провеждане на нов семестър в София в края на 2015г.

Базиран в Силициевата долина и с клонове в 100 града и 50 държави, Институтът е помогнал за старта на над 1650 фирми на 6 континента, включително нови и бързоразвиващи се компании като Udemy, Realty Mogul, iCarsClub, Itembase, goplaceit, Appota. Мисията им е да “глобализират силициевата долина” и да създадаят нови и устойчиви системи, които от своя страна ще родят над един милион нови работни места по целия свят.  

Четиримесечната програма на FI гарантира на всеки участник допир директно до практиката чрез "learn by doing", включване в структурирани курсове за обучение в различни компании и експертна обратна връзка от бизнес ментори. Aнтиподес с удоволствие ще се включи в програмата с участието на Димитър Гюлев, CEO на фирмата, който ще бъде един от менторите.

Проектът е насочен изцяло към желаещите и ще е съобразен с работещите, така че по време на програмата да не са прионудени да напуснат настоящата си работа и в същото време да имат възможност да започнат градежа на нов бизнес от идеите си, без да подлагат на риск сигурността на досегашния си живот.

Ако искате да помогнете на програмата да се осъществи, моля попълнете контактната форма на http://fi.co/apply/2541 до 18/10/2015. Освен това, Founder Institute организират няколко безплатни отворени събития. Те могат да бъдат намерени на : http://fi.co/events.

 

05 September, 2015

Въздействието на облака и появата на постмодерен ERP софтуер

До 2016 г., въздействието на облака и появата на постмодерен ERP софтуер ще доведе все по-персонализираните ERP Системи до превръщането им в legacy ERP

Според Gartner, до 2016 г., силно персонализираните ERP внедрявания ще бъдат считани за "Legacy ERP". След като алтернативите на монолитните, on-premises ERP системи и корпоративни приложения продължават да се развиват, CIO-тата трябва да предприемат по-активни действия за да се справят с наближаването на "Legacy ERP."

Необходимостта от гъвкавост и адаптивност е довело силно персонализираните ERP внедрявания до задънена улица, създавайки една подгрупа от legacy ERP инсталации, които трябва да бъдат разгледани конструктивно. Ранните ERP внедрители, особено на големи предприятия в енергетиката, производството и дистрибуцията, днес плащат допълнително за справяне с прекомерното персонализиране. Бизнесите, които искат да подобрят администрацията си и да имат по-ниски разходи, функционалности и гъвкави процеси, могат да се възползват от облачните приложения с on-premises приложения  или наричани още "постмодернистични ERP."

Много бизнес ръководители изразяват своята загриженост относно липсата на гъвкавост при техните бизнес приложения, които Gartner определя като legacy - "Всяка система, която не е достатъчно гъвкава, за да отговори на променящите се нужди на бизнеса" . Съгласно това определение, силно персонализиранитe ERP внедрявания сe нареждат на челните места в редиците на legacy системите.

Докато сегашните ERP внедрявания не могат да бъдат пренебрегнати, те ще трябва да се адаптират с променящите се характеристики на бизнеса. Въздействието на специализираните облачни решения, в съчетание с много силен ръст на аутсорсинга на бизнес процеси, ще осигури достатъчно алтернативи за бизнес потребителите, които са  разочаровани от негъвкави и скъпи ERP модули. С течение на времето сегашните силно персонализирани ERP внедрявания ще бъдат реконструирани, за да се съсредоточат върху "systems of record" функционалности - които трябва да изискват малко персонализация - докато процесите на диференциация и иновационни дейности ще използват алтернативни модели за доставка, които са интегрирани с ERP системите.

Gartner също правят следните ERP прогнози:

До 2018 г. най-малко 30 на сто от service-centric фирмите ще преместят по-голямата част от техните ERP приложения към облака.

Концепцията на single ERP suite, който отговаря на всички нужди на предприятието е мъртва, и е заменена с хибридна ERP, която съчетава cloud point решения с по-малко "ядро" на on-premises ERP функциите, като например финанси и производство. Gartner прогнозира, че хибридните ERP системи ще заемат значителен дял в рамките на пет години.

До 2017 г., 70 на сто от организациите, които се ориентират към хибридна ERP система няма да успеят да подобрят резултатите при оптимизиране на разходите и ползите, освен ако техните облачни приложения не предоставят диференциращи функционалности.

Докато Gartner предвижда, че повечето организации ще се пренасочат от монолитна ERP към хибридна в рамките на пет години, приемането на облачните услуги за някои съставни функционалности не гарантира намаляване на общата цена на притежание (TCO). Напротив, има потенциала действително да увеличи ТСО.

"Никога не трябва да се приема, че адаптирането на облачни приложения магически ще предоставят допълнителна стойност на компанията; от съществено значение е бизнес целите да се обвържат с ERP стратегията за осигуряване на стойност, независимо дали ще се използват on-premises или облачни приложения," (Ms. Hardcastle, Gartner)

07 August, 2015

3 предизвикателства при избора на ERP през 2016

1. Mobility

Според скорошен доклад на Gartner Research за растежа на” Enterprise ERP mobility, "... разпространението на (днешните) мобилни устройства представлява реална възможност за увеличаване на досега до ERP за всички видове работници - в здравеопазването, производството, финансите, дори благотворителни организации - и да се преодолеят някои от пречките при използването на ERP. Въпреки това, внедряването на ERP и за мобилни устройства представя много предизвикателства, благодарение на бързо развиващите се мобилни устройсва и приложения. Мобилността не идва безплатно от ERP доставчиците. Тя изисква скъпи подобрения на техните най-нови технологични платформи и постоянни надстройки докато внедрителите осигурят пълна функционалност.

2. Flexibility

В процеса на вземане на решение за избор на ERP, има само два начина, по които се процедира в нашите дни - on-premise, като в последствие получателя да притежава и управлява цялата ERP система, или използването на cloud based платформа, която сама по себе си притежава други плюсове и минуси за компанията, която ще я използва. Въпреки всичко, на on-premise системите все се отделя значителен дял при използването в големи компании поради ред причини, една от които са непрекъснатите и разширяващи се заплахи, свързани с външни пробиви и сигурността на данните.

Когато се взимат решения въз основа на гъвкавостта на системите, двете конкуриращи се концепции трябва да бъдат сведени до субективния поглед на предприятията за това какво е и не е заплаха и дали е рентабилно решение, изводи, до които трябва да се стигне след разглеждане на нуждите и изискванията на определен набор от техните операции.

От една страна облачните ERP решения предлагат гъвкавост от гледна точка на бързо стартиране на системите и приложенията, по-малко вътрешна поддръжка, разширяване на машаба on demand, и предполагаема поддръжка 24/7/365 (въпреки че някои от тези предимства могат да донесат допълнителни проблеми)

Overall flexibility cannot exist without stability, so stability must always be considered a first principal when ERP-dependent requirements are present.

От друга страна идва заплахата за сигурността на данните, която се увеличава постоянно, особено когато става въпрос за публични фирми и мащабни предприятия

3. Cost-To-Complete

Винаги, когато се стигне до дискутиране на разходите за внедряване в рамките на процеса на взимане на решение за ERP, компанията не трябва да се ограничи до разискване на най-очевидните проблеми при внедряването, като стартиране на системата, обучение и управление на системата, но също така да обърне внимание и на X-факторите, като общо време за изпълнение плюс общите разходи; както и цялостната настройка на компанията към предсоящото внедряване. Част от често пренебрегваните страни на процеса са емоционалните усилия, които се влагат за успешното интегриране и пълноценно включване на ERP система в рамките на фирмената култура.

По материали от 

http://www.erpfocus.com/

09 July, 2015

Електронната търговия – модерен канал за комуникация и продажби

На 08.07.2015 се проведе уебинара „Електронната търговия – модерен канал за комуникация и продажби”, организиран от технологичния сайт IDG.bg със съдействието на фирма Антиподес. Официални гости и участници на събитието бяха Димитър Гюлев, управител на Антиподес, Зорница Чугреева Изпълнителен директор BGmenu, Методи Алексиев, Маркетинг мениджър на Еником М, Силва Димитрова Маркетинг директор на Kaymu.bg и Дочо Вълчев - Ръководител екип Електронни книжарници в Сиела. Бяха разискани теми свързани с областите на приложение, тенденции и платформите за онлайн търговия, многоканалните продажби, успешното внедряване на специализирани платформи и много други.

Kакто беше споменато по време на уебинара, по данни на НСИ онлайн търговията нараства у нас средногодишно с около 20%, като през 2014 г. над 900 000 българи са пазарували онлайн, а през 2012 г. техният брой е бил малко над 500 000. Оборотът на онлайн търговията у нас за 2014 г. е бил в размер на 5 млрд. лева. Покупките на онлайн потребителите в България са съсредоточени най-много в дрехи и спортни стоки, стоки за дома, книги, туристически услуги, храни и напитки и електронно оборудване. Набират популярност и тематичните онлайн магазини, фокусирани върху определен продуктов сегмент, сайтовете за групово пазаруване, сайтовете за сравняване на цени, сайтове за обяви и др. От проучване на Американската асоциация на онлайн търговците на дребно става ясно, че все по-често се използват платформите за многоканални продажби (продажби през различни онлайн канали), и потребителите, които ги използват са по-лоялни и носят по-голяма стойност за търговците, като правят повече покупки и съответно повече разходи за пазаруване отколкото във физическите магазини.

многоканални продажби антиподес 2

Според Зорница Чугреева, изпълнителен директор на Bgmenu,онлайн платформите и сайтовете за пазаруване помагат на търговците да достигнат до потребителя в правилния момент, с акуратна и точна информация. Методи Алексиев, маркетинг мениджър на Еником М, информацията с всички канали може да бъде открита много бързо от клиентите и те много бързо се подготвят за цени, материали, качество и др. Дочо Вълчев също отбеляза увеличение на онлайн пазаруването, и наблегна на важни фактори като качеството на асортимента, обслужването, бързината на доставката идр. Kaymu.bg има амбицията да събере всички търговци, които имат онлайн магазини и да улесни потребителското преживяване, компанията разработва и мобилно приложение, в което да фокусира бизнеса си.

Димитър Гюлев, управител на Антиподес, обясни как компанията се е насочила към онлайн търговията. По думите му фирмата вече няма нито един клиент, чийто бизнес по някакъв начин да не е свързан с онлайн продажби. Това е причината да се проучи по-обстойно онлайн пазара и убеждението е, че онлайн продажбите стават изключителен фактор в световен мащаб, а и в България. В подкрепа на това твърдение той цитира статистика, според която ръстът на онлайн продажбите е 20% годишно, а през 2016 година половината продажби ще бъдат генерирани през е-канали. 5% от всички покупки стават през мобилни устройства, а 90% от българските деца използват Интернет всеки ден. Многоканалните продажби бяха и основен акцент при представянето на фирмата и на форума „Бизнес растеж с иновации“, където г-н Гюлев участва с интересна презентация относно ефективните бизнес модели за взимане на решения в Многоканалните продажби с ключови индикатори за онлайн бизнеса в България и прогнози за неговото развитие.

Аудио запис от уебинара може да бъде прослушан тук.

 

20 June, 2015

Семейството на Антиподес се увеличи с още един член

Честито ни бебе! С радост ви съобщаваме, че вчера 21.06.2015 семейството на Антиподес се увеличи с още един член - нашият колега и приятел Петър Панов стана баща за трети път и се сдоби със син - малкият - голям герой Боян. Целият екип на фирмата поздравява щастливото семейство и желае много радост, здраве и хиляди детски усмивки. Нека стане упорит и силен като татко си! 

 

 

 

27 May, 2015

Антиподес участва за поредна година на форум „Бизнес растеж с иновации“

На 21 май 2015г., в Гранд Хотел София се проведе 15то издание на форум „Бизнес растеж с иновации“, в което фирма Антиподес взе активно участие в лицето на г-н Гюлев, управител на фирмата.

На събитието бяха дискутирани и редица важни теми като технологичната модернизация и влиянието и върху бизнес растежът на компаниите, актуалните и ефективни бизнес модели и техният ефект за стратегическите решения, които взимат фирмите и не на последно място облачните технологии, както и мобилните приложения в корпоративния сектор.  Събитието се организира със съдействието на Министерство на икономиката, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Целева аудитория са управители и изпълнителни директори, административни директори, финансови директори, търговски директори, маркетинг директори; ИТ мениджъри, ИТ специалисти; мениджъри бизнес развитие и др.

DSC07792

Както IDG отбелязаха тази година имаше засилен акцент върху дискусионната част, както и конкретни бизнес процеси и задачи в организациите, тяхната оптимизация и иновативни системи за управление.

Фирма Антиподес, водещ български разработчик на ERP системи, участва с интересна презентация в панелът относно ефективните бизнес модели за взимане на решения “Многоканални продажби - бъдещето днес и защо е важно да не пропускаме възможности”

Бяха показани ключови индикатори за развитието на онлайн продажбите у нас, както и прогнози за бизнеса, поведението на потребителите и използването на мобилни устройства и др. През 2016 половината продажби в ритейл сектора ще са онлайн и се очаква 28% ръст на продажбите, като до няколко години над 80% от информацията, която потребителите ще използват, ще бъде онлайн. Интересен акцент е, че интернет потребителите харчат над 50% повече от традиционните клиенти.Какво може да подпомогне за развитие на каналите за продажби - един от ключовите фактори е Единна система за управление на съдържанието, която би спомогнала за :

 • ефективно управление на наличната информация за стоките и услугите;
 • ефективно управление на маркетинговата информация и оптимизация;
 • осигуряване на API за достъп/Self Service Системи /XML;
 • BPM за моделиране на процесите по генериране на съдържанието;
 • информация в реално време за наличности по различните канали за дистрибуция и продажби;
 • поддръжка на различни видове спедиция
 • осигуряване на информация в реално време и много други.

DSC08003


Защото не можем да си позволим да пропускаме възможностите, които предоставят за бизнеса иновативните системи за управление и оптимизиране на процесите, всички организации трябва да се съсредоточат в използването на необходимите механизми и системи за изграждане на конкурентен и печеливш бизнес.


 31 August, 2014

Антиподес спечели проект за разработване и внедряване на Виртуална клиника към АСМИП Св.Панталеймон

 

Антиподес ЕООД спечели проект за Разработване и внедряване на специализирана софтуерна платформа за информационно обслужване на Виртуалната клиника. Целта на проекта е създаване на специализиран софтуер със специфични модули за управление, които ще обхващат цялостната дейност на лабораторията, включително и специализираните медицински дейности. 

В рамките на проекта ще бъде създадена възможност на пациентите да получават квалифицирана лекарска консултация по дистанционен начин, без да им се налага да посещават медицинско заведение. В основата на проекта стои идеята за предоставяне на консултантски услуги в различните области и в различните видове медицина през интернет, като за целта ще бъде разработен необходимия софтуер и ще бъде доставен необходимия хардуер.

 

30 June, 2014

Антиподес започва внедряване софтуерна система в Нет-Сърф.Нет

Антиподес ЕООД започна проект по Софтуерна система за управление на технологични процеси за интернет услуги по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” за фирма Нет-Сърф.Нет

Днес Нет-Сърф.Нет е компания с над седемнадесет годишен опит в предоставянето на Интернет и комуникационни услуги с точки на присъствие в над десет града в Северозападна и Югозападна България с най-голям пазарен дял в тези региони, оперираща и изграждаща собствена оптична преносна среда базирана на стандартите FTTB ( Fiber to the Building ) , FTTH (Fiber to the Home) и Active Ethernet. С цел подобряването на качеството на услугите и клиентското обслужване, фирма НетСърф внедри специализирана система за управление на своите дейности и услуги, която да подобри ефикастността на процесите в организацията, постигане на по-пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите и евентуално разширяване на предлаганите услуги

Допълнтителна документация към проекта 

 

 

28 May, 2014

Антиподес участва в 14-то издание на форум „Бизнес растеж с иновации“

Антиподес се включи в 14 та конференция "Бизнес растеж с иновации", която се проведе на 22 май в Sofia Event Cente. под патронажа на: Заместник министър-председателя по икономическото развитие доц. Даниела Бобева и със съдействието на: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Форумът тази година е беше ориентиран към компании, които обмислят внедряване на нови технологични решения, които са в началото на процеса по внедряване или успешно палзват решения за оптимизация на бизнес процесите.

Главни теми в събитето бяха :
- успешно управление на производствените процеси чрез ИТ;
- успешно управление на веригата ДОСТАВКА-СКЛАД-КЛИЕНТ;
- управление на промяната и ролята на човешкия фактор.

12 April, 2014

Антиподес участва на 16-и финансов ИТ форум

На 10.04.2014 Антиподес все участие в поредния 16-ти IT Форум "Съвременните технологични двигатели на финансовия сектор". Събитието е насочено към представители на банкови и застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, консултантски фирми, лизингови къщи и други. През 2013 г. на събитието присъстваха висши мениджъри (изпълнителни дирек­тори, оперативни директори, финансо­ви директори, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ директори, началник отдели, ръко­водители проекти, ИТ експерти и експерти по сигур­ността, одитори, консултанти.

Antipodes 16th Finance Tech Forum Antipodes 16th Finance Tech Forum

Г-н Гюлев, управител на фирма Антиподес, представи новите възможности на BPM за финансовия сектор както и редица предимства на софтуера за улесняване и автоматизиране на процесите във финансовите услуги. Бяха представени добри практики от използването на BPM системата на Антиподес и възможностите на Antipodes.cubes да подобри цялостния работен процес и представянето на организацията.

Видео от събитието

Ако желаете да се запознаете подробно с нашата презентация, може да я разгледате тук

29 December, 2013

Антиподес внедри система за управление на качеството ISO 9001:2008

Успехът на фирмата зависи от способността ни да удовлетворим очакванията на всички заинтересовани от дейността ни страни. Това включва, както нашите клиенти и доставчици, така и нашия персонал и собственици и е насочено към управление на техническото и технологично развитие, обучение и квалификация на персонала, за постигане на рентабилност на дейността и икономически просперитет. В тази връзка бе документирана и внедрена СУК съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008 и висшето ръководството убедено поддържа и се стреми да подобрява тази система.

Системата за управление на качеството обхваща цялата дейност на АНТИПОДЕС ЕООД. Политиката по управление на АНТИПОДЕС ЕООД: е разработена по начин, по който да бъде съвместима с визията, мисията и стратегията на компанията за бъдещото й развитие, като е разгледана за продължително съответствие. Политиката на управление на Антиподес ЕООД:

 • е ясно формулирана и ефикасно разбрана от всички служители, чрез използваните методи за вътрешна комуникация;
 • дава възможност за осъзнаване, формулиране и внедряване на общи и конкретни цели на всички равнища в Организацията, посредством разясняване, разгласяване и обсъждане на Политиката и целите с Длъжностните лица от всички Структурни единици;
 • представя отговорността на Ръководството относно осигуряване, поддържане и подобряване на качеството на предлаганите продукти, цялостния процес на производство при спазване на принципа на усъвършенстване на условията на труд и работата по управление на околната среда и осигуряване на необходимите ресурси за постигането на поставените цели при мотивиране и ангажиране на целия персонал; 
 • включва постоянното подобряване по отношение изпълнението на изискванията и очакванията на Клиентите на базата на провежданата маркетингова дейност.
31 July, 2013

BPM решенията за подпомагане на служителите

Понякога намирането на начини за ангажиране на служителите може да се окаже сериозен проблем. Решения като BPM могат да помогнат на компаниите да дадат сигурна основа за ангажираност на служителите чрез автоматизиране на досадните процеси и подпомагане на работниците да си сътрудничат и да работят по-ефективно.

11423984_s

Намирането на начини за използване на BPM решения и други подобни технологии за подобряване на ангажираността на служителите може да се окаже от съществено значение за бизнеса, при проучване от Aon Hewitt е установено, че силно ангажирани служители често имат положително въздействие върху корпоративния растеж, възвръщаемостта на акционерите и приходи от дейността. 

Те установяват, че съответствието между ангажираността на служителите и бизнес успеха е поразителен. За пример в проучването е взета компания, която разполага с $ 5 млрд, оперативни маржове от 15 процента и брутна печалба от 55 процента. Когато ангажираността на служителите се подобрява само с 1 на сто , печалба се e увеличиla с $ 20 милиона. A 5 на сто увеличение на ангажираността на служителите е довело до бум от 102 милиона щатски долара оперативна печалба .

Cloud, мобилните и социалните BPM решения могат да изиграят важна роля в насърчаването на организациите да ангажират своите работници. Ръчното извършване на редица процеси, като например въвеждане на данни, предаване на проекти на други служители и др. могат да оставят служителите да потънат в неефективни операции. Подобряването на ефективността на процесите премахва тези пречки в производителността, освобождавайки работниците от задачи, които ги отегчават. В резултат - инвестициите в BPM софтуер могат да изиграят основополагаща роля в стратегиите за ангажираност на служителите и да дадат значителна възвръщаемост на инвестициите чрез премахване на основните пречки, като монотонност, еднообразие и неефективно сътрудничество.

30 July, 2013

Пазарът на софтуер за управление на бизнес процесите BPM

Според изследване на WinterGreen Research, cloud computing и smart устройствата са основните фактори, които влияят върху пазара на BPM услуги и софтуер. Както мениджърите на компаниите се стремят да внедряват приложения, които да направят автоматизираните процеси по гъвкави, спрямо нуждите на клиентите, така дистрибуторите и търговците използват BPM като средство да помагат на работниците.

Софтуерът за управление на бизнес процесите предоставя възможност за свързване на отделните хора сред множеството приложения в бизнес софтуера. Все повече компании осъзнават, че автоматизирането на процесите е ключов фактор за растеж на пазара, BPM дава нови пазарни възможности.

Иновациите са зависими от автомаизацията на процесите. BPM софтуерът е от решаващо значение при разработването на нови решения.

Пазарен дял в основните пазари BPM и ESB 2013

BPM1

Кой инвестира в BPM с световен мащаб

Индустрии BPM

Разходите за BPMS се предполага, че ще достигнат до $2,6 млрд. или с повече от 6,9% процента спрямо 2011 /Gartner/, анализаторите предвиждат че пазарът на BPM ще достигне $5,3 млрд до 2017г.

30 June, 2013

Какво е BPMN

9087462_s

Business Process Model and Notation (BPMN) е стандарт за визуално моделиране на бизнес процесите под формата на диаграма - Business Process Diagram (BPD).

BPMN е получен от синтеза на множество нотации за моделиране на бизнес процеси. Първоначално публикуван от BPMI (Business Process Management Initiative) през 2004, днес BPMN се поддържа от OMG Object Management Group.

BPMN подкрепя спецификацията на последователни стъпки в потока от бизнес процеси, както и разпределението им по роли/организации, както и свързаните с тях данни и потоци от информация. BPMN позволява на бизнес анализаторите да пре-дефинират сложните потоци от информация в сложните корпоративни бизнес процеси, като например управление на сметки/задължения.

BPMN определя  схемата за бизнес процесите, наречена BPD, разработена така, че да е лесно разбираема не само за организациите, които лесно и бързо могат да моделират процесите си, но и за потребители без технически познания. Стандартът предоставя много възможности за моделиране на сложни процеси и може да бъде съпоставен с езикът за изпълнение на бизнес процесите BPEL.

26 June, 2013

ERP + BPM –сценарии за надграждане на ERP с BPM

Опитът показва, че има 3 основни начина да се "залепи" BPM за съществуваща вече ERP система: Сценарий 1: BPM да се използва за автоматизиране само на помощни процеси

Това е най-лесния и безпроблемен начин да се започне. Със сигурност във всяка една организация има процеси, които не попадат в ERP-то. Те могат да бъдат лесно автоматизирани. По същата логика неща, които не работят гладко в ERP-то, могат да бъдат "подсилени" с помощни процеси. Например ако искате да добавите одобрение от 2-ма управителя при размер на фактурата над 1000 лева, няма по-лесен начин това да се случи, отколкото с помощта на BPM.

Сценарий 2: BPM да се използва за изграждане на цялостните процеси, като нещата, които касаят ERP функционалността не се променят.

ERP and BPM

02 June, 2013

Gartner : ERP поема 20% от процесите, BPM идва на помощ

Топ анализатори от Gartner смятат, че структурираните процеси в основните ERP системи "покриват 20% от реалните усилия, нужни за създаване и получаване на добавена стойност за клиентите". Какво се случва с останалите. Gartner препоръчва компаниите пренасочването на процесите към BPM (Business Process Management) Suite. Според скорошни публикации, BPM Suite прави бизнес процесите по-достъпни до по-широк кръг потребители в организацията, като им дава възможност да работят с тях и да ги променят в съответствие с бързо променящите се нужди. Това помага на компаниите да модифицират процесите спрямо промените в техния бизнес и темпът, с който се развива. Използвайки този метод, модерният бизнес може да надгради своята ERP система със BPM suite, който е интегрируем с ERP и други системи и играе ролята на "съединителна тъкан" между тях. Gartner набляга на това, че повечето процеси, особено тези, зависещи в голяма степен от човешки фактор, трябва да бъдат "освободени" от ERP системите и да се пренасочат там, където могат да бъдат по ефективни и гъвкави - в BPM suite.

ERP and BPM

Gartner дава за пример PNMsoft’s BPM-ERP решение за Португалското правителство, където пренасочването на определени процеси от ERP към BPM може да осигури значителни резултати за бизнеса."... ESPAP (IT доставчик за правителството в Португалия) надгражда и разширява процесите в Sequence Kinetics от PNMsoft. Sequence се комбинира с други технологии извън ERP и навигира главни процеси, свързани с прегледи и одобрения на разходи, складови операции и различни операции, извършвани от служителите."

29 May, 2013

Антиподес участва в 13-та Национална конференция системи за управление на бизнеса

Конференцията акцентира върху новостите в сферата на информационни решения, представя нов поглед върху управлението на технологиите в бизнеса, предоставя възможност за споделяне на добри практики при използването им в различни индустрии, както и възможностите чрез тях да се повишат приходите и продуктивността на компаниите.

Темите, които бяха засегнати на конференцията включваха тенденциите, определящи съвременнните системи за управление, информационните решения като ERP, CRM, BI, SaaS, финансови инструменти, оптимизацията на IT, облачни модели, практики от успешно внедрени системи за управлениe / ERP, BI и др./, мобилни бизнес приложения и др.

Участниците в конференцията имах възможност да се запознаят с най-актуалните технологични решения, предлагани от водещи компании като Антиподес, Intelligent Systems Bulgaria/Infos Bulgaria, SAP/ BTS/ Sqilline, Nemetschek, Stone Computers, Team Vision, Entegra и др.

Antipodes представи последни тенденции в развитието на BPM системите и възможности за оптимизиране на бизнса чрез комбинирането им с ERP системи за управление. Димитър Гюлев, управител на фирмата, представи възможни сценарии за внедряване на решенията и техните ползи за бизнеса.

30 май 2013, хотел Хилтън, София Организатор: ICT Media Със съдействието на ИАНМСП и КРИБ. Технологичен партньор: Vivacom

Настоящи и минали събития http://events.idg.bg/bg

16 April, 2013

Antipodes внедри BPM системата си в Getlockal Bulgaria

Българската софтуерната компания Antipodes (Антиподес) обяви, че е внедрила системата за управление на бизнес процеси (BPM) Antipodes.CUBES в компанията Getlockal Bulgaria (Гетлокал България ЕООД), която оперира сайта за мнения и препоръки за свободното време getlockal.com. В резултат на проекта служителите на клиента използват по-ефективно работното си време, а обслужването на клиенти е ускорено. Към материала

27 March, 2013

Нараства броят на проектите за комбинирано внедряване на BPM и ERP бизнес софтуер

Бързото развитие на софтуера за управление на бизнеса през последните години помогна на много предприятия да повишат своята ефективност, но едновременно с това появата на нови и нови класове бизнес софтуер все по-често действа объркващо за мениджърите на предприятия. Проблемът е, че те трябва да се запознават с все повече различни концепции за бизнес софтуер - ERP (Enterprise Resource Planning - управление на корпоративните ресурси), BI (Business Intelligence - бизнес анализи), CRM (Customer Relationship Management - управление на взаимоотношенията с клиентите), BPM (Business Process Management - управление на бизнес процесите) и др. Очакваният ръст на софтуера от клас BPM често поставя пред мениджърите въпроса: ERP или BPM е по-добрият избор. Повече...

27 February, 2013

Антиподес започва внедряване софтуерна система в "Унипек" ООД

     През март 2013г. Антиподес започна внедряване на специализирана система за управление на ресурсите по поръчка с предмет Избор на доставчик за изпълнение на поръчка с две дейности, както следва: 1. Консултантски услуги, пряко свързани с разработване и въвеждане на софтуерна система за управление ресурсите на предприятието; 2. Доставка на софтуер/лицензи за системата за управление на ресурсите в предприятието за 50 поименни потребители.

Предложената от кандидатите ERP система трябва да способства за постигането на следните общи резултати:

 • премахване на ръчното обработване на документация по събиране на заявки, подаването им към производство, както и изписването им от склад готова продукция. Редуциране до минимум на допуснатите грешки в следствие на човешкия фактор;
 • засилване на контрола върху отчетността и в резултат върху паричните потоци и преграждане на възможностите за злоупотреби и кражби във всички звена и процеси във фирмата;
 • съществено намаляване на времето необходимо за изготвяне на справки и пресяване на информацията необходима за намирането и усвояване на нови пазарни възможности;
 • намаляване на периода на обучение при експедитори и шофьори, поради автоматизиране на процесите и облекчаване на позициите;
 • отваряне на ресурси – време и финанси – за проучване на пазара, разработване и пускане на пазара на нови продукти увеличаване на конкурентоспособността на компанията.

19 February, 2013

BPM – инструменти за въвеждане на ред в бизнеса

В повечето случаи внедряването на BPM е насочено към подобряване на взаимодействието с клиентите и към непрекъсната оптимизация на основните бизнес процеси в компанията. Преди години, за оптимизация на дейността си, много компании прилагаха единствено принципът на Тейлър за разделение на труда. Но при анализ на техните бизнес процеси винаги се открояваха много организационни и информационни пропуски, увеличаващи времето за изпълнение и понижаващи постиганите резултати. Днес вече никой не се пита "Да управляваме ли бизнес процесите или не?". Въпросите, които са актуални сега са: "Как най-ефективно да управляваме бизнес процесите и какви технологии ни позволяват да постигнем това?". Към материала

31 January, 2013

ERP системите през 2013 в световен мащаб

Структурирани обучения относно ERP Системите

Всяка една компания, която възнамерява да внедри ERP система трябва да бъде много добре осведомена за ползите от системата и как тя може да помогне в подобряването на бизнес процесите в компанията. Наред с многобройните ползи, организацията трябва да е наясно и с рисковете, които носи един ERP проект, възможностите, които предлага и всички директни / индиректни разходи, с които е обвързан.

Според световни консултантски фирми 2013 ще е годината, в която ERP ще се развие като мобилна платформа. Гигантите SAP и Oracle ще продължат да доминират над големия брой доставчици на софтуер на глобалния пазар, въпреки че предлагат опростени версии на своите продукти и модифицирани такива за определени пазарни ниши. И докато пазарът на ERP продължава да става все по-гъвкав, двете компании продължават да се борят за челното място в световната класация. Infor и Microsoft ще продължат да насочват усилията си към специфични ниши от пазара. Infor ориентира своите усилия към големи вертикални решения включително за модната индустрия / заедно с Lawson, които придобиха през 2011/ и специализирани вертикални решения за хранителната индустрия. След успешен старт на миналата година, през следващата Microsoft ще предложи допълнителни подобрения към техния набор от инструменти и ще продължи да развива специализираните си услуги и консултации за разширяване на пазара на Microsoft Dynamic.

Cloud / Saas ERP

С облачните решения, които предлагат най-големите разработчици, се очаква още по-бързо развитие и по-широко използване/приобщаване към облачната ERP платформа. Големите производители признават предимствата и възможностите, които предоставят облачните ERP решения, като по този начин потенциала на фирмата може да се насочи към ключови процеси, отколкото към доразвиване на функционалности в ИТ отделите. 

ERP разработени за специфични сектори

През 2013 ще продължи тенденцията в развитието на ERP системи за специфични бизнес сектори и техните нужди. Производителите искат да намалят рисковете чрез внедряване на решения, за които е доказано, че работят със специфични за конкретната индустрия инструменти и приложения, които ръководят важни производствени процеси. Търсят се доставчици, които предлагат специфични за всяка индустрия решения, чрез които могат да се постигнат значими промени в процесите и да се облекчи цялостната дейност.

ROI

ERP и промените в бизнеса

През 2013 изборът на системи ще продължи да се осъществята повече като бизнес трансформация, отколкото като технологичен проект. Водещите производители ще наблягат на това как една система може да помогне да бъдат управлявани правилно промените в бизнеса средата в една организация. Очаква се повишен интерес към проучвания свързани с оценки на рисковете за ERP системи, на готовност и подготовка за внедряване, измерване на въздействието и резултати от внедряване, възвръщаемост на инвестициите и др.

27 January, 2013

2013 г. ще е годината на софтуера за управление на бизнес процесите

Икономическата рецесия, появата на нови „облачни" (cloud) технологии и нарастващите регулации в много сектори през последните години изведоха на преден план един нов клас корпоративни софтуерни системи - BPM (Business Process Management - управление на бизнес процесите). Те представляват софтуерни продукти, чрез които се дефинират процесите, протичащи в една компания, включително тяхното визуализиране, управление, анализиране и бъдещо развитие.

Днес този тип решения са в по-добра позиция от всякога. Икономическата среда е изключително динамична и организациите оценяват все по-високо онези технологии, които могат да им помогнат да бъдат по-гъвкави, да дефинират и променят лесно своите бизнес процеси, да отговарят на пазарните флуктуации и на изискванията на появяващите се нови и нови регулации. Очаква се през следващите пет години обемът на този сектор да надмине 5 млрд. щ. долара, като ръстът ще бъде движен основно от навлизането на нови „облачни" модели за предлагане на BPM решенията, навлизането на версии за мобилни устройства, нови модели на лицензирането им и тяхното по-лесно адаптиране към специфични изисквания на всеки конкретен клиент. Всичко това позволява проекти за внедряване на BPM софтуер да се осъществяват във все повече малки и средни фирми, а решенията от този клас да попадат все по-често в полезрението на ИТ мениджърите.
„Повишеното търсене на BPM системи в трудна икономическа обстановка е естествено. Това е софтуер, който веднага показва слабите места в бизнес процесите на фирмата. Ако имате недостатъчно ефективна дейност или някой отдел забавя работата, това става ясно веднага, благодарение на BPM. В допълнение, той спомага и за подобряване на работата и повишаване на ефективността. Затова и много компании избират да закупят BPM решение в момент, когато бюджетите са ограничени и всяка спестена стотинка е важна", обяснява Димитър Гюлев, управител на софтуерната компания Антиподес, предлагаща BPM решението Antipodes.Cubes.

Едно от предимствата при използването на софтуер за управление на бизнес процесите е, че той позволява да се обедини използването на различни функционалности - DMS (Document Management System), WMS (Workflow Management System), EAI (Enterprise Application Integration). Според Антиподес е доказано, че BPM софтуерът може да редуцира времето, необходимо за изпълнението на един процес до 85%, чрез елиминиране на времето между две последователни задачи, пълно автоматизиране на отделните стъпки от процеса, пускане на паралелно изпълнение на задачи и лимитиране на времето за изпълнение на всяка стъпка. BPM системите са от полза за всички участници - мениджърите контролират отделите си по-лесно, служителите имат ясно зададени задължения, а клиентите на компанията получават по-качествено и бързо обслужване.

 

27 January, 2013

2013 г. ще е годината на софтуера за управление на бизнес процесите

Икономическата рецесия, появата на нови „облачни" (cloud) технологии и нарастващите регулации в много сектори през последните години изведоха на преден план един нов клас корпоративни софтуерни системи - BPM (Business Process Management - управление на бизнес процесите). Те представляват софтуерни продукти, чрез които се дефинират процесите, протичащи в една компания, включително тяхното визуализиране, управление, анализиране и бъдещо развитие.

Днес този тип решения са в по-добра позиция от всякога. Икономическата среда е изключително динамична и организациите оценяват все по-високо онези технологии, които могат да им помогнат да бъдат по-гъвкави, да дефинират и променят лесно своите бизнес процеси, да отговарят на пазарните флуктуации и на изискванията на появяващите се нови и нови регулации. Очаква се през следващите пет години обемът на този сектор да надмине 5 млрд. щ. долара, като ръстът ще бъде движен основно от навлизането на нови „облачни" модели за предлагане на BPM решенията, навлизането на версии за мобилни устройства, нови модели на лицензирането им и тяхното по-лесно адаптиране към специфични изисквания на всеки конкретен клиент. Всичко това позволява проекти за внедряване на BPM софтуер да се осъществяват във все повече малки и средни фирми, а решенията от този клас да попадат все по-често в полезрението на ИТ мениджърите.
„Повишеното търсене на BPM системи в трудна икономическа обстановка е естествено. Това е софтуер, който веднага показва слабите места в бизнес процесите на фирмата. Ако имате недостатъчно ефективна дейност или някой отдел забавя работата, това става ясно веднага, благодарение на BPM. В допълнение, той спомага и за подобряване на работата и повишаване на ефективността. Затова и много компании избират да закупят BPM решение в момент, когато бюджетите са ограничени и всяка спестена стотинка е важна", обяснява Димитър Гюлев, управител на софтуерната компания Антиподес, предлагаща BPM решението Antipodes.Cubes.

Едно от предимствата при използването на софтуер за управление на бизнес процесите е, че той позволява да се обедини използването на различни функционалности - DMS (Document Management System), WMS (Workflow Management System), EAI (Enterprise Application Integration). Според Антиподес е доказано, че BPM софтуерът може да редуцира времето, необходимо за изпълнението на един процес до 85%, чрез елиминиране на времето между две последователни задачи, пълно автоматизиране на отделните стъпки от процеса, пускане на паралелно изпълнение на задачи и лимитиране на времето за изпълнение на всяка стъпка. BPM системите са от полза за всички участници - мениджърите контролират отделите си по-лесно, служителите имат ясно зададени задължения, а клиентите на компанията получават по-качествено и бързо обслужване.

 

11 December, 2012

Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система

На 11.12 на пресконференция в БТА официално беше представен документ със "Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната системa", който се изготви в рамките на Работната група по образование на браншовите ИКТ организации в България; БАСКОМ, Българска Асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска Уеб Асоциация(БУА), ИКТ Клъстер, Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) и Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ).В следващите месеци материалът ще бъде разпространен сред официалните институции и заинтересовани лица. Повече за материала

14 November, 2012

ЕК пита общността в какви иновации да инвестира

"Допитването на Комисията се фокусира върху ИКТ областта и уеб-базираното предпримачеството Европейската комисия провежда публично допитване за това какви иновации в ИКТ областта и уеб-базираното предприемачество да бъдат финансирани от ЕС. В проучването могат да участват и български организации, фирми и граждани. Предложения се приeмат до 5 декември. Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата. Допитването е фокусирано върху аспекти, свързани с финансиране и мерки за подкрепа, а не с нормативна уредба, съобщи МТИТС. Участниците в общоевропейската консултация е необходимо да предложат кратко описание на идеята, оценка на бюджета, който ще е необходим за нейната реализация и важността й за технологичните компании в Европа."

"Към материала..."

29 October, 2012

10 идеи за оптимизация на ERP системите

ERP системите са сложни за използване и далеч не толкова гъвкави, колкото понякога ни се иска – особено след като веднъж са настроени и пуснати в реална употреба. Внедрени правилно обаче, те са изключително мощен инструмент за организация и оптимизация. Затова в крайна сметка те могат да се превърнат във водещ елемент от растежа на бизнеса, подобряването на организационната структура и ефективността на работа.

Към материала

14 October, 2012

241 фирми внедряват ERP системи с европейски средства

241 компании от малкия и среден бизнес ще внедряват системи за планиране на ресурсите си (ERP) с европейски пари. Общият размер на средствата, осигурени по Оперативна програма "Конкурентоспособност“, е около 1.1 милиарда евро. Максималната сума, която една компания може да получи, е почти 400 хиляди лева. Безвъзмездната помощ достига 75% от общите разходи по проекта.

Към материала

09 October, 2012

2-та национална конференция за системи за управление на бизнеса

Тазгодишното издание на форума акцентира върху комбинирането на традиционни и нови ИТ решения с цел оптимизиране на работната среда и посрещане на нуждите на клиентите. В отделни сесии водещи експерти, консултанти, бизнес и ИТ лидери ще обсъдят новите тенденции и подходи в сферата на информационни решения като CRM, ERP, BI, SaaS, мобилни системи, платформи за вътрешна корпоративна комуникация. Събитието ще представи нов поглед върху бъдещето на управлението на бизнес технологиите, добри практики при използването им в различни индустрии и за различни цели, както и ролята им в повишаване на продуктивността и приходите на компанията.

05 October, 2012

Gartner: Индия ще е най-бързорастящият пазар на бизнес софтуер през 2011-2016 г.

Индийският пазар на корпоративен софтуер ще продължи силното си представяне и ще има общ годишен ръст (CAGR) от14,6% между 2011 г. и 2016 г. – най-високият в света, обяви Gartner.

Компанията за пазарни проучвания и анализи прогнозира, че въпреки трудните глобални икономически условия пазарът на бизнес софтуер в Индия ще скочи с 13,7% на годишна база през 2012 г., като общите приходи ще достигнат $3,45 млрд.

От Gartner обаче отбелязват, че софтуерният пазар в Индия все още е сравнително малък и незрял в сравнение с останалите водещи страни в APAC, като Китай, която имаше приходен дял от 26,34% през 2011 г. Повече...

30 September, 2012

Infoweek : В бъдеще ще се търсят ERP консултанти с опит с модулите

В следващите няколко години ще се осъществят големи промени в ERP индустрията – една от тях ще бъде в бизнес консултирането за ERP. В миналото е имало редица драстични промени в софтуерната индустрия и ERP системата се е превърнала от прост счетоводен софтуер и MRP в голямо, свързано с други системи приложение, с което могат да се управляват всички аспекти на средните и големите предприятия.

ERP scheme

20 September, 2012

По-ефективно ERP при квалифициран персонал

Времето и парите са най-ограничаваните ресурси, свързани с процесите в бизнес средата, но и едни от най-важните в разработването на ERP Много от компаниите на пазара смятат, че не могат да извършват промени в данните в системите си и в бизнес процесите без помощта на външни консултанти, които струват още време и пари. А когато това са по-малки по размер компании, които не могат да си позволят такъв постоянен разход, проблемът става по-голям. Повече...

14 July, 2012

Положително развитие в ERP пазара

Според последни изследвания на Gartner, 2011 г. се оказва положителна за повечето доставчици на глобалния ERP пазар, като приходите от продажба на лицензи достигат нивата от преди кризата през 2008 г. В сравнение с 2010 г. те отбелязват ръст от 10% и достигат $23,3 млрд. От тях $2,7 млрд се падат на ERP доставки за продуктово ориентирани компании. Заедно с подобряването на благосъстоянието на доставчиците в глобалния пазар на ERP се възстановява и активността в областта на сливанията и придобиванията. Сред главните тенденции в пазара анализаторите от Gartner отбелязват:

 • налагането на модела SOA, особено при предложенията за средния бизнес
 • оптимизация на потребителските интерфейси
 • мобилен достъп до ERP системите 
 • растящият интерес към SaaS и облачни ERP решения.
 • Магическият квадрант на Gartner за ERP системите, предназначени за средни по мащаб продуктово ориентирани компании дава представа за лидерите в този перспективен сегмент към момента.

  Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies

27 June, 2012

Антиподес спечели престижната награда за фирмен уеб сайт

Антиподес спечели престижната награда за фирмен уебсайт в категорията Технологии и комуникации на Българските награди за уеб за 2012 . Награждаването се проведе в хотел Арена ди Сердика София. Избраха да подкрепят и спонсорират професионалния конкурс за уеб в България: SuperHosting.BG, Телерик АД, Изи Онлайн АД, SHARK, Горна Баня ООД, Guliver photos, представител на Getty Images и Thinkstockphotos за България, Мобилтел, БиЕмДжи, оторозираният дистрибутор на Adobe, Флайсток, официален представител на 123RF, Bushmills, Уан Травел ООД и Винарска изба Ethno.

29 May, 2012

Топ 3 доставчици на ERP пазара в България

При едрия бизнес първите три компании държат близо 70%, а при МСП - 46%, според CBN ERP системи на общо 32 вендора са внедрени в България за периода 1996-2010, според проучване на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff. 24 от тях продължават да са активни и през 2011, а 8 са отпаднали. Десет от 24-те вендора имат по над 25 внедрявания. Към материала

29 April, 2012

Предлагането на ERP системи избухна в очакване на евро-финансиране

Над 80 интегратори, предлагащи близо 30 различни и непрекъснато иновиращи ERP решения достигна активността на бизнеса в очакване на парите по ОП Конкурентноспособност. Това е ясен сигнал, че бизнесът вече е реагирал и може да поеме очакваните 120-150 нови клиенти по програмата за 2012. В конкуренцията за клиентите в страната се включват системи от България, САЩ, Германия, Гърция, Швеция, Дания, Словения, Русия и др. Това показват предварителните резултати от XVIII-то ежегодно национално изследване на независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. Резултатите надминаха нашите прогнози.

Към материала

06 March, 2012

В България има внедрени само около 1100 ERP системи

ERP консултанти предлагат ускорени срокове за внедряване на  системи за управление на бизнеса. Чрез използване на предварително разработени ERP решения компаниите, които спечелят европейско финансиране, могат да изпълнят навреме проектите си и да усвоят средствата за тях, стана ясно на конференция, организирана от LLP Dynamics България с подкрепата на Майкрософт България. Повече за материала

03 February, 2012

Oт одобрения ERP проект до възстановяването на разходите

Реалността в България преди програмата

През последните 7-8 години пазарът на ERP системи бележи голям ръст поради факта, че бизнесът се движеше бурно нагоре-надолу и управлението му изискваше точна и навременна информация. Към момента в България има около 700 инсталации на системи от висок клас, около 1000 от среден клас и хиляди от нисък клас.

Предизвикателства пред одобрените

Внедряването на интегрирана система за управление е сложен и дълъг процес, който продължава от 3 месеца до няколко години в зависимост от големината на компанията и сложността на бизнеса й. Неправилно въвеждане на системата може да доведе до объркване на бизнеса на организацията, автоматизиране на неефективни процеси, назначаване на допълнителни служители, получаване и анализиране на грешни данни и т.н. - все области, които намаляват конкурентоспособността, вместо да я увеличават. Към материала

02 October, 2011

Антиподес във Facebook

 Бихме искали да ви поканим в нашата официална фирмена страница във Facebook. За нас социалната мрежа е още един начин да поддържаме постоянна връзка със действителни и потенциални клиенти и партньори.

01 August, 2011

Антиподес разработи мобилно приложение Historypin

Antipodes разработи мобилно приложение, което позволява на потребителите разглеждат и споделят снимки в платформата Historypin направо от своите мобилни телефони.

Приложението е достъпно за двете най-популярни мобилни операционни системи Apple iOS и Google Android и използва всички технически възможности на модерните мобилни устройства, сред които GPS навигация, камера, и мобилна интернет връзка.

Разхождайки се по улицата потребителите могат да виждат снимки на места, намиращи се близо до тях и да правят сравнение между настоящето и миналото, което е представено от богата колекция на исторически изображения, заредени от базата данни на historypin.com. А освен да разглеждат миналото, потребителите могат също и да документират настоящето: снимки направени с техните телефони автоматично се записват в HistoryPin, с техните координати, както и бележки и истории, които всеки потребител иска да добави. 

Повече информация за: Разработка на мобилни приложения

29 May, 2011

Антиподес разработи нова иновативна услуга за телемедицина

Първата по рода си услуга в България за дистанционни прегледи и медицински консултации, разработена за медицински център “Пантелеймон”, е достъпна от този месец на адрес www.zdrave.com. Услугата “Виртуална клиника” позволява на пациенти от всяка една точка в света да установят връзка със лекари и други видове специалисти, и да получат консултация в следните направления: традиционна медицина, нетрадиционна медицина, трудова медицина, здравни права и мениджмънт, медицинска логистика и обща медицина.

Пациенти, които желаят да използват услугата могат да влязат на на адрес zdrave.com, където могат да си запазват часове за преглед и посредством уеб камера да установят видео връзка със специалист, който ги интересува. Системата пази подробно здравно досие за всеки пациент, удобно за достъп по всяко време онлайн.

Системата поддържа всички популярни системи за интернет транзакции.

“Виртуална клиника” е интегрирана със софтуерния продукт на Антиподес за управление на бизнеса - Antipodes.Cubes, през който става финансовото и логистично обслужване на системата.

13 September, 2009

За втори пореден път Антиподес ще бъде спонсор на лятна школа - Созопол 2009!

За втори пореден път „Антиподес" ООД ще бъде спонсор на лятна школа "Созопол'2009", организирана от катедра "Теоретична електротехника" на ТУ-София.

Лятната школа се провежда под патронажа на Международния симпозиум по теоретична електротехника (ISTET) и е регулярно мероприятие на ISTET.

Седмата лятна школа "Созопол'2009" е посветена на 100 годишнината от рождението на проф. д.т.н. Минчо Златев и ще се проведе в гр.Созопол в периода 20-23.IX.2009

В лятната школа ще бъдат представени най-новите постижения в областта на теоретичната електротехника, като среща ще си дадат редица доказани международни експерти от научните среди.
Целта на школата е да запознае научната общественост у нас с областите на развитие на теоретичната електротехника, както и предстоящите проблеми за разрешаване в тази област. Организаторите се надяват, че лятната школа ще създаде предпоставки за по-тесни взаимоотношения между университетите в Европа.

"Като високо-технологична компания, която създава иновационни софтуерни решения, високо ценим усилията на тези, които създават наука и със своите постижения, допринасят за развитието на бизнеса!", сподели г-н Младенов, управител на „Антиподес" ООД.

02 April, 2008

Антиподес получи "IT Mark" сертификат от ESI

Антиподес постигна сериозни успехи в организирането на бизнеса си и заслужено получи IT Mark сертификат от ESI (European Software Institute). IT Mark е първата международна сертификационна програма, която дава качествена и комплексна оценка на следните области в организацията на компанията:

 • Мениджмънт на компанията (стратегически, маркетингов, пазарен, финансов и др.), процеси и сигурност
 • Управление на информационната сигурност
 • Процеси свързани с разработката на софтуер

За оценка на мениджмънта на компанията се използва моделът 10-Squared, използван най-често от "Venture Capital" компании. Референтния модел за оценка на информационната сигурност покрива стандарта ISO 17799, а за анализ на процесите по разработка на софтуер се използва CMMI® модела, световно признат стандарт в ИКТ индустрията.

02 April, 2008

Банка “Алианц” избра Antipodes.Cubes за управление на вътрешния регистър от нормативни актове в банката

Една от водещите банки в България - ТБ Алианц България, избра Антиподес ООД за разработване на система за поддръжка на вътрешния регистър на нормативните актове в банката на базата на Antipodes.Cubes. Изградените софтуерни процеси позволяват лесна актуализация, индексиране и достъп до регистъра от всяко едно работно място.

30 November, -1

History Pin спечели Webby Award

Уебсайтът "History Pin" беше отличена с награда от престижните Webby Awards в категорията за благотворителни и неправителствени организации. Това стана на 4-ти Май 2011, когато бяха обявени победителите в конкурса, известен като "Оскарите на интернет."

History Pin е иновативно уеб приложение, с което потребители от цял свят споделят своите стари снимки и истории от различни исторически периоди, и заедно създават историческа карта на света. Уебсайтът стартира през Юни 2010 и до момента съхранята 42000 снимки, най-старите от които са заснети 1840 година. Уебсайтът е създаден по инициатива на организацията "We Are What We Do" в партньорство с Google. Зад техническата реализация стои фирма "Antipodes", която в момента разработва също и iOS и Android приложения History Pin, които ще се разпространяват безплатно за всички устройства, работещи със съответните платформи.

Webby Awards са международни награди, които се раздават ежегодно в Ню Йорк от "Международната академия за дигитални изкуства и науки" за изключителни постижения в различни области на Интернет пространството, като уебсайтове, интерактивна реклама, онлайн филми, и мобилни приложения. Те са едни от най-престижните награди за горните области, в световен мащаб.

 

30 November, -1

Излизането на Historypin за iPhone беше отразено от BBC и Reuters

Приложението Historypin за iPhone беше представено в популярното технологично предаване за развлечения и нови технологии "Click".

В своето представяне, водещата Кейт Ръсел, наблегна на преимуществата които приложението има над уебсайта HistoryPin, като показването на съдържание, съобразено с геогравското положение на потребителя, както и възможността за автоматичен upload, на снимките, които потребителят е направил с камерата на своя смартфон.

Излизането на приложението беше отразено и от световната новинарска агенция Reuters, чиито материал съдържа и интервю с Ник Стенхоуп, изпълнителния директор на организацията, по чиято идея програмата беше разработена - We Are What We Do.

За Historypin писаха още и интернет изданията "9to5Мac", "good.is  и др.

30 November, -1

Как облакът ще реновира ERP системите

Как облакът ще преосмисли ERP системите?

images 

ERP системи са гръбнакът на бизнеса, особено за големите компании, и облакът, първоначално разглеждан като заплаха, може да се окаже повратната точка за предефиниране на цялата индустрия.

През последните години ERP системите се превърнаха в основен стълб за развитие на системата.

Тези системи се базират на компютърни системи, сървъри, IT отдели, които се нагласят, спрямо работата на компанията и помагат на бизнеса да се движи в правилната посока. Дали предоставят информация ежедневно в точното време, дали следят складови наличности или работен процес и графици, ERP системите са основният контролиращ механизъм.

Облакът ще наруши равновесието на ERP пазара

според анализатори от Gartner. Светът се движи към облака, и това ще бъде най-важният фактор в развитието на ERP през следващите 10 години. "През следващие 5 години ще станем свидетели на разгръщането на така нареченото хибридно ERP, микс от on-premise и облачни услуги. Това, което знаем е, че ще има случаи,  когато on-premise ERP ще бъде по-удачен вариант или в други, когато облакът ще предостави по-големи възможности".

Класическите ERP системи се състоят от набор от различни приложения в различни аспекти на производството, през човешки ресурси, логистика, складове и др. Един от ключовите е управлението на човешкия капитал. 

"Човешкият капитал е голям разход за компаниите, от облака могат да бъдат извлечени големи ползи спрямо това. Има много добри решения за малкия бизнес, които много фирми използват и които могат да бъдат развити в бъдеще. Преминаването към първия етап от хибридната ERP предлага две основни предимства - намаляването на разходите за ИТ отдели и улесняването и опростяването на процесите"

Повече за доклада тук

30 November, -1

Електронната търговия – модерен канал за комуникация и продажби

На 08.07.2015 се проведе уебинара „Електронната търговия – модерен канал за комуникация и продажби", организиран от технологичния сайт IDG.bg със съдействието на фирма Антиподес. Официални гости и участници на събитието бяха Димитър Гюлев, управител на Антиподес, Зорница Чугреева - Изпълнителен директор BGmenu, Методи Алексиев- Маркетинг мениджър на Еником М, Силва Димитрова - Маркетинг директор на Kaymu.bg и Дочо Вълчев - Ръководител екип “Електронни книжарници” в Сиела. Бяха разискани теми, свързани с областите на приложение, тенденции и платформите за онлайн търговия, многоканалните продажби, успешното внедряване на специализирани платформи и много други.

Kакто беше споменато по време на уебинара, по данни на НСИ онлайн търговията нараства у нас средногодишно с около 20%, като през 2014 г. над 900 000 българи са пазарували онлайн, а през 2012 г. техният брой е бил малко над 500 000. Оборотът на онлайн търговията у нас за 2014 г. е бил в размер на 5 млрд. лева. Покупките на онлайн потребителите в България са съсредоточени най-много в дрехи и спортни стоки, стоки за дома, книги, туристически услуги, храни и напитки и електронно оборудване. Набират популярност и тематичните онлайн магазини, фокусирани върху определен продуктов сегмент, сайтовете за групово пазаруване, сайтовете за сравняване на цени, сайтове за обяви и др. От проучване на Американската асоциация на онлайн търговците на дребно става ясно, че все по-често се използват платформите за многоканални продажби (продажби през различни онлайн канали), и потребителите, които ги използват са по-лоялни и носят по-голяма стойност за търговците, като правят повече покупки и съответно повече разходи за пазаруване отколкото във физическите магазини.

Според Зорница Чугреева, изпълнителен директор на Bgmenu, онлайн платформите и сайтовете за пазаруване помагат на търговците да достигнат до потребителя в правилния момент, с акуратна и точна информация. Методи Алексиев, маркетинг мениджър на Еником М, информацията с всички канали може да бъде открита много бързо от клиентите и те много бързо се подготвят за цени, материали, качество и др. Дочо Вълчев също отбеляза увеличение на онлайн пазаруването, и наблегна на важни фактори като качеството на асортимента, обслужването, бързината на доставката и др. Kaymu.bg има амбицията да събере всички търговци, които имат онлайн магазини и да улесни потребителското преживяване, компанията разработва и мобилно приложение, в което да фокусира бизнеса си.

Димитър Гюлев, управител на Антиподес, обясни как компанията се е насочила към онлайн търговията. По думите му фирмата вече няма нито един клиент, чийто бизнес по някакъв начин да не е свързан с онлайн продажби. Това е причината да се проучи по-обстойно онлайн пазара и убеждението е, че онлайн продажбите стават изключителен фактор в световен мащаб, а и в България. В подкрепа на това твърдение той цитира статистика, според която ръстът на онлайн продажбите е 20% годишно, а през 2016 година половината продажби ще бъдат генерирани през е-канали. 5% от всички покупки стават през мобилни устройства, а 90% от българските деца използват Интернет всеки ден. Многоканалните продажби бяха и основен акцент при представянето на фирмата и на форума „Бизнес растеж с иновации“, където г-н Гюлев участва с интересна презентация относно ефективните бизнес модели за взимане на решения в Многоканалните продажби с ключови индикатори за онлайн бизнеса в България и прогнози за неговото развитие.

Аудио запис от уебинара може да бъде прослушан тук.

 Многокалани продажби

30 November, -1

The Founder Institute с нова програма в София

Най-голямата програма в света за обучение на предприемачи и за стартиране на нови бизнес проекти- The Founder Institute, започва проучване за провеждане на нов семестър в София в края на 2015г.

Базиран в Силициевата долина и с клонове в 100 града и 50 държави, Институтът е помогнал за старта на над 1650 фирми на 6 континента, включително нови и бързоразвиващи се компании като Udemy, Realty Mogul, iCarsClub, Itembase, goplaceit, Appota. Мисията им е да “глобализират силициевата долина” и да създадаят нови и устойчиви системи, които от своя страна ще родят над един милион нови работни места по целия свят.  

Четиримесечната програма на FI гарантира на всеки участник допир директно до практиката чрез "learn by doing", включване в структурирани курсове за обучение в различни компании и експертна обратна връзка от бизнес ментори. Aнтиподес с удоволствие ще се включи в програмата с участието на Димитър Гюлев, CEO на фирмата, който ще бъде един от менторите.

Проектът е насочен изцяло към желаещите и ще е съобразен с работещите, така че по време на програмата да не са прионудени да напуснат настоящата си работа и в същото време да имат възможност да започнат градежа на нов бизнес от идеите си, без да подлагат на риск сигурността на досегашния си живот.

Ако искате да помогнете на програмата да се осъществи, моля попълнете контактната форма на http://fi.co/apply/2541 до 18/10/2015. Освен това, Founder Institute организират няколко безплатни отворени събития. Те могат да бъдат намерени на : http://fi.co/events.

 

30 November, -1

The Founder Institute с нова програма в София

The Founder Institute с нова програма в София

 

30 November, -1

ERP може да помогне за трансформация на финансите 4

Най-лошият аспект на днешните ERP системи е, че те инхибират промяна в корпорации. Липсата на адаптивност в тези системи прокарва "да се настрои и забрави" начинът на мислене, който възпира фирмите от извършване на необходимите промени в процесите и спира иновациите. Невъзможността да се направят промени лесно в системата ERP задържа подобренията в корпоративни функции, които работят в ERP.

Един от факторите, корпорациите да купуват първите ERP системи през 1990-те. е желанието им да правят реинженеринг на бизнес процесите, бизнес стратегия по това време. По-полезно е развиването на култура на непрекъснато усъвършенстване на процесите, един от стълбовете на непрекъснатото счетоводството, в организацията на финансите. По-лесно конфигуриране на ERP от бизнес потребителите подкрепя усилията за непрекъснато подобряване на процеса.

Както пазара на бизнес софтуер, включително ERP, все по-често се движи към облака, основно предизвикателство пред доставчиците на софтуер е дизайнът на техните апликации за постигане на максимално лесно конфигуриране. Под което не се има в предвид възможността за избиране на модули от менюто, а добре обучени потребители да могат да правят корекции в process flow и структурите от данни.

Тази липса на гъвкавост е важна бариера за приемане на облачно-базираните ERP. Въпреки че потребителските организации, които са по-способни да се адаптират към по-стандартните версии на ERP са склонни да вземат опцията, базирана на облак, това се отнася само за части от потенциалния пазар.

Доставчиците на облачни ERP, които предлагат по-голяма гъвкавост при допускането на индивидуални клиенти, за да променят тяхното изпълнение, за да отговарят на техните специфични нужди ще имат конкурентно предимство. Доставчиците на Multitenant ERP вече са обърнали внимание на конфигурирането, и on-premises ERP доставчиците също ще имат полза от повишаване на възможността за конфигуриране на техните системи.

Днешните корпорации са били готови да се примирят с недостатъците в своите ERP системи, защото всички са имали сходни проблеми. Но случаят вече не е такъв. Цената и сложността на ERP системите означава, че ИТ отделите, а не бизнес потребителите, са имали най-голямо участието в управлението им.

Това също ще се промени. Бизнес потребителите и финансови отдели по-специално ще трябва да участват в периодични оценки на това колко добре ERP системата спомага за техните отговорности и цели. Финансовите мениджъри по-специално трябва да започнат този процес по-рано, като разберат как прилагането на нови технологии може да предизвика основни промени в начина, по който те управляват своя отдел.

Доставчиците, които предлагат ERP системи, които са много по-лесни за конфигуриране, използване и актуализиране, поддръжкат сътрудничество in-context и мобилност, и осигуряват навременен, надежден анализ и доклади ще оцелеят. Тези, които се отличават в тези области ще спечелят по-голям пазарен дял.

30 November, -1

ERP Клиентите на кръстопът 2

Нова стратегии за иновации.

Добрата новина е, че ERP клиентите имат отлични възможности днес.

Първата и най-основна стратегия, която ние виждаме: много ERP клиенти са предпазливи и изчакват отношение на новите софтуерни платформи, които продавачите на софтуер развиват. За тези клиенти, се препоръчва, да обмислят стратегия за support и поддръжка ot трета страна, за да се освободят около 90 на сто от общите им разходи годишно за текущата поддръжка.

И все пак, има още по-добра причина, и това е, за да може да се приложи стратегия за иновации в резултат на преместване на клиента към независим support. Със спестените разходи за поддръжка на ERP, ИТ директорите могат да пренасочат тези средства в инициативи, които наистина имат значение за техния бизнес.

Смарт ИТ директорите признават ползите от запазването на тяхната стабилна ERP система, и фокусират своето внимание и енергия за добавяне на иновациите около ядрото на своето ERP. Все още няма цялостно облачно ERP решение на разположение, коемо може напълно да замени стабилните ERP системи, които са се развивали над 30 години.

С приемането на хибридни ИТ стратегии например - както много анализатори, включително Gartner и Forrester съветват - ИТ директорите са в състояние да максимизират стойността, която са сложили в своите основни системи, и отново да инвестират значителни икономии в цифрови системи за ангажиране, които помагат на бизнеса да расте и да се конкурира. С допълнителни средства, организациите могат да направят инвестиции в най-добрите технологии като мобилни, социални, и big data, представящи един много силен бизнес ресурс.

Ключовата цел на една организация е да се увеличи стойността на клиентите, като същевременно минимизират негативите. Вместо оптимизиране на отдел или конкретна технология, ИТ отдела има възможност да вземе участие в оптимизирането на движението на стоки и услуги през целия поток на стойност, които се вливат хоризонтално с технологиите, активите, и отделите към клиентите.

Вместо сляпото да следват пътя на "задължителноаеволюция", диктувана от продавачите, компаниите могат да изберат нов път, който освобождава средства, освобождава експертен опит, и се фокусира върху цялостната стойност, която има силата да дава осезаеми ползи за бизнеса.

Все овече компании са застанали на подобни кръстовища и се обръщат към стратегии, които поддържат тяхната основна ERP като същевременно се насърчават целеви инвестиции в истински нови приложения. Този начин на мислене наистина променя това, което бизнесът може да постигне и в какъв период от време. Това е един нов вид innovation agility.