Архитектура BPM

Antipodes.Cubes е изграден от Workflow Architect (визуален инструмент за моделиране на бизнес процеси), Workflow Server и Workflow Client (гъвкав уеб интерфейс за достъп до системата).

Workflow Architect, Workflow Server и Workflow Client, уеб-базиран потребителски интерфейс

Изградените готови ERP модули, отразяващи добрите практики в управлението на бизнеса, както и натрупаните специфични вертикални решения и бизнес процеси, позволяват да "сглобим" специфично и надеждно решение за всеки бизнес.

Workflow Server

Workflow Server заема централно място в архитектурата на Antipodes.Cubes и има ключово значение за правилното протичане на бизнес процесите в организацията. Tова е "сърцето" на системата, което управлява дейността на компаниите, внедрили Antipodes.Cubes, автоматизира процесите, разпределя задачите и следи за тяхното изпълнение.
научете повече...

Workflow Architect

Workflow Architect е графичната среда, която дефинира и визуализира бизнес процесите във фирмата. Именно тя е „пътната карта", която позволява Antipodes.Cubes да бъде внедрен за много кратко време и с много по-малко трудности, в сравнение с други бизнес софтуерни решения, като прави системата "четима" за мениджмънта.
научете повече...

УЕБ интерфейс

Едно от безспорните предимства на Antipodes.Cubes е, че работата с BPM системата се осъществява в уеб среда. Създаденият от нас уеб интерфейс увеличава гъвкавостта на BPM системата, нейната скалируемост и позволява тя да бъде използвана от произволно място и на произволно устройство.
научете повече...

ERP функционални модули

Интегрирани с Workflow Server-а, ERP функционалните модули управляват всички ключови за една компания ресурси - доставки, производствени дейности, маркетинг и продажби, финанси, счетоводство, документооборот, и то достигайки до всички специфични аспекти от фирмената дейност.
научете повече...