Какво е Antipodes.Cubes?

С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от мощно BPM (Business Process Management) решение и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система - всичко, от което имате нужда за успешното управление на вашия бизнес.

Чрез този подход всички предимства, които има едно пълноценно решение за Business Process Management, се добавят автоматично към ползите от въвеждането на ERP система, което увеличава значително добавената стойност на информационната система. Внедряването на допълнителни модули и функционалности също става много по-бързо, обезпечавайки по-лесното бъдещо развитие на фирмената Ви инфраструктура.

Защо BPM + ERP

Защо BPM + ERP

Комбинацията от двете дава цялостен поглед върху състоянието на фирмата Ви и едновременно с това върху процесите, протичащи в нея във всеки един момент. Използването на това унифицирано решение спомага както за оптимизирането на ресурсите /позволява например да ограничите до минимум складовите запаси/, така и да минимизирате разходите, като получите максимума от своите служители.

Подобна система ви дава отговор не само на въпроса "Какво?", но и на въпросите "Как?" и "Кога?"

Платформата за управление на бизнес процесите добавя към Вашето ERP редица аналитични възможности, които създават пред мениджмънта много по-ясна картина на случващото се в компанията, позволяват му да открива тенденциите още при тяхното зараждане и да реагира в реално време. Наличието на интегрирано BPM и ERP решение всъщност свежда бизнес анализите до ежедневните фирмени дейности, позволявайки от тях да се възползват хора от различни нива на екипа. Системата може да информира съответните служители кога е най-голямото натоварване за дейности като пускането на фактури или изпълнението на други задачи, което съответно спомага за тяхното по-равномерно разпределение.