Внедряване и поддръжка на ERP Antipodes.Cubes

Ние не предлагаме само софтуерни продукти, а цялостни решения за Вашия бизнес - от консултиране, определяне на специфичните Ви нужди и детайлно планиране, през процеса на внедряване, тестване и обучение на екипа Ви, до дългосрочен ангажимент за поддръжката и развитието на Вашата софтуерна инфраструктура.

Внедряване и поддръжка на Antipodes.Cubes

Внедряване

Ключово място при внедряването на ERP Antipodes.Cubes заемат не технологиите, а съобразяването със спецификите на бизнес процесите във Вашата компания, тяхното подобрение и контролът върху качеството. Ние вярваме, че внедряването на едно BPM или ERP решение не е самоцелно, а е подчинено на задачата да оптимизира реалните бизнес процеси и да отговори на реалните нужди на компанията. Голямо внимание отделяме на целите, които си е поставила фирмата, както и на хората, работещи в нея- именно тези, които ще използват ежедневно новата система.

Благодарение на своя Workflow Architect, предлаганото от нас Business Process Management решение може лесно да моделира и подобрява бизнес процесите в компанията с участието на нейното ръководство. Възползвайки се от това предимство, ние отделяме голямо внимание на предварителния анализ на бизнес процесите и тяхното детайлно планиране - подход, който спестява много трудности, грешки и време в последващия процес на внедряване, както и при използването на системата в бъдеще. Това ни позволява също и да отговорим предварително на нуждите на всички отдели и подразделения, превръщайки екипа на компанията в съюзник в процеса по внедряване на новата система, вместо в негов противник.

Ние се стремим се още в етапа на планиране преди внедряването на Antipodes.Cubes да решим всички потенциални проблеми, които биха могли да доведат до неуспех на проекта. Това ни позволява не само да съкратим времето за внедряване, а и клиентът да започне веднага да печели от използването на новото решение, възвръщайки много скоро своите инвестиции в него.

Значението на мрежовата инфраструктура и нуждите на една компания от качествена мрежа, сървърна ферма и друго хардуерно обезпечаване, нарастват с внедряването на ERP/BPM системата. Затова в процеса на внедряване ние отделяме голямо внимение на този аспект от проекта. Създаването на документация за потребителите на системата, както и тяхното обучение също заемат важно място в дейността ни. Проектът завършва с тестване на системата в реална корпоративна среда и отстраняването на различни проблеми, ако се появят такива.

Поддръжка

След внедряването на Antipodes.Cubes нашият екип продължава да е на разположение. Ние предлагаме пълен набор от услуги, свързани с поддръжката, отстраняването на проблеми, обновяване на системата и нейното бъдещо развитие, следващо разрастването на Вашата  компания.