ERP функционални модули

Enterprise Resourse Planning (ERP) системите са специализиран софтуер за управление на ресурсите и процесите в една организация. Той позволява на организацията да използва система от интегрирани приложения за управление на бизнес процесите и автоматизиране на редица дейности, свързани с технологии, услуги, човешки ресурси и много други. Всяка ERP система има модулна архитектура на приложенията - различните функционалности са логически приспособени в различни бизнес процеси и структурирани в определени модули. Всеки един модул сам по себе си може да реорганизира всеки един отдел/звено на компанията и да подобри неговите функции и производителност.

Функционалните модули на Antipodes.cubes управляват всички ключови за една компания ресурси и процеси - доставки, производствени дейности, маркетинг и продажби, финанси, счетоводство, документооборот, достигайки до такива специфични аспекти от фирмената дейност, като управлението на автопарка, управление на проекти и други.  ERP функционалните модули освен това гарантират, че вие ще получите изпитани процеси и натрупана "най-добра практика" в множество вертикални сегменти.