CRM

Модулът ни за връзки с клиенти е създаден да подобри обслужването, което предоставяте на Вашите клиенти, и да улесни съвместната дейност на търговския Ви отдел. Той се стреми да организира всички данни, свързани с определен контрагент, и да ги направи лесно достъпни за Вашите служители:

Ресурси, достъпни за всички.

Модул CRM обръща специално внимание на съхраняването на данните за вашите клиенти, както и за всички събития и друг вид информация, която е важна, но е разхвърляна между отделните служители.

При правилна работа всеки служител ще има достатъчно информация за да предложи ефикасно и адекватно обслужване на клиентите, дори и на първия му ден на работа при вас.

Профил на контрагент

Профилът на контрагента е универсален интерфейс, както за правене на справки, така и за извършване на различни операции. Той съдържа информация, събрана от всички модули на системата, и така Вашите служители могат да видят статусите на поръчки, фактури, плащания, които са правили, както и текущи и бъдещи доставки до офисите и складовете.

Персонализиране на профила

Профилът на контрагента може да се настрой така, че най-акуратно да изпълнява специфичните изисквания на Вашия бизнес. Лесно можете да манипулирате неговия цялостен изглед и да посочите коя информационна таблица искате да се вижда веднага при отварянето на досието, и коя не Ви е необходима въобще.

Лица за контакт

Системата разполага със стандартизирани форми за въвеждане нa данните на лицата за контакт на клиента, като за всяко лице за контакти може да въвеждате разнообразна информация като начини за свръзка и сфери на отговорности, както и време през което е достъпен.

Адреси

Форма за въвеждане на адреси е също налична в системата, като потребителят може да уточни как този адрес да бъде използван от системата. Адресите на складовете на контрагента излизат при създаване на доставка до него,а данъчният адрес се показва в неговите финансови документи.

Събития

Чрез събития, потребителите могат да отчитат телефонни разговори, срещи, e-mail комуникация и всякакъв друг вид комуникация с клиента, и по този начин да я направят достъпна за техните колеги.

Групиране и категоризация на фирмите

Можете да категоризирате фирмите, с които работите според вида отношения, които имате към тях, а също и да ги групирате според тяхната лоялност, размер или според други избрани от вас критерии.