Разработка на специфични модули и функционалности

Разработка на специфични модули и функционалностиНашият екип предлага не само създадените от нас ERP (Enterprise Resource Planning) модули, а и възможността да разработим за Вас специфични софтуерни решения и бизнес процеси, отговарящи оптимално на Вашите конкретни нужди и изисквания.

Ние знаем, че всеки проект е различен, всяка компания има специфично ноу-хау и собствени процеси, което налага и различен подход при внедряването на бизнес софтуер. Затова и стандартизираното, „конвейрно" внедряване на дадено решение, без да бъдат взети предвид всички специфики в дейността на клиента, може да доведе до различни проблеми и в крайна сметка да попречи на оптималното използване на системата. Досегашната ни практика показва, че често специфичните доработки, които представляват 10 - 20% от работата по проекта, в последствие носят 80 - 90% от ефекта и успеха при използването на една бизнес софтуерна система.

Важна разлика между нас и много от големите доставчици на бизнес софтуер е в това, че винаги имаме готовност да се вслушаме в клиента. Въпреки натрупаният опит, не се чувстваме толкова големи, че да настояваме на всяка цена, че това, което предлагаме е най-доброто решение във всяка една ситуация. Често пъти специфичните бизнес практики на клиентите са това, което е направило бизнеса им успешен и наша задача е да запазим това предимство.

Тези изводи и дългогодишният ни опит са причина да създаваме за нашите клиенти разнообразни специфични модули, интегрирани със стандартните бизнес решения. Независимо дали те са за управление на екипите, на автомобилния или машинния парк, на уникални по своята същност проекти или други аспекти от дейността, целта на къстъмизираните модули винаги е да повишат ефективността при използването на корпоративната информационна инфраструктура, да оптимизират работата и да намалят разходите.

Създаденият от нас BPM софтуер Antipodes.Cubes и неговият Workflow Architect правят възможно подобни проекти  да бъдат осъществявани лесно, бързо и на достъпна цена.