ERP & BPM Готови вертикални решения

Дългогодишният опит и експертиза на екипа ни във внедряването на бизнес софтуерни решения ни позволи да създадем специфични версии на Antipodes.Cubes за конкретни икономически сектори - производство, търговия, услуги, недвижими имоти, телекомуникации, неправителствени организации, здравен мениджмънт и др.

Предимства

Всяко от тези вертикални решения отговаря в най-голяма степен на нуждите на съответния бранш, доказало се е в реално работещи инсталации както в България, така и в чужбина, и е съсредоточило цялото знание на екипа ни за спецификите на дейността в сектора.

По-ниски оперативни разходи

драстично намаляване разходите по управление, свързани с наблюдение, оценка и контрол на персонала.

По-висока ефективност

Отпадане или значително съкращаване на времето за изпълнение на редица спомагателни процедури.

По-добри услуги

Постоянното усъвършенстване на бизнес модела, чрез въвеждането и адаптирането на добри практики в работата

По-добри условия за служителите

Въвеждането на стриктни правила за работа, надежден механизъм за оценка и контрол са предпоставка за добра фирмена атмосфера.

По-добро управление на промените

гъвкава и приспособима информационна система в ръцете на управленския екип.

По-добри комуникации

Групирането и персонализирането информацията винаги стига до правилния потребител на системата, поради което времето за реакция между отделните задачи е сведено до минимум.

По-добро вземане на решения

управленския персонал е в състояние да контролира всяка стъпка от дейността на компанията, да намират “тесните места” и да оптимизира операциите. Вземането на решения е много по-лесно когато можеш да получиш поглед “отгоре” върху дейността на организацията.