Вертикално решение за медицински заведения

Antipodes предлага интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите, свързани с медицинското обслужване на пациенти в различни видове болнични заведения, което осигурява цялостната информационна подръжка за:

Регистриране на пациенти

Индивидуални и корпоративни, фондове и други медицински заведения и доставчици на услуги, списъци с лекари и медицински персонал, както и информация за кабинети. Въвеждането на специфични абонаментни планове за предоставяне на медицински услуги и разнообразие от ценови листи на база избор на лекар, сключен договор и др. Извършването на преглед в медицинското заведение – избор на лекар, запазване на час, входяща регистратура, преглед, манипулация или друга дейност в рамките на медицинското заведение.

Адекватно остойностяване

на всеки елемент от предоставените услуги, отчитайки спецификата на заплащане на медицинските услуги, свързани с работата на НЗОК чрез финансовия модул на системата. Строгата йерархия на права за работа, адекватния достъп до специфични информационни ресурси и предварително дефинираното движение на информационните потоци, съчетани с дисциплиниращия ефект на използваната платформа, поставят Antipodes.Cubes сред лидерите на пазара на софтуерни решения в областта на здравеопазването. Използването на Antipodes.Cubes е предпоставка за значително повишаване на автоматизацията на процесите в медицинското заведение, което е в пряка връзка с повишаването на неговата ефективност при намаляване на себестойността на предоставените услуги.

Картотека

Поддръжка на картотека от контрагенти: пациенти, доктори, здравни фондове и корпоративни клиенти (фирми, осигуряващи допълнително здравно осигуряване на своите служители).

Регистратура

Модул “Регистратура” помага за лесно и ефикасно управление на административната дейност на клиниката.

  • Комплексна система за изготвяне на графици на всеки от кабинетите, както и на лекарите.
  • Автоматично уведомяване на лекари и пациенти за записаните часове.
  • Улеснена регистрация на нови пациенти в системата и ускорено попълване на данните, необходими за извършването на услуги.
  • Улеснена регистрация на извършените манипулации и изследванията, проведени във външни за клиниката дестинации
  • Улеснена регистрация за прегледи за медицински свидетелства и прегледи за ЛКК комисия.
  • Билинг система за фактуриране на прегледи и други манипулации, които се поемат от определен фонд или фирма.
  • Система за отчитане на разходите за медицински транспорт и други странични дейности.

Профилактика

Модул “Профилактика” е специално обособена функционалност, предназначена за управление на цикъл от профилактиктични прегледи, извършвани за група от пациенти.