Вертикално решение за държавния сектор и неправителствени организации

Фирма Antipodes е сред малкото разработчици на софтуерни решения за управление на бизнеса, създали версия на своите продукти специално за неправителствени организации. Ние сме запознати със специфичните нужди на този тип юридически лица в сферата на бюджетирането и отчитането, документооборота, работата с различни групи от потребители и управлението на проекти, и сме модифицирали BPM системата Antipodes.Cubes така, че да отговори изцяло на тях.

Решението е оптимизирано за управление на процесите в неправителствения сектор и притежава богати функционалности за генерирането на специфични документи, тяхното управление и добавянето на различни интелигентни услуги, свързани с тях. Връзката със специфични групи от потребители също е доразвита и отделни обаждания или събития в системата могат автоматично да генерират цели логически процеси в системата, което в крайна сметка да подобри комуникацията на организацията с нейните потребители.

Над 60% от Системите за Управление на Бизнес процеси са внедрени в Държавния сектор или в non-profit организации в света.

Antipodes.Cubes има вграден модул за управление на проекти (Project Management), който позволява едновременната работа по множество различни проекти, както и разпределението на едни и същи ресурси между тях. Мощният финансов модул на системата може да отговори изцяло на различните изисквания за бюджетиране, управление на паричните потоци и отчетност, характерни за дейностите в неправителствения сектор.

Антиподес има богат опит в работа с множество от най-големите non-profit организации във Великобритания като: We Are What We Do, TimeBank, The Prince Trust, Smartchange, Лейбъристкото правителство и др.