Вертикално решение за производствени предприятия

BPM решението Antipodes.Cubes е изключително подходящо за производствени предприятия, а опитът, който екипът ни има в такъв тип компании, гарантира, че те ще извлекат най-доброто от предлаганата от нас система за управление на бизнес процесите.

Системата обхваща всички основни дейности в производствените компании: управлението на доставките и потребностите от суровини, на производствения процес, оптимизиране на складовите наличности, реализацията на готовата продукция, управлението на потока от документи, финансите и счетоводството, автомобилния парк и др. Antipodes.Cubes стандартизира бизнес процесите и създава ясни политики за контрол и управление на качеството. Системата обезпечава интеграцията на различни производствени и логистични звена, включително и на географски - отделечени подразделения.

Antipodes.Cubes може да работи успешно във всякакъв тип производствени фирми - от хранително - вкусовата промишленост, през производството на строителни компоненти, врати, мебелировка, до машиностроенето и електрониката.

Antipodes.Cubes е достатъчно гъвкава да гарантира динамичното развитие на производствените компании в периоди на растеж и нужната скалируемост, както и да оптимизира бизнес процесите, когато е налице спад в бизнеса. Системата е фокусирана върху повишаване ефективността на всички етапи от производствения процес, подобряване качеството на готовата продукция и оптимизиране на времето на служителите и останалите важни за фирмата ресурси. Освен това Antipodes.Cubes подобрява контрола върху бизнес процесите и оптимизира доставките и производствените графици, гарантирайки, че компанията няма да предплаща по-голямо количество суровини, отколкото са й необходими за производството към дадения момент. Често пъти се налага да се решават сложни оптимизационни задачи, които допълнително да доведат дооптимизиране на ресурсите, изпозлвани в производството.

Разработената от нас BPM система има редица предимства и в сферата на продажбите на готовата продукция. Гъвкавият уеб интерфейс на Antipodes.Cubes позволява на търговския екип още докато е при клиента да създаде чрез своя мобилен телефон, лаптоп или друго мобилно устройство нова поръчка, която автоматично да генерира съответните задачи към екипа по производство, съкращавайки процеса по изработване на продуктите и тяхната доставка. Цялата архитектура на Antipodes.Cubes е създадена така, че да намалява ненужната загуба на време и да оптимизира процеса на производство и доставка. По този начин компанията спестява време, оптимизира ресурсите си, намалява обема на готовата нереализирана продукция, която стои на склад и , не на последно място, подобрява обслужването на своите клиенти.