Вертикално решение за агенции за недвижими имоти

Опитът, които екипът ни е натрупал в сектора на недвижимите имоти, както и гъвкавостта на създадената от нас система Antipodes.Cubes, ни позволиха да създадем версия на решението, насочена изцяло към нуждите на компаниите от този бранш. Antipodes.Cubes е интегрирана с различни WEB източници на информация като портали за недвижими имоти, Google Maps и др., което я прави изключително модерно и актуално решение, отговарящо на динамиката на този сектор.

Системата обезпечава изцяло дейностите по управление на бизнес процесите, управление на документооборота в компаниите за недвижими имоти, процеса по офериране и продажби, поддръжката на пълна информация за имотите и оптимизиране на генерираните от тях еднократни и регулярни разходи, управление на дейностите по наемане на недвижима собственост и др. Antipodes.Cubes позволява лесно да добавяте нови имоти в портфолиото си, без значение в коя част на България или света се намират, да калкулирате плащанията в различни валути, както и във всеки момент да извеждате различни тенденции при цените, търсенето или предлагането на имотния пазар.

Важна функция на предлаганото от нас вертикално решение за агенции за недвижими имоти е възможността за управление на проекти в имотния сектор (строеж, ремонтни дейности, рехабилитация, модернизация), както и оптималното разпределение на фирмените ресурси между повече на брой проекти.

Тази версия на Antipodes.Cubes е подходяща за фирми за търговия с недвижими имоти, инвестиционни дружества в имотния сектор, дружества за управление на имоти и др.

Системата е напълно съобразена с нуждите на компаниите от този сектор и е изключително скалируема, съобразявайки се с динамиката на пазара. Освен това Antipodes.Cubes притежава редица възможности за оптимизиране на фирмените разходи, на времето на служителите, на фирмените документи и на всички останали важни за бизнеса ресурси. Сумарният ефект от тези оптимизации може да донесе на компанията значителни спестявания, които могат да са особено ценни при периоди на спад на имотния пазар.

Едновременно с оптимизацията на разходите, софтуерното решение ще спомогне и за повишаване качеството на управление на недвижимите имоти, тяхната поддръжка, както и по-доброто обслужване на клиентите. Внедряването на системата спомага и за покриването на различни стандарти за качество, както и регулаторни изисквания в сферата на недвижимите имоти. Antipodes.Cubes гарантира, че разширяването на бизнеса Ви няма да се отрази на качеството на предлаганите услуги и растежът на компанията ще бъде обезпечен.

BPM решението ще спомогне и за подобряване комуникацията на Вашия екип, без значение колко офиса имате и в колко различни градове или държави са те. Използвайки Antipodes.Cubes всички те ще знаят какво правят останалите членове на екипа и как това се отразява на тяхната работа. Управлението на много имоти, намиращи се в различни географски региони, но наети от един голям клиент, ще бъде също толкова лесно, колкото и на малки единични офисни помещения.