Вертикално решение за дистрибуторски и ритейл компании

През последните години дистрибуторският сегмент се развива с все по-бързи темпове, става все по-конкурентен и динамичен. Нови компании навлизат в сектора, преразпределят се позиции, а каналите за продажба стават все по-разнообразни. В тези условия, всяко конкурентно предимство е от голямо значение, а фактори като оптимизирането на бизнес процесите, по-добрата организация на работата, по-ефективното управление на персонала, оптимизирането на складовите наличности, са по-важни от всякога.

Предлаганото от нас BPM (Business Process Management) решение за дистрибуторски и ритейл компании може да обхване всички аспекти от работата на една дистрибуторска фирма от управлението на доставките, през складовите наличности, логистиката и автомобилния парк, до точките на продажба, финансовите потоци, счетоводството и документооборота. Вградените в Antipodes.Cubes възможности за бизнес анализи ще Ви позволят да се информирате в реално време за тенденциите при продажбите, според избрани от Вас критерии - времеви периоди, дни от седмицата, градове и региони. Това ще позволи на мениджърите и служителите, отговарящи за доставките, да взимат по-информирани решения за асортимента, който ще предложат в бъдеще, както и да отговарят по-бързо на новите пазарни тенденции.

Системата за управление на бизнес процесите Antipodes.Cubes е оптимизирана за дистрибуторски компании - от малки търговски фирми, до големи вериги със сложна разклонена магазинна и логистична мрежа.

Сред предимствата на системата в областта на търговията е възможността за поддържане на различни ценови листи, работа с голям брой разнообразни артикули, групирани по различни параметри, както и управление на целия процес по логистика на продуктите. Освен това Antipodes.Cubes позволява максимално да се съкрати времето за доставка на даден продукт и достигането му до точките на продажба, премахвайки всички субективни причини за забавяне. Това Ви дава важно конкурентно предимство, ако искате да доставите първи дадени нови артикули на своите клиенти.